Narodził się nam Zbawiciel.pdf

(36 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Marodzi³ siê nam Zbawiciel]
Narodził się nam Zbawiciel
Soprano I
Soprano II
&
# # #
b
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
.
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ é
.
¾ é
# # #
1. Na -
2. Ra -
3. I
ro -
dość
my
dził
bi -
teŜ
się
je
się
nam
pod
ra -
Zba -
nie -
du -
wi -
bio -
je -
ciel,
sy
my
Pan
pieśń
i
nad
chwa -
wzno -
pa -
leb -
si -
ny
my
Je -
śpie -
chwa -
zus
wa
ły
Bóg.
świat.
pieśń.
Alto
&
b
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
é
&
5 ¾ ¾ ¾ ¾
# # #
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
.
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ é
.
¾ é
S I
S II
# # #
Grze -
O -
Poś -
chów
bie -
pie -
na -
ca -
szy -
szych
ny
my
Od -
przed
z pas -
ku -
wie -
tusz -
pi -
ka -
ka -
ciel
mi
mi
juŜ
przy -
po -
prze -
szedł
da -
kro -
z nie -
run -
czył
ba
ków
zie -
Je -
kro -
mi
zus
cie
próg.
Brat.
nieść.
A
&
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
é
9
# # #
1–3. Glo -
é
¾ ¾ ¾ ¾
-
-
-
-
¾ ¾ ¾ ¾
-
-
-
-
-
-
-
ri - a
¾ ¾ ¾ ¾ é
-
é
¾ ¾ ¾ ¾
. .
¾ ¾ ¾ ¾ é
é
¾ ¾ é
.
S I
S II
&
¾ ¾ ¾ ¾ é
¾ ¾ ¾ ¾ é
1–3. Glo -
-
-
-
-
ri - a,
glo -
-
-
-
-
-
ri - a
A
&
# # #
. .
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
é
é
¾
.
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
é
13
# # #
1 ¾ ¾ ¾ ¾
é é
. .
2 é é
u
S I
S II
&
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ é
é
.
¾
in
ex - cel - sis
De - o!
De -
-
-
-
o!
# # #
1
. .
2
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
A
&
¾
¾ ¾ ¾
é é
u
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
.
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
.
¾ ¾
¾
¾ ¾
382078480.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin