Nowy rok bieży - opr. J. Polit.pdf

(27 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Nowy rok bie¿y - opr. J. Polit]
Nowy rok bieŜy
opr. ks. Józef Polit
Soprano I
Soprano II
&
# # #
b
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
# # #
1. No -
2. Le -
3. Jak
wy
Ŝy
Go
¾
rok
Dzie -
poz -
bie -
ciąt -
na -
Ŝy,
ko
my,
w ja -
ja -
gdyŜ
seł -
ko
go
kach
jag -
nie
le -
niąt -
zna -
Ŝy:
ko:
my.
a
a
Je -
kto,
gdzie,
zu -
b
¾ ¾
Alto
&
¾
¾
¾ ¾
é é
¾
4
# # #
. .
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
S I
S II
&
u
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
# # #
kto?
gdzie?
sa?
. .
Dzie -
W Bet -
Bied -
ciąt -
le -
nie
¾
ko
jem
u -
¾ ¾ ¾
ma -
mieś -
wi -
łe,
cie,
ty,
daj -
tam
nie
cie
się
w ak -
¾
Mu -
poś-
sa -
¾ ¾ ¾
chwa -
piesz -
mi -
łę.
cie.
ty,
A
&
¾
¾
u
7
# # #
. .
¾ ¾
S I
S II
&
¾ ¾# ¾
¾ ¾
¾
é
é
Na
Znaj -
-
-
-
-
-
-
zie - - -
dzie - -
bo - - -
mi.
cie.
go.
U -
-
-
-
-
-
-
-
# # #
. .
A
&
u
é
é
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
é
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
é
é
¾
377217458.001.png 377217458.002.png 377217458.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin