Uzdrawiajacy_sen.pdf

(483 KB) Pobierz
143754797 UNPDF
143754797.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 12.01.2007
Tytuł: Uzdrawiający sen (fragment utworu)
Autor: Janusz Konrad Jędrzejczyk
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
143754797.002.png
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE . ......................................................................................4
RYS HISTORYCZNY . ..................................................................................10
ELEMENTY UZDRAWIAJĄCYCH SNÓW ŚWIĄTYNNYCH . .........................18
Święte miejsce . ...................................................................................................18
Przygotowanie do świętego snu . .......................................................................36
Przyjęcie do Świątyni . ...................................................................................38
Moc ślubowań . ..............................................................................................40
Wewnętrzne oczyszczenie . ............................................................................42
Ofiarowanie . ..................................................................................................44
Właściwa dieta . ..............................................................................................47
Atmosfera i wyciszenie . ................................................................................48
Ukierunkowanie umysłu . ..............................................................................50
Masaże i nacierania olejkami . .......................................................................52
Rola wyobraźni . ............................................................................................60
Usypianie . ...........................................................................................................61
Struktura uzdrawiających snów . ..................................................................64
Ukierunkowanie umysłu w momencie zasypiania . ......................................71
DOMOWA ŚWIĄTYNIA SNU . .....................................................................79
Miejsce snu . .......................................................................................................79
Oczyszczenie . .....................................................................................................82
Budowanie właściwego nastawienia . ................................................................84
Odpowiednie nastawienie . ...........................................................................86
Oczyszczenie emocjonalne . ..........................................................................88
Relaksacja . .....................................................................................................89
Rozbudzanie pozytywnych emocji . ..............................................................90
Zasypianie . .........................................................................................................90
..................................................................................................................95
Trening pięciu świateł . ......................................................................................95
Praktyki oczyszczające . ......................................................................................96
Czas snu . ............................................................................................................98
Relaksacja . .......................................................................................................100
Zazen . ...............................................................................................................107
Układ treningu . ................................................................................................109
ZAKOŃCZENIE .........................................................................................112
BIBLIOGRAFIA I POLECANA LITERATURA . ............................................114
UZDRAWIAJĄCY SEN - darmowy fragment - kliknij po więcej
Janusz Konrad Jędrzejczyk
● str. 4
Elementy uzdrawiających snów
świątynnych
Przygotowanie do świętego snu
Właściwa dieta
Dieta, czy mówiąc bardziej ogólnie właściwe zwyczaje żywieniowe
mogą wywierać bardzo duży wpływ na jakość naszego snu. Wpływ
pożywienia na sny był znany już od bardzo dawna, czego wyrazem
była teoria, że sny są wytworem humorów żołądkowych. Dziś mimo
iż nikt już nie wierzy w takie teorie, wpływ odżywiania na sen jest
oczywisty i we wszelkich opracowaniach dotyczących dobrego snu
zwraca się na to uwagę.
Podstawowe zasady to unikanie spożywania ciężkostrawnych potraw
przed snem - przede wszystkim mięsa, serów i innych potraw, które
mogą w różny sposób obciążać żołądek, a także unikania
jakichkolwiek obfitych posiłków przynajmniej na godzinę, dwie
przed snem.
Utrzymywanie lekkiej diety znacznie poprawia funkcjonowanie
umysłu i sprzyja zdrowym regenerujący snom, dlatego buddyjscy
mnisi skupiający się na medytacji nie spożywają żadnych posiłków
po południu, aby ich umysł pozostał jasny, wolny od ospałości
i lenistwa. Tak samo w świątyniach Zen podczas odosobnień
medytacyjnych jada się bardzo mało, a wszystkie potrawy są lekkie.
Podobne zalecenia dietetyczne możemy znaleźć w większości
Copyright by Złote Myśli & Janusz Konrad Jędrzejczyk
Elementy uzdrawiających snów
świątynnych
143754797.003.png
UZDRAWIAJĄCY SEN - darmowy fragment - kliknij po więcej
Janusz Konrad Jędrzejczyk
● str. 5
duchowych tradycji, wskazując na wyraźny związek lekkiej, niezbyt
obfitej diety z przejrzystym stanem umysłu.
Ścisły post jako środek na oczyszczenie, wzmocnienie umysłu
i nadanie przejrzystości naszym snom jest też wspólny dla
wszystkich metod inkubacji snów niezależnie od tego, z jakiej
tradycji się one wywodzą.
Ja również podobnie jak wielu innych ludzi zauważyłem wyraźne
wyostrzenie przejrzystości snów podczas krótkich zdrowotnych
głodówek, które robię od czasu do czasu. Wiele osób sygnalizuje
wyostrzenie swoich snów wraz ze zmianą diety na bardziej
lekkostrawną, opartą na warzywach i owocach. Post i ogólnie
przejście na lekką dietę w okresie przygotowania do uzdrawiającego
snu jest więc sprawą w pełni racjonalną i zrozumiałą, stanowiącą
ważny element przygotowań do doświadczania uzdrawiających
snów.
Atmosfera i wyciszenie
Nie znam rozkładu dnia w starożytnych świątyniach snów, lecz
zapewne podobnie jak i we wszystkich świątyniach wszystkich religii
na świecie odbywały się tam kilka razy w ciągu dnia ceremonie
religijne poświęcone bóstwu, zaś same świątynie przesycone były
podniosłą, religijną atmosferą sprzyjającą wyciszeniu i kontemplacji.
Każdy, kto miał okazję spędzić kilka dni w obojętnie jakiej świątyni
mógł doświadczyć specyficznej atmosfery takich miejsc wybitnie
sprzyjającej wyciszeniu i refleksji.
W ogólniaku miałem okazję wziąć udział w zamkniętych
rekolekcjach w klasztorze i mimo iż nie należeliśmy do spokojnej
Copyright by Złote Myśli & Janusz Konrad Jędrzejczyk
143754797.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin