Dobranoc głowo święta opr. P.Bębenek.pdf

(25 KB) Pobierz
Finale NotePad 2005a - [dobranoc_glowo_swieta_pb.MUS]
Dobranocgłowoświęta
opr.:P.Bębenek
&
#
3
¬
¬ ×
¬
¬ ¬ ¬
¬ ¬ ¬
¬
¬ ¬ ¬
¬
¬ ¬ ×
. .
¬
×
¬
¬
¬
¬ ×
Do bra
raś
noc,
by
gło
ła
wo
zra
świę
nio
ta
na
Je
do
zu
sa
zgu
mo
sa
je
me
go,
go,
któ
¬
¬
¬
¬
¬
¬ ¬
?
#
3
¬
¬
×
¬ ¬
¬ ¬
¬
¬
¬
¬
¬ ×
×
. .
¬
¬
¬
¬
×
¬
&
#
. .
¬
¬ ¬
¬
.
¬
¬
¬
¬
¬ ¬
¬
.
¬
¬
¬
¬
¬ ¬ ¬ ¬
. .
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
.
¬
¬
¬
.
¬
Do
bra
noc
kwie
cie
ża
ny,
do
bra
noc,
Je
zu
ko
cha
ny,
do
bra
noc.
¬
bra
¬ ¬
noc
śli
czna
li
li
ja,
¬
¬ ¬
zef
i
Ma
ry
ja,
¬
bra
noc.
¬
¬
¬
¬
¬ ×
?
#
. .
¬
¬ ¬ ¬
¬
¬ ¬
¬
¬
¬
¬ ¬ ¬
¬
¬ ¬ ¬
¬
×
. .
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
.
.
2.Dobranoc,włosyświęte,mocnopotargane,
Którebyłynajświętsząkrwiązafarbowane.Dobranoc…
3.Dobranoc,szyjoświęta,włańcuchuzbrojona,
Bądźpowszystkiewiecznościmilepochwalona.Dobranoc…
4.Dobranoc,ręceświęte,nakrzyżwyciągnione
Jakostrunynalutni,gdysąwystrojone.Dobranoc…
5.Dobranoc,bokuświęty,zktóregopłynęła
Krewnajświętsza,bygrzechyczłowiekaobmyła.Dobranoc…
6.Dobranoc,serceświęte,włóczniąotworzone,
Bądźpowszystkiewiecznościmilepozdrowione.Dobranoc…
7.Dobranoc,nogiświęte,nawylotprzeszyte
Itępymigwoździamidokrzyżaprzybite.Dobranoc…
8.Dobranoc,Krzyżuświęty,zktóregozłożony
Jezusiwprześcieradłobiałeowiniony.Dobranoc…
9.Dobranoc,grobieświętynajświętszegociała,
KtóryMatkaBolesnałzamioblewały
NiechCibędziecześćwwieczności
ZaTwemęki,zelżywości,Jezumój.
¬
¬ ¬
¬ ×
¬
¬ ¬
¬
¬ ¬
¬
¬
Do
Je
zus,
do
7169764.001.png 7169764.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin