Oj Maluśki (opr. M. Ł. Mazur).pdf

(65 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy2]
Oj, Maluśki
h.: M. ý. Mazur
º
Tenor
Q
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
ä
1.Oj,
2.Tam
3.Tam
4.Tam
ma
wcior
ku
ci
lu
na
kioł
za
śki,
ska
ki
wse
ma
wy
ja
słu
lu
go
da
zy
śki,
da,
łeś,
ły,
ma
wy
ja
słu
lu
go
da
zy
śki
da,
łeś
ły
ja
a
z car
ko
tu
nu
śli
bie
ską
cne
ka
da
i
ja
wi
wsę
mio
nio
cka.
dzie,
dem,
ły.
prze
º
Bas
;
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
ä
2
3
3
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
T
Q
º
º
º
ä
al
ta
tu
a
bo
ci
się
tu
li
te
tyl
le
tez
raz
ko
zys
ja
do
za
sam
ko
ku
si
je
by,
ca,
lać,
den,
ja
do
za
sam
ko
ku
si
je
by
ca
lać
den
ka
ta
mu
ja
wa
i
sis
ko
łe
po
sa
pa
cek
tem
mym
lec
smy
gło
go
cka.
dzie.
dem.
ły.
;
º
º
º
º
3
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
B
3
3
3
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
ä
Q
º
º
º
T
Cy
Tam
Tam
Hej,
nie
ty
pi
co
le
mia
ja
się
piej
łeś
łeś
więc
to
po
ceć
ta
bie
ściół
ja
kie
by,
kę,
kie,
go,
to
po
ceć
ta
bie
ściół
ja
kie
by
kie
go
sie
i
słod
to
dzieć
mięt
kie
bie,
by
kie
mał
Pa
ło
pir
ma
nie,
w nie bie,
tki,
je,
ło,
na
zy
sta
;
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
B
4
º
3
3
Q
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
ä
º
º
T
wsak
tu
tu
zeć
twój
na
się
się
Ta
to
two
na
tuś
twej
ja
ten
ko
nie
kie
cha
sta
bu
pski
ny,
nie
sia,
świat,
ko
nie
ge
kie
cha
sta
bu
pski
ny
nie
sia
świat
nie
u
łez
przy
wy
bo
gor
cho
ga
zu
skich
dzić
niał
chnej
na
za
Cie
Ma
pi
chcia
bie.
tki.
je.
ło.
;
º
º
º
º
3
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
B
W.B. Rzeszów 2009 r.
3
3
3
3
3
3
3
3
259956781.009.png 259956781.010.png 259956781.011.png 259956781.012.png 259956781.001.png 259956781.002.png 259956781.003.png 259956781.004.png 259956781.005.png 259956781.006.png 259956781.007.png 259956781.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin