Śpij Dziecino - opr. St. Kusztyb.pdf

(47 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Spi Dziecino - opr. St. Kusztyb]
16
# #
¾
T
T
.
C
u
¾ ¾ ¾ ¾
¾ .
&
¾
¾ ¾ ¾ ¾
é
S I
S II
u
¾
é
.
dzi.
mi.
cze.
# #
1–2. Te -
3. Nie
T
raz
płacz
T
śpij
juŜ
Dzie -
Dzie -
ci -
ci -
no
no
ma -
ma -
ła,
ła,
¾
¾
&
.
¾
C
¾
A
u
¾ ¾ ¾ ¾
¾
é
.
20
# #
¾ ¾
¾
¾ .
é
é ¾
¾
&
é
¾ ¾
¾
u
¾
¾ ¾ ¾
¾ .
é
é
¾
¾
S I
S II
¾
# #
te -
nie
raz
płacz
śpij
juŜ
Dzie -
Dzie -
ci -
ci -
no
no
mi -
mi -
ła,
ła,
zie -
zie -
mia
mia
A
&
¾ ¾
u
¾
¾
¾
¾
¾
é
.
é
¾ ¾
é
S I
S II
25 ¾ .
# #
¾ .
é
é
é ¾ ¾
é ¾
¾
¾ .
é
.
é ¾ ¾
¾
¾
¾ .
¾
é
é
.
# #
bo -
tym
gactw
Cię
Ci
zas -
nie
mu -
da -
ci -
ła,
ła,
bo
Ŝe
bez
tak
Cie -
dłu -
bie
go
A
&
¾ .
é
é ¾ ¾
¾
.
¾ ¾
¾ .
é
é
é
30
# #
S I
S II
&
é
é ¾ ¾
¾
¾
¾
é
.
é
½
# #
bied -
w grze -
chu
by -
tkwi -
ła.
ła.
A
&
é
¾ ¾
¾ .
é
é
½
¾
¾
é
u
¾
&
¾
é
é
½
¾
é
é
.
380916785.001.png 380916785.002.png
Śpij Dziecino
opr. St. Kusztyb
Soprano I
Soprano II
&
# #
6
¾
¾
¾ .
¾
¾
¾
¾ .
¾
¾
¾
é
cho
.
1. Ja -
2. JuŜ
3. Z kra-
kaś
pas -
in
swiat -
te -
wschod
łość
rze
nich
nad
proś -
przysz -
Bet -
ci
li
le -
lu -
jesz-
jem
dzie
cze
się
bieg -
trzej
roz -
kró -
-
z da
-
lo
-
# #
6
¾ .
¾
¾
¾ .
¾
¾
¾
¾
Alto
&
¾
¾
é
.
4
# #
¾
¾
¾
¾ .
¾
¾ .
¾
¾
¾
S I
S II
&
¾
.
¾
¾
é
bu
.
dzi,
la,
wie,
w środ -
od -
kaŜ -
ku
dać
dy
no -
pok -
myś-
cy
łon
lał
prze -
To -
coś
ra -
bie
wiel -
Ŝo -
Pa -
kie -
ny
nu
go
świat
nad
dziś
się
pa -
zo -
-
na
-
ba
-
# #
¾
¾ .
¾
¾
¾
A
&
¾
.
¾ .
¾
¾
¾
¾
¾
é
.
8
# #
¾
¾
¾
¾ .
¾
¾
¾ .
¾
S I
S II
&
¾
.
¾
¾
¾
é
.
dzi.
mi.
czę.
Dzi -
Mó -
Lecz
siaj
wią
zdzi -
Chrys -
so -
wi -
tus
bie
li
tu -
ja -
się
taj
kaŜ
ci
właś-
łas -
wiel -
nie
ka
cy
się
nas
mo -
na -
spot -
nar -
ro
-
ka
-
cho
-
# #
¾ ¾ ¾
¾ .
¾
¾
¾ .
¾
¾
A
&
¾
.
¾
¾
é
.
12
# #
¾
¾
¾
¾ .
¾
¾
¾ .
¾
¾
S I
S II
&
¾
.
¾
¾
é
.
dził,
ła,
wie,
do
Ŝe
Ŝe
nas
Bóg
ich
przy -
przy -
Król
szedł
szedł,
jest
bo
Ŝe
ma -
u -
chce
lu -
ko -
zos -
sień -
chał
tać
ki
wszyst -
ra -
i
kich
zem
Ŝe
lu
-
z na
-
pła
-
# #
¾
¾
¾
¾ .
¾
¾ .
¾
¾
¾
A
&
¾
.
¾
¾
é
.
380916785.003.png 380916785.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin