Kolęda góralska - Jan Czech.pdf

(29 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Kolêda góralska]
Kolęda góralska
Jan Czech
& a 3
¾
l
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ½
¾ ¾
¾
¾
¾
½
3
¾ ¾
Solo
1. Hej!
2. Kró -
3. Spoj-
po -
lu
rzyj
nad
na
na
reg -
zie -
na -
le
mi
szą
tur -
i
gro -
ni -
w nie-
ma -
ce,
bie,
dę,
Hej!
nasz
na
le -
wie -
twar-
ci
ku -
de
z nie -
i -
na -
ba
sty
sze
gra -
Pa -
Ŝy -
nie.
nie.
cie.
5 ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ½
¾ ¾
¾
¾
& a
l
¾
¾
½
3
¾ ¾
Solo
Hej!
Hej!
Jak
przy
przy-
Ŝyć
tej
szliś -
nam
pięk -
wa -
trze -
nej
haw
ba
mu -
do
daj
zy -
Cie -
ra -
ce,
bie.
dę.
Hej!
Hej!
i
cud -
wszys -
łas -
ne
cy
ki
teŜ
Cię
zlej
śpie -
wi -
ob -
wa -
ta -
fi -
nie.
my.
cie.
9
. .
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
S I
S II
&
a
¾
.
.
¾ ¾
¾
¾
.
.
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
1. Kiej
2. Ser -
3. Więc
A-
ca
nio -
na -
dzie-
ły
sze
my
zaś -
To -
stać
pie -
bie
przy
wa -
w da -
To -
ły
rze
bie
glo -
skła -
jak
ri -
da -
gra -
ja,
my,
nit,
glo -
skła-
jak
ri -
da-
ska-
ja,
my,
ła,
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
A
&
a
. .
¾ ¾
1. Zaś -
2. Ser -
3. My
¾ ¾
wa -
w da -
To
pie -
-
-
ły
rze
bie
ca
przy
-
13
¾
¾
¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
. .
a
¾
&
.
¾
¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
.
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
S I
S II
¾
ru -
i
by
szył
na
Ci
lud
kob -
chwa -
gó -
zie,
ły
ral -
na
w kaŜ-
ski
fu -
dej
ca -
ja -
do-
ły
rze
bie
z ni -
za -
pieśń
mi
gra -
brzmia -
ja,
my,
ła,
z ni -
za -
pieśń
mi
gra -
brzmia -
ja.
my.
ła.
A
&
a
¾ ¾
¾ ¾
ca -
ja -
do -
¾
¾
¾
¾
¾
¾
. .
ru
-
szył
fu -
ły
rze
bie
na
w kaŜ -
-
-
dej
3
3
¾ ¾
377733688.001.png 377733688.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin