Medycyna w ┼Ťwiecie Wiking├│w.pdf

(79 KB) Pobierz
2430415 UNPDF
Medycyna w świecie wikingów
(fragment z książki „Wikingowie” Foote’a i Wilsona)
Podobnie jak praktyka prawnicza, również i praktyka medyczna mogła zapewnić ludziom zyskowne i otoczone
szacunkiem stanowisko w społeczeństwie normańskim, tak samo jak w naszym. Fama głosi, że kiedy Magnus
Dobry, król Norwegii i Danii, odniósł wielkie zwycięstwo nad Wenedami pod Lyrskow Moor w 1043 roku, ukazał
mu się jego ojciec, św. Olaf, i polecił wybrać dwunastu mężów z najlepszych rodów, aby zabandażowali wojom
rany: „i powiedział, że uprosi u Boga, aby w rodzie każdego z nich utrzymała się ta moc leczenia". Jednym z
dwunastu był Islandczyk Atli, a jego prawnuk, Hrafn Sveinbjarnarson (zm. 1213), zasłynął jako najlepszy lekarz
Islandii, którego metody leczenia szły z duchem czasu. Poza tym nasza wiedza o chorobach i ich leczeniu pochodzi
głównie z relacji o cudownym uzdrowieniu za pośrednictwem któregoś ze świętych, ale jak dotąd nie
przeprowadzono wyczerpujących badań w tej materii. Również prawa wykazują znaczne zainteresowanie ranami,
ponieważ nawiązka, czyli kompensata za zadaną ranę, była ściśle uzależniona od charakteru oraz rozmiaru
okaleczenia, utraconej kończyny, stopnia zeszpecenia blizną i będącego jej pozostałością przebarwienia skóry.
Honorarium lekarskie było często obowiązkowym dodatkiem do nawiązki. I tak w Prawach Vastergotlandu i
Ostergótlandu za „pełną ranę" uważa się taką, która wymaga „balsamu i bandaży, płótna oraz opłaty lekarza"; zaś
urywek Prawa Frostathingu brzmi następująco:
Należy się „kostne", jeżeli z rany wypadnie kość, choćby najmniejsza, która jednak grzechocze na [potrząsanej]
tarczy, wówczas będzie wypłacony jeden eyrir. Jeden eyrir ma być wypłacony za każdą kość do sześciu, ale jeżeli zostanie
usunięta tak wielka kość, że można w niej wywiercić sześć otworów, wówczas będzie wypłacone sześć aurar, ale „kostne"
nigdy nie może być większe niż sześć aurar. Ale jeżeli rana wymaga przyżegania, wtedy płacony będzie jeden eyrir „za
skrzywienie ust z bólu", i to samo się należy tyle razy, ile razy przyżeganie jest konieczne. A opłata dla lekarza wynosi
jeden eyrir za miesiąc i dwumiesięczną wartość mąki, i dwumiesięczną wartość masła. Ten, kto zadał ranę, ma zapłacić.
Hrafn Sveinbjarnarson i jego przodkowie żyli w czasach chrześcijańskich, kiedy lekarzami byli przede wszystkim
mężczyźni, ale w czasach pogańskich leczenie stanowiło raczej domenę kobiet. Na praktykę lekarską składało się
głównie przecinanie wrzodów, oczyszczanie ran, balsamowanie, bandażowanie, nastawianie kości, warzenie
naparów ziołowych i położnictwo (zawsze w miarę możliwości pozostawiane kobietom), ale rzeczy te nie zawsze
wykonywano na chłodno lub z obojętnością — trzeba było słownymi zaklęciami, inscenizowanym rytuałem lub
nacinanymi runami zaskarbić sobie pomoc bogów i sil nadprzyrodzonych bujających swobodnie w powietrzu lub
tkwiących w ziemi, jej kamieniach i roślinach. Jedna ze strof pieśni zatytułowanej Sigrdrifumdl zawiera prośbę o
„dłonie uzdrawiające", a inna mówi: „Runy na gałęziach musisz umieć rzezać, jeżeli masz być lekarzem, i znać się
na ranach; runy te muszą być cięte na korze, i liściach drzewa, którego konary skłaniają się ku wschodowi." Zwykła
terapia zapobiegawcza polegała na zachowywaniu odpowiedniego porządku, stosowaniu odpowiednich formułek
lub noszeniu właściwych amuletów. Te ostatnie musiały często pochodzić od kogoś, kto był specjalnie zdolny do
użyczenia im magicznych mocy. Praktyki tego rodzaju nie zanikły z przyjęciem chrześcijaństwa, ale zostały raczej
przystosowane na chrześcijański użytek. Na przykład niektóre kamienie uświęcone błogosławieństwem
chrześcijańskim miały przynosić ulgę przy trudnym porodzie, a kiedy przyżegano rany, to naturalnie czyniono to na
krzyż. Specjalna i tajemna wiedza była wymagana przy wróżbiarstwie i innych formach, a ludziom posiadającym te
umiejętności niewątpliwie przypisywano również zdolność oddziaływania na stan zdrowia.
2430415.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin