Zaśnij Dziecino (opr. o. Cherubin Pająk).pdf

(63 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy12]
Zaśnij Dziecino
h.: o Cherubin Pająk
Sopran
Alt
"
/
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
ä
*
º
ä
*
1.Za
2.Wznieś
śnij
Dzie
czkę
ci
swo
no
Świę
bło
te
go
Dzie
sław
cię.
nam.
Tenor
Bas
;
/
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
*
º
5
º
º
S
A
"
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
ä
º
Tyś
Ca
nam
łe
po
swe
cie
ży
chą
cie
na
To
tym
bie
świe
od
cie.
dam.
Zmróż
;
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
º
º
T
B
º
º
9
*
º
*
º
º
*
º
º
*
º
ä
º
º
*
º
º
*
º
º
*
º
S
A
"
º
*
º
º
*
º
º
*
º
ä
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
*
*
*
o
czę ta
Swo
je,
Tyś
se
rce
mo
je,
;
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
T
B
º
º
º
13
ä
º
º
1.
ä
*
2. *
*
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
ä
*
mo dli twa
mo ja niech
u
śpi
Cię. Zmróż
Cię.
;
º
º
º
º
º
º
ä
º
1.
ä
º
*
ä *
2. *
*
T
B
ä
º
ä
º
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
ä
º
º
º
ä
ä
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
ä
º
º
º
259956791.014.png 259956791.015.png 259956791.016.png 259956791.017.png 259956791.001.png 259956791.002.png 259956791.003.png 259956791.004.png 259956791.005.png 259956791.006.png 259956791.007.png 259956791.008.png 259956791.009.png 259956791.010.png 259956791.011.png 259956791.012.png 259956791.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin