Północ już była.pdf

(24 KB) Pobierz
39014029 UNPDF
PÓŁNOC JUŻ BYŁA
Wesoło, śpiewnie
sł. i muz.: autor nieznany
&4 3
D
A
D
A
D
G
A
D
G
œ œ œ
#
˙
œ
# œ œ
˙
œ
# œ œ
œ
œ œ œ œ
Pół noc już
by
ła,
gdy się zja
wi
ła,
nad blis ką
do li
7
D /A
A
D
D
A
D
A
D
G
A
D
# œ œ
˙ Œ
œ œ œ
#
˙ œ
# œ œ
œ
˙ œ
# œ œ
œ
jas na ło
na.
Któ rą zo
czy wszy
i zo ba
czy wszy,
krzyk nął moc
14 œ œ œ œ
G
D /A
A
D
A
A
A
# œ œ
œ
˙ Œ
œ œ œ
# œ
œ œ œ
# œ œ
œ œ œ
# œ
no Woj tek
na Szy mo
na:
Szy mo
nie
ko cha
ny,
znak to
nie
20 œ œ œ
A
D
G
D /A
A
D
D
# œ œ
# œ œ
œ
˙
œ œ
#
˙
œ
˙
Œ
# œ œ
œ
wi dzia
ny,
że ca łe
nie
bo
czer
wo
ne!
Na bra ci
26 œ
D
D
œ œ
D
A
A
A
A
A
D
œ
# œ œ
#
œ
.
#
˙
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
.
#
˙ œ
za wo łaj,
nie chaj wsta
wa
ją,
Ku ba i
Mi ko łaj
niech wy pę
dza
33 œ
D
G
D
G
D /A
A
D
# œ œ
œ œ œ œ
# œ œ
œ
œ œ œ œ
# œ
˙
˙
Œ
ba ra ny
i
ca py,
ow ce, ko
zły, sko py
zam
knio
ne!
œ
œ
39014029.003.png 39014029.004.png 39014029.005.png 39014029.006.png 39014029.001.png 39014029.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin