SSP427_Autogaz_BiFuel.pdf

(2086 KB) Pobierz
ssp_427_PL-d.fm
Szkolenia techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 427
Napęd na autogaz BiFuel
Budowa i zasada działania
220980378.017.png 220980378.018.png
Firma Volkswagen oferuje po raz pierwszy jako gotowy
produkt bezpośrednio z fabryki samochód VW Golf
2009 z silnikiem 1,6 l - 75 kW MPI zasilanym
autogazem. Autogas określany jest również jako gaz
płynny lub skrótem LPG, który oznacza ,, Liquified
Petroleum Gas” (płynny gaz naftowy). Wszystkie
elementy, które są potrzebne do napędu na gaz,
montowane są już podczas produkcji w firmie
Volkswagen .
W porównaniu z innymi paliwami stosowanie
autogazu powoduje znacznie mniejszą emisję spalin.
Dotyczy to również emisji zmieniającego klimat
dwutlenku węgla (CO 2 ). Ogólnie biorąc emisję spalin
powodowaną przez samochody napędzane
autogazem można zaliczyć do najniższych, jaką
obecnie można osiągnąć w silnikach spalinowych.
Autogaz jest niemal całkowicie pozbawiony siarki,
a jego spalanie odbywa się prawie bez wydzielania
sadzy. Substancje szkodliwe jak monotlenek węgla
(CO), węglowodór (HC), tlenki azotu (NO X ) oraz inne
szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego
składniki spalin występują w znacznie mniejszych
ilościach.
Autogaz używany jest już od dawna, obecnie jest
najczęściej stosowanym na świecie paliwem
alternatywnym. Składa się ono z mieszaniny propanu,
butanu i dodatków. Mieszanina ta spala się czysto i jest
dzięki temu najnowocześniejszym nośnikiem energii.
W wielu dużych miastach na skutek wzrastającej
świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony
środowiska coraz więcej samochodów jeździ z napędem
na autogaz.
S423_889
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę działania
nowych rozwiązań.
Treść zeszytu nie jest później
aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i wykonywania napraw należy czerpać
z odpowiedniej literatury serwisowej.
Uwaga
Wskazówka
2
220980378.019.png 220980378.020.png
O czym będzie mowa:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Podzespoły napędu na autogaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Układ autogaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Schemat układu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Układ sterowania silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Schemat działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Sprawdź swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
3
220980378.001.png 220980378.002.png 220980378.003.png 220980378.004.png 220980378.005.png 220980378.006.png 220980378.007.png 220980378.008.png 220980378.009.png
Wprowadzenie
Surowiec do wytwarzania autogazu
Autogaz (LPG - Liquified Petroleum Gas) jest gazem
płynnym, który stosowany jest do napędu silników
spalinowych.
Nadaje się on jako paliwo równie dobrze jak benzyna,
olej napędowy lub gaz ziemny.
W porównaniu do benzyny autogaz ma dużą
odporność na spalanie stukowe i w zależności od
proporcji jego składników - propanu i butanu, liczbę
oktanową wynoszącą ok. 105 do 115 LO.
Autogaz uwalnia się jako produkt uboczny podczas
eksploatacji gazu ziemnego i surowej ropy naftowej.
Charakteryzuje się on dużym stopniem czystości.
Zapobiega to jego „starzeniu się” tak, że autogaz
praktycznie posiada nieograniczoną trwałość.
Wymagania dotyczące jakości autogazu są
regulowane jednolicie w normy DIN EN 589
i umożliwiają przez to bezproblemowe
zastosowanie go w wymiarze międzynarodowym.
Przy względnie małym nadciśnieniu rzędu
ok. 6 - 10 bar gazy gromadzone są w postaci płynnej
w pojemnikach ciśnieniowych o różnych kształtach.
W ten sposób duże ilości energii są możliwe do
transportu i składowania w relatywnie bardzo małych
kubaturach. Autogaz może być stosowany w każdym
miejscu.
Elementy główne
W zasadzie autogaz jest mieszaniną składającą się
z węglowodorów. Składa się on zasadniczo
z mieszaniny propanu i butanu. Ponadto autogaz
zawiera środek zapachowy. Jest on dodawany do
mieszaniny gazów dla celów bezpieczeństwa,
ponieważ autogaz z natury nie posiada zapachu
i koloru.
Propan jest lżejszy niż butan i skrapla się w niższych
temperaturach niż butan. Butan posiada przy tym
wyższą zawartość energii na jednostkę objętości.
Proporcja składników gazu wynosi w zależności od
rynku - w lecie 50 : 50 (w procentach propan / butan),
a w zimie 85 : 15. Możliwe są odchyłki od tych
proporcji składników w zależności od dostawcy gazu.
Ponieważ propan dostarcza mniej energii niż butan,
w zimie dochodzi do nieznacznie większego zużycia
autogazu.
4
220980378.010.png 220980378.011.png
Właściwości głównych składników gazu
Propan C 3 H 8
Butan C 4 H 10
S427_010
S427_008
Wzór chemiczny: CH 3 -CH 2 -CH 3
Wzór chemiczny: CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3
Temperatura wrzenia -42,1 ° C
Temperatura wrzenia -0,5 ° C
Temperatura zapłonu: 470 ° C
(benzyna 240 ° C)
Temperatura zapłonu: 365 ° C
(benzyna 240 ° C)
Właściwości:
- gaz bezbarwny i bez zapachu
- cięższy od powietrza
- gaz o wysokiej łatwopalności
Właściwości:
- gaz bezbarwny i bez zapachu
- cięższy od powietrza
- gaz o wysokiej łatwopalności
Zastosowanie jako:
- gaz palny do celów ogrzewania i oświetlenia
- gaz napędowy do aerozoli
- gaz nośny do balonów
- środek chłodniczy w przemyśle
Zastosowanie jako:
- gaz palny w laboratoriach i gospodarstwie domowym
- rozpuszczalnik niskotemperaturowy i rozpuszczalnik
do ekstrakcji
- gaz napędowy do aerozoli
- jako środek chłodniczy w lodówkach
(nie w obszarze zamarzania)
Eksploatacja:
produkt odpadowy w procesie rafinacji ropy naftowej
Eksploatacja:
produkt odpadowy w procesie rafinacji ropy naftowej
H = wodór, C = węgiel
Za granicą używane są następujące określenia dotyczące autogazu:
- LPG = angl. „Liquified Petroleum Gas”
- GPL = franc. „Gas de Pétrole Liquéfie”, również określany jako GPL-C (GPL-Carburant)
- GLP = włoski „Gas Liquido Propano”
- GLP = hiszp. „Gases Licuados del Petróleo” (GPL Automoción)
5
220980378.012.png 220980378.013.png 220980378.014.png 220980378.015.png 220980378.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin