Zeszliśmy się bracia - opr. Br. Rutkowski.pdf

(29 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Zeszliœmy siê bracia - opr. Br. Rutkowski]
Zeszliśmy się bracia
opr. Br. Rutkowski
Soprano I
Soprano II
&
b
c
œ
.
.
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
.
.
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ
1. Zesz -
liś-
graj-
Ŝe
my
Ŝe
ty
się
ty
Mar -
bra -
Ku -
ci
cia
ba
nie
do
nad -
po -
tej
mij
móŜ
sta -
swe
du -
je -
du -
dać
necz -
decz -
Ku -
ki,
ki,
bie,
2. Za -
b
c
3. Pójdź -
-
&
Alto
3
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
.
œ
œ
œ œ œ œ
b
œ
œ œ
S I
S II
&
œ
.
.
œ œ
œ œ œ
.
œ
œ
œ
trze -
a
Mar -
ba
ty
cin
by
zaś
się
nam
Woj -
ro -
zag -
ta
-
rać,
lu
pał
zaś -
wyś -
za
pie -
pie -
wło -
wać
wuj
sy
pios -
pios -
się
necz -
necz -
sku -
ki.
ki.
bie.
b
œ
œ
œ
zes
-
œ
œ
œ
œ œ œ
A
&
.
œ œ œ
.
3. juŜ
ci
dud -
ku -
je
2. co
tchu
w so -
bie
mam
1. przy
Ŝło -
bie
Pa -
na
œ
œ
œ
œ
5
. .
œ
˙
˙
&
b
œ
œ ˙
œ
œ
˙
S I
S II
We
-
so
-
ło
gram
du
przy
-
Ŝło
-
bie
mam
je
Oj
Du
gram,
du
co
dud
tchu
ku
b
. .
œ
œ
œ
œ
-
-
A
&
œ œ
œ
œ
˙
1. We -
2. Oj
3. Du
so
-
ło,
gram,
du
we -
oj
du
so -
gram,
du
ło
gram
du
gram,
du
œ
œ
7
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ ˙
. .
&
b
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
˙
S I
S II
œ
by
tyl -
a
Mu
ko
swo -
wdzięcz -
do
im
na
po -
du -
by
-
ła
cy
niem
na -
dru -
Ku -
sza
gie -
bie
wi -
go
wtó -
ta -
nie
ru -
na.
mam.
je.
mo
-
b
da -
œ
œ
œ
œ ˙
. .
&
A
œ
œ
œ œ
je -
-
mu
po
wdzięcz -
mo
na
cy
niem
do
a
-
-
du -
-
da -
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
377812190.001.png 377812190.002.png 377812190.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin