TryumfyKrolaNiebieskiego.pdf

(121 KB) Pobierz
TryumfyKrolaNiebieskiego()
numer katalogowy: 205/XX/A/0202/SSA
TryumfyKrólaNiebieskiego
kolęda
Sopran 1
&
a a a a a
b
¾
¾
é
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
é
1. Try
2. Chwa
4. Pa
-
um
ła
ste
-
fy
bądź
rze
Kró
Bo
w po
-
-
- -
la
gu
dzi
nie
w wy
wie
-
bies
so
niu
-
-
kie
ko
sta
-
-
-
go
ści
ją,
zstą
a
try
-
pi
lu
um
ły
dziom
fu
-
-
-
-
-
-
-
-
a a a a a
¾
¾
Sopran 2
&
b
¾
¾
é
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
é
1. Try
-
um
-
fy
Kró
-
la
nie
-
bies
-
kie
-
go
zstą
-
pi
-
ły
2. Chwa
-
ła
bądź
Bo
-
gu
w wy
-
so
-
ko
-
ści
a
lu
-
dziom
4. Pa
-
ste
-
rze
w po
- -
dzi
wie
-
niu
sta
-
ją,
try
-
um
-
fu
a a a a a
¾
¾
¾
¾
Alt
&
b
¾
¾
é
¾
¾
¾
¾
é
1. Try
-
um
-
fy
Kró
-
la
nie
-
bies
-
kie
-
go
zstą
-
pi
-
ły
2. Chwa
-
ła
bądź
Bo
-
gu
w wy
-
so
-
ko
-
ści
a
lu
-
dziom
4. Pa
-
ste
-
rze
w po
- -
dzi
wie
-
niu
sta
-
ją,
try
-
um
-
fu
a a a a a
¾
¾
¾
¾
¾
¾
5
¾ ¾
l ¾ ¾
¾
.
¾
¾ ¾ ¾ ¾
é
S1
&
z nie
po
przy
-
ba
kój
czy
wy
na
- -
-
-
so
nis
ba
kie
ko
da
-
-
-
go,
ści.
ją,
po
Na
co
-
-
-
bu
ro
się
-
-
-
dzi
dził
no
-
ły
si we
pa
Zba
go
-
-
-
ste
wi
dzie
-
-
-
rzów,
ciel,
je,
-
-
-
-
-
a a a a a
¾
¾
¾ ¾
l
S2
&
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
l
¾
.
¾
¾ ¾
l ¾ ¾
é
z nie
-
ba
wy
-
so
-
kie
-
go,
po
-
bu
-
dzi
-
ły
pa
-
ste
-
rzów,
po
-
kój
na
nis
-
ko
-
ści.
Na
-
ro
-
dził
się
Zba
-
wi
-
ciel,
przy
-
czy
-
ba
-
da
-
ją,
co
-
się
-
no
-
we
-
go
-
dzie
-
je,
a a a a a
¾
¾
¾
¾
¾
A
&
¾
¾
¾ ¾ .
¾
¾ ¾
l é
¾
z nie
-
ba
wy
-
so
-
kie
-
go,
po
-
bu
-
dzi
-
ły
pa
-
ste
-
rzów,
po
-
kój
na
nis
-
ko
-
ści.
Na
-
ro
-
dził
się
Zba
-
wi
-
ciel,
przy
-
czy
-
ba
-
da
-
ją,
co
-
się
-
no
-
we
-
go
-
dzie
-
je,
2007©ZwiązekChórówKościelnychCaecilianum
ZarządGłówny:ul.Dewajtis3,01815Warszawa
tel./fax:(22)5610138,email:prezes.zg@caecilianum.webd.pl
http://www.caecilianum.webd.pl
DouŜytkupublicznego.
http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl
-
33948569.023.png 33948569.024.png 33948569.025.png 33948569.026.png 33948569.001.png 33948569.002.png 33948569.003.png 33948569.004.png 33948569.005.png 33948569.006.png 33948569.007.png 33948569.008.png 33948569.009.png 33948569.010.png 33948569.011.png
TryumfyKrólaNiebieskiego
S1
&
a a a a a
¾ ¾
l ¾
¾
¾
.
¾
¾ ¾ ¾ ¾
é
¾ ¾
é
do
dusz
Ŝe
-
by
lu
tak
-
tku
dzkich
świa
swe
Od
tłość
-
-
go
ku
ja
-
-
-
stró
pi
śnie
-
-
Ŝów
ciel
je
śpie
na
nie
niem,
mi,
dząc,
¾ ¾ é
-
wa
zie
wie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
a a a a a
¾ ¾
S2
&
¾
l
¾
¾
.
¾
¾ ¾
l ¾ ¾
é
do
-
by
-
tku
swe
-
go
-
stró
-
Ŝów
śpie
-
wa
-
niem,
dusz
-
lu
-
dzkich
Od
-
ku
-
pi
-
ciel
na
zie
-
mi,
Ŝe
-
tak
-
świa
-
tłość
ja
-
śnie
-
je
nie
wie
-
dząc,
a a a a a
¾
A
&
¾ ¾ .
¾
¾ ¾
l é
¾ ¾
é
do
-
by
-
tku
swe
-
go
-
stró
-
Ŝów
śpie
-
wa
-
niem,
dusz
-
lu
-
dzkich
Od
-
ku
-
pi
-
ciel
na
zie
-
mi,
Ŝe
-
tak
-
świa
-
tłość
ja
-
śnie
-
je
nie
wie
-
dząc,
a a a a a
10
¾ ¾ é
é é
é
Ý
S1
&
śpie
na
nie
niem,
mi,
dząc,
¾ ¾ é
-
wa
zie
wie
-
-
-
śpie
na
nie
wa
zie
wie
é é
-
-
-
-
niem.
mi.
dząc.
é Ý
-
-
-
-
-
-
a a a a a
S2
&
śpie
-
wa
-
niem,
śpie
-
wa
-
-
-
niem.
na
zie
-
mi,
na
zie
-
-
-
mi.
nie
wie
-
dząc,
nie
wie
-
-
-
dząc.
a a a a a
A
&
¾ ¾ é
é
¾
¾
é
śpie
-
wa
-
niem,
śpie
-
wa
-
-
-
niem.
na
zie
-
mi,
na
zie
-
-
-
mi.
nie
wie
-
dząc,
nie
wie
-
-
-
dząc.
3.
ZrodziłaMaryjaDziewica
WiecznegoBogabezrodzica,
Bynaszpiekławybawił,
Awniebieskichpostawił
Pałacach,pałacach,pałacach.
6.
Niebieskimświatłemoświeceni,
PokornieprzednimuniŜeni,
BogiemGobyćprawdziwym
ZsercaafektemŜywym
Wyznają,wyznają,wyznają.
5.
śetoBóg,gdysiędowiedzieli,
SwejtrzodywpoluodbieŜeli,
Śpieszącnapowitanie
DoBetlejemskiejstajni
Dzieciątka,Dzieciątka,Dzieciątka.
7.
Iktóremielizsobądary
Dzieciątkudająnaofiary:
Przyjmij,oNarodzony
Nasidarprzyniesiony
Zochotą,zochotą,zochotą.
2
http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl
¾
33948569.012.png 33948569.013.png 33948569.014.png 33948569.015.png 33948569.016.png 33948569.017.png 33948569.018.png 33948569.019.png 33948569.020.png 33948569.021.png 33948569.022.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin