Janusz Kozioł - Hamulce sukcesu.pdf

(965 KB) Pobierz
129208165 UNPDF
129208165.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj :
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Janusz Kozioł
rok 2009
Data: 20.07.2009
Tytuł: Hamulce sukcesu – fragment utworu
Autor: Janusz Kozioł
Wydanie I
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli”
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
129208165.003.png
SPIS TREŚCI
OSIĄGNIĘCIA ....................................................................................7
HAMULEC 1. PRZESZŁOŚĆ . .............................................................13
HAMULEC 2. WŁASNE OGRANICZENIA . ........................................18
HAMULEC 3. CENA SUKCESU . ........................................................21
HAMULEC 4. WYKRĘTY I WYMÓWKI . ...........................................26
HAMULEC 5. STRACH . ....................................................................32
HAMULEC 6. NIEWYZNACZONY CEL . ............................................46
HAMULEC 7. BRAK SAMODYSCYPLINY .........................................57
HAMULEC 8. ZAPOMNIANE PRAGNIENIA . ....................................63
HAMULEC 9. BRAK WIARY . ............................................................67
HAMULEC 10. NIECIERPLIWOŚĆ . ..................................................86
HAMULEC 11. ZAGUBIONY ENTUZJAZM . ......................................99
HAMULEC 12. NEGATYWNE MYŚLENIE . ......................................107
HAMULEC 13. NIEKONSEKWENCJA . ............................................121
HAMULEC 14. ZANIK WYOBRAŹNI . ..............................................129
HAMULEC 15. UŚPIONA PODŚWIADOMOŚĆ ................................135
ABY SKOŃCZYĆ, TRZEBA ZACZĄĆ . ...............................................167
KIM SĄ CI, KTÓRYCH CYTATY ZNALAZŁY SIĘ W
TEJ KSIĄŻCE?
.172
PRZEDMOWA . ...................................................................................4
WSTĘP, CZYLI COŚ O SUKCESIE I
MOŻLIWOŚCI JEGO
 
HAMULCE SUKCESU – fragment utworu – kliknij po więcej
Przedmowa
Przedmowa
Menedżerowie, którzy nie posiądą odpowiednich kompetencji
interpersonalnych, stanowić będą hamulec postępu, a drogę
transformacji uczynią długą i wyboistą, zaś zarządzane przez nich
firmy nie spełnią oczekiwań organizacji XXI wieku .
Józef Penc
Kiedy rozpoczynałem pisanie tej książki, była to na początku pewne-
go rodzaju zabawa – przelewać poprzez klawiaturę na ekran monito-
ra swoje doświadczenia i spostrzeżenia. Jednak z upływem czasu za-
częło to coraz bardziej przypominać coś, co i dla mnie stawało się
pewnego rodzaju poradnikiem. W życiu człowieka przecież tak jest,
że po pewnym czasie wydarzenia w jego umyśle powoli zaczynają się
zacierać i na niektóre sprawy i sytuacje nie zwraca już takiej uwagi
jak w chwili, kiedy one się wydarzały.
Często nie zastanawiamy się nad tym, co zdarzyło się w naszym ży-
ciu, jakie były przyczyny takiej a nie innej sytuacji oraz, co najgorsze,
jakie są i będą dalsze konsekwencje naszego działania. W wielu przy-
padkach ludzie nic nie robią z najróżniejszych powodów (najczęściej
wyimaginowanych), twierdząc, że i tak nie było możliwości pomyśl-
nego zakończenia.
Takie podejście przypomina mi sytuację, jaką widziałem w jednym
filmie. W jednej ze scen naszym oczom ukazuje się droga, po której
w żółwim tempie poruszają się samochody. Mimo że jest piękny
4
129208165.004.png
HAMULCE SUKCESU – fragment utworu – kliknij po więcej
Przedmowa
i słoneczny dzień, ruch na tejże arterii nie odbywa się w taki sposób,
na jaki mogliby liczyć kierowcy jadący tą drogą. Jak się okazuje, po-
wodem takiej sytuacji jest pewna wiekowa pani, która, nie zważając
na to, co dzieje się za nią, porusza się z minimalną prędkością, delek-
tując się pięknem krajobrazu, jaki widzi za oknami swojego samo-
chodu.
Jak nie trudno zauważyć, w tej konkretnej sytuacji wystarczył tylko
jeden człowiek, aby spowolnić ruch na całej drodze, i każdy, kto na
niej się znalazł, miał tylko dwa wyjścia: liczyć na to, że kierowca ten
zjedzie na najbliższym skrzyżowaniu albo dostosować prędkość do
zaistniałych warunków.
Wprawdzie w życiu takie sytuacje raczej się nie zdarzają, lecz bardzo
często sami ograniczamy swoje możliwości albo korzystamy z ogra-
niczeń, jakie podsuwają nam inni (w wielu przypadkach nawet naj-
bliżsi). To właśnie takie ograniczenia są dla człowieka mocnymi „ha-
mulcami” i to właśnie dlatego wiele osób przechodzi przez życie, jak-
by nie było w stanie uwolnić się od tej blokady.
Gdy wyruszasz w drogę, musisz zwolnić hamulec. W przeciwnym ra-
zie daleko nie zajedziesz. Kiedy już raz obierzesz cel, do jakiego
chcesz dotrzeć, zwolnij swój „hamulec” i wyrusz w drogę, tak aby
Twój „pojazd” bez większych oporów dotarł do miejsca przeznacze-
nia. Nie masz żadnych ograniczeń, oprócz tych, które sam poprzez
nazbyt częste używanie hamulca będziesz wprowadzał.
W chwili, w której zaczniesz w pełni panować nad swoimi „hamulca-
mi” ograniczającymi do tej pory Twoje możliwości, bardzo szybko
okaże się, że jesteś w stanie osiągnąć to, o czym już od tak dawna
marzyłeś; zrealizować plany i marzenia. Będziesz mógł być takim
człowiekiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia
– przy odpowiednim nakładzie czasowym. Możliwości i umiejętności
5
129208165.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin