Żłóbek Dzieciątka Jezus (opr. o. Cherubin Pająk).pdf

(72 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy13]
Żłóbek Dzieciątka Jezus
t.: Teofil Lenartowicz
m.: o Cherubin Pająk
Sopran
Alt
"
/
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
ä
º
1.W kra i
Mat
pro
nie
ka
dznej
mie
wscho
Bo
szop
nio
dniej
ska
ki
na
gdzie
Świę
gwia
Świę
Jor
ta
zdka
ta
dan
Dzie
przy
Dzie
pły
wi
wio
ci
nie,
ca
dła
no
żłó
czy
Trzech
no
bek
sta
Kró
szą
u
jak
lów
ca
bo
świa
Wscho
i
gi
tło,
dnich
mię
;
/
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
Tenor
Bas
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
7
*
ä
º
º
º
º
S
A
"
º
]
º
º
ä
º
º
º
h
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
od
wie
z gwiazd przy
nu
go
ków
sły
nie.
W nim Je
cią
zus
tko
zie
z nie
Chry
Je
cią
bio
stus
zus
tka
sów
naj
świa
zło
świat
świę
tu
ży
u
tsze
po
li
we
co
świe
go
Sy
ca.
dła
Dzie
co
tro
skie
u
świa
stóp
Bo
na
tłem
;
º
]
º
º
ä
º
*
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
T
B
º
º
ä
º
12
1 º
*
S
A
"
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
*
ä
*
Dzie
wi
sa
se
cię
ła
mi,
li
ziem
naj
cześć
Bóg
skie
pier
Mu
Oj
wśród
wszy
po
ciec
lu
ser
nie
ze
dzi
ca
śli
słał
po
hołd
wraz
w nim
czę
Mu
ło
zło
stu
wi
ży
ży
szka
cie
cie.
ła.
mi.
la.
z pa
Zba
;
º
º
º
1
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
*
ä *
*
ä
º
*
T
B
º
º
º
ä
ä
*
18
2 º
ä
º
*
ä
*
S
A
"
º
º
º
ä
º
º
º
h
º
ä
*
ä
*
ziem
naj
cześć
Bóg
skie
pier
Mu
Oj
wśród
wszy
po
ciec
lu
ser
nie
ze
dzi
ca
po
hołd
wraz
w nim
czę
Mu
z pa
Zba
ło
zło
stu
wi
ży
ży
szka
cie
cie.
ła.
mi.
la.
śli
słał
;
2 º
º
º
º
º
º
]
º
º
º
º
ä
º
*
ä
*
T
B
º
º
ä
*
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
2.Tam
3.Do
4.O
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
*
*
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
º
º
259956792.016.png 259956792.017.png 259956792.018.png 259956792.019.png 259956792.001.png 259956792.002.png 259956792.003.png 259956792.004.png 259956792.005.png 259956792.006.png 259956792.007.png 259956792.008.png 259956792.009.png 259956792.010.png 259956792.011.png 259956792.012.png 259956792.013.png 259956792.014.png 259956792.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin