W grudniowe noce.pdf

(31 KB) Pobierz
Finale 2001 - [W grudniowe noce]
W grudniowe noce
Soprano I
& # # b
¾
1. W grud-
Ó ¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
Ó
nio
-
we no
-
ce,
w zi -
mo -
o -
kach
we
kien
zie -
no -
ty -
lo -
ce,
le,
nych
2. Ty -
3. Świecz -
le
ki
tych
się
do -
ja -
mów
rzą
i
w świer -
S I
& # #
3 Ó
¾
¾
¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
¾
¾ .
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
Dzie -
mo -
i
ciąt -
Ŝe
zło -
ko
Go
te
Bo -
schro -
gwiaz -
Ŝe
nią
dy
z zim -
choć -
wień-
na
by
czą
dy -
na
ko -
go -
chwi -
ro -
ce,
lę,
ny,
i -
mo -
bo
dzie
Ŝe
zew -
przez
przy -
sząd
po -
gar -
dzwo-
la
ni
po-
do
ko-
& # #
6
¾
¾
¾
¾ .
¾
T
T
¾
¾
Ó
¾
¾ ¾
¾
S I
¾ ¾ ¾
¾
¾
#
¾
Ý .
.
¾
¾
kry-
ser -
lę -
te
ca
da
szro-
lu -
świę-
nem,
dzie,
ta,
wiatr
mo -
lecz
Mu
Ŝe
o
wydz-
na -
Nim
wa -
kar-
o
nia
mią
Nim
piosn -
nim
nikt
ki
da -
nie
zna -
lej
pa -
jo -
pój -
mie -
me.
dzie?
ta.
1–3. Hej ko -
S I
&
10 é
# #
. .
¾
¾
¾
é
¾ ¾
¾
é
¾
¾
¾
lę -
da,
hej ko -
lę -
- da, hej ko -
lę -
-
- da,
hej ko -
S II
A
&
# #
. .
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
lę - da, ko - lę- da, hej ko -
lę - dy to czas, kto o -
grze - je rą - czę - ta, kto schro -
13
# #
1 .
¾
¾
.
¾
¾
. .
2 é
¾
¾
¾
¾
¾ é
Ó
S I
&
lę -
da.
Hej ko–
lę -
-
- da,
hej ko -
lę -
da.
# #
1
¾
¾
¾
. .
2
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ é
Ó
¾
# .
S II
A
&
¾
¾
¾ .
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ é
¾
¾
nie - nie Mu da.
Hej ko–
–grze - je rą - czę - ta, kto schro -
nie - nie Mu da.
¾
¾
¾
é
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
Ó
380717585.001.png 380717585.002.png 380717585.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin