Kołysanka Marii Panny (opr. J. Drzewoski).pdf

(66 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy11]
Koþysanka Marii Panny
J. Drzewoski
Sopran
Alt
&
b
c
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ œ
˙
œ
‰ ‰ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ ‰ ‰ œ
Ó
Œ
W noc
mro
źną,
gwia
ździ
stą
noc
gdzieś
w u
sły
bo
chać
gim żłó
w odda
be
li
czku
śpiew.
śnij.
To
Choć
ma
ły
Je
zu
niu,
śpij
Tenor
Bas
?
b
c
.
5
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
S
A
&
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
.
œ
œ
˙
.
Ma
bie
ria
dna
przy
sta
żłób
jen
ku
ka
Dzie
i
ci
li
ny
chy Twój
swej
strój,
nu
a
ci
pieśń
je
rze
dnak
wną
Tyś
me
Zbaw
lo
ca
dii
i
tej.
Król.
To
Choć
‰ œ
T
B
?
b
Ó
Œ
œ
Ó
Œ
9
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
S
A
&
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ma
ria
dna
przy
sta
żłób
ku
ka
Dzie
i
ci
ny
chy Twój
swej
strój,
nu
a
ci
bie
jen
li
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
T
B
b
11
œ
œ
œ
1
œ
.
2
Œ
b
œ
œ
S
A
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
.
˙
.
Œ
.
Œ
.
pieśń
je
rzew
dnak
Tyś
me
lo
ca
dii
i
tej.
Śpij
Zbaw
Król.
œ
?
œ
œ
œ
n
œ
b
œ
œ
˙
.
Œ
.
2
˙
.
Œ
T
B
b
œ
Œ
Œ
W.B. Rzeszów 2009 r.
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ ‰ ‰ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
1
.
.
259956777.031.png 259956777.032.png 259956777.033.png 259956777.034.png 259956777.001.png 259956777.002.png 259956777.003.png 259956777.004.png 259956777.005.png 259956777.006.png 259956777.007.png 259956777.008.png 259956777.009.png 259956777.010.png 259956777.011.png 259956777.012.png 259956777.013.png 259956777.014.png 259956777.015.png 259956777.016.png 259956777.017.png 259956777.018.png 259956777.019.png 259956777.020.png 259956777.021.png 259956777.022.png 259956777.023.png 259956777.024.png 259956777.025.png 259956777.026.png 259956777.027.png 259956777.028.png 259956777.029.png 259956777.030.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin