dziecięcy świat - dare mo shiranai - nobody knows reż. hirokazu koreeda - 2004 cd2.txt

(9 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{1}23.976
{147}{182}Zakosi�e� to?
{227}{266}Twoja kolej Akira
{372}{435}Jeste�my przyjaci�mi prawda?|Id�
{515}{542}Chod�my
{808}{839}Hej, poczekajcie
{3474}{3513}Nie jest w twoim typie?
{3515}{3606}Absolutnie. Jest zbyt romantyczny.|Ja wol� nowoczesnych facet�w
{3614}{3666}Ale to jest teraz na czasie
{3668}{3693}Cze��
{3695}{3717}Cze��
{3719}{3745}Jak leci?
{3793}{3834}W porz�dku
{3873}{3953}S� za du�e na mnie.|Nie pasuj�
{3961}{4063}Mama twierdzi, �e i tak urosn�,|wi�c wzi�a wi�ksze
{4068}{4103}Nienawidz� ich
{4119}{4143}Hej
{4201}{4282}Dawno si� nie widzieli�my.|Jak leci?
{4318}{4397}Kupi�em now� gr�,|nie wpadliby�cie?
{4507}{4568}Wpedn� jak b�d� mia� czas
{4618}{4640}Do zobaczenia
{4684}{4754}Musz� zakuwa� w szkole, przepraszam
{4772}{4795}Cze��
{4798}{4839}Cze��
{4911}{4942}Kto to by�?
{5009}{5047}Zabierz mnie jak b�dziesz szed� do niego gra�
{5059}{5102}OK, ale w jego domu �mierdzi
{5104}{5169}Czym �mierdzi?
{5184}{5267}Smierdzi brudem|Tamto miejsce jest naprawde brudne
{5270}{5295}Jak zapach zgnilizny?
{5389}{5415}Idzie
{6700}{6820}Do Mizuguchi Saki w niebie
{7327}{7361}Mam
{7900}{7987}Halo, pani Fukishima
{9299}{9344}Nie martw si�, ju� poszed�
{9651}{9683}Ile masz lat?
{9686}{9717}Dwana�cie
{9734}{9830}Nie mo�esz pracowa� przed sko�czeniem 16 lat
{9902}{10007}Mo�e powiniene� zawiadomi� policj�|albo opiek� spo�eczn� albo co� takiego?
{10052}{10130}Je�li to zrobi� nie b�dziemy mogli wszyscy|czworo zosta� razem
{10161}{10236}To ju� sie zdarzy�o wcze�niej|i by�o straszne zamieszanie
{10254}{10289}rozumiem...
{11330}{11369}Potrzebujesz tego na pianino|rozumiem
{13932}{13964}�cigajmy si�
{14162}{14214}Nie p�d� tak Akira
{15005}{15039}Prosz�
{15199}{15244}Czy twoja matka wr�ci�a?
{15410}{15526}Kto jest wy�szy?|Mamy taki sam wzrost
{16772}{16820}Tu s� te� nasionka
{16862}{16885}We�my je
{16897}{16933}Ja te� je wezm�
{16936}{17041}Ok, ja wezm� te|Zobacz Akira, nasionka
{17070}{17148}Kto� tu kiedy� zostawi� nasionka
{17164}{17206}Biedne ro�linki
{17368}{17415}2, 3, 4, 5...
{17418}{17469}Naprawd� niesamowite
{17482}{17525}Papier, no�yczki, ska�a
{17590}{17675}Pierwsza jest ska�a|Papier, no�yczki, ska�a
{17711}{17754}Nie mog� si� zatrzyma�
{18189}{18238}Akira, zbieram ziemi�
{18246}{18272}W porz�dku
{18505}{18531}Shige!
{19598}{19626}Shigeru!
{19670}{19700}Shigeru
{19751}{19782}Hej, Shigeru
{19790}{19817}Torba
{20349}{20407}Wysz�o �miesznie
{20566}{20593}Yu..
{20721}{20746}ki...
{20873}{20921}P�jd� po wod�
{21386}{21454}Bracie, �wiat�o nie dzia�a
{21881}{21925}W �azience te�
{23932}{24010}.
{24775}{24815}Co robisz?
{24885}{24929}Nie chodzisz do szko�y?
{24933}{24959}Nie...
{24974}{25017}Ja te�
{25296}{25378}Tu jest norka cykady,|wiesz o tym?
{25383}{25418}Nie
{25523}{25569}i jeszcze raz...
{25629}{25704}a-na-nas
{25750}{25828}Najpierw ska�a|Papier, no�yczki, ska�a
{25937}{26026}cze-ko-la-da
{26029}{26104}Najpierw ska�a|Papier, no�yczki, ska�a
{26124}{26166}i jeszcze raz...
{27441}{27561}Wstrzymali�my dostaw� wody do pa�stwa domu
{30427}{30486}Mam ju� tego tyle
{30489}{30520}Niesamowite
{30980}{31015}Co robisz?
{31038}{31076}Nic szczeg�lnego
{31123}{31170}Przezi�bi�e� si�
{31206}{31241}Masz dziwny g�os
{31249}{31286}Zamknij si�
{31792}{31834}Myjesz w�osy?
{31868}{31908}Wczoraj, w parku
{32474}{32507}Przyjemne i ch�odne?
{32818}{32863}Kiedy wr�ci wasza matka?
{32882}{32920}Nigdy nie wr�ci
{33025}{33051}Prawdopodobnie
{34795}{34871}Nie jest mi gor�co|Jest mi gor�co
{34964}{35020}Powiedzia�em|Nie jest mi gor�co, jest mi gor�co
{35085}{35118}Dzi�kuj�
{35821}{35866}Zjedz najpierw inari sushi
{36058}{36086}Shigeru
{36196}{36228}Nie ma �ososia?
{36231}{36286}Nie, tylko to
{36296}{36330}To nie w porz�dku
{36792}{36865}Ta nale�a�a do Shigeru|Usch�a
{37353}{37387}Usn�a
{37725}{37821}Przepraszam|Drzwi by�y otwarte
{37889}{37966}Jestem w�a�ciciek� z 3 pi�tra,|przysz�am w sprawie czynszu
{37991}{38029}Gdzie jest twoja matka?
{38051}{38127}Pracuje w Osace
{38201}{38255}Jeste�cie kuzynkami?
{39161}{39200}P�jd� zdoby� troch� pieni�dzy
{39203}{39247}Co? Jak?
{40824}{40840}Tutaj!
{40843}{40864}Nie
{40876}{40946}Czemu nie?|Tylko �piewa�am z nim karaoke
{40953}{40979}Nie!
{43293}{43329}Co jesz?
{43361}{43390}Wypluj to
{43501}{43535}Co to jest?
{43604}{43637}Papier
{43926}{43979}287 jen�w
{44129}{44173}Dok�adnie, dzi�kuj�
{44232}{44278}Jak min�� semestr?
{44280}{44378}Masz na my�li jego stopnie?|Zupe�na katastrofa
{44381}{44474}Ma fatalne stopnie z japo�skiego
{44477}{44531}M�j syn te� kiepsko si� uczy
{45051}{45096}My�l�, �e co� znajd�
{45775}{45810}Hej, gdzie jest Shigeru?
{45833}{45866}Nie wiem
{46097}{46138}Co robisz?
{46157}{46189}Gdzie jest Shigeru?
{46191}{46221}Nie wiem
{47047}{47073}Shige!
{47129}{47197}Powiedzia�e�, �e chcesz makaronu|wi�c przynios�em troch�
{47199}{47227}Czego chcesz!
{47241}{47280}Uwa�aj co m�wisz g�wniarzu
{47313}{47347}Nie pr�buj przychodzi� tutaj
{47350}{47395}Nie wy�ywaj si� na zabawkach
{47605}{47634}Zepsu�o si�?
{47693}{47726}Ale silny
{47729}{47779}On jest g�upkiem
{51161}{51202}Przesta� Yuki
{51225}{51275}Chc� siusiu
{51294}{51360}Dlaczego nie zrobi�a� siusiu w parku?
{51393}{51429}R�b siusiu podczas mycia
{51453}{51481}Nie chc�
{51673}{51730}Czy Saki wr�ci?
{52191}{52272}Shigeru! Nie mo�esz tak po prostu|zu�y� ca�ej wody
{52297}{52344}Nie zosta�o nic do picia
{52510}{52560}Czy Saki przyjdzie zn�w bawi� si� z nami?
{52563}{52588}Nigdy
{53126}{53159}Co robisz?
{53193}{53230}Chc� to sprzeda�
{53292}{53324}Nie potrzebujemy ju� tego
{53348}{53378}Nie zgadzam si�
{53381}{53404}Przesta�
{53406}{53439}Puszczaj!
{53442}{53465}Zamknij si�!
{53475}{53508}Odsu� si�
{53537}{53573}Nie dotykaj tego!
{53724}{53766}Ona nigdy nie wr�ci
{53868}{53956}R�b co chcesz! Zosta� tam!|Kretynka!
{54983}{55086}Miyauchi!|Nie przebieraj tak nogami
{55333}{55422}Kato! Gdzie jest Yano?
{55425}{55455}Zakuwa
{55458}{55557}Zakuwa?|Cz�owieku, musimy poprawi� stopnie
{55907}{55953}W kt�rej jeste� klasie?
{56107}{56146}Akira, nr 9, prawe pole
{56299}{56329}W szeregu zbi�rka!
{56530}{56644}Rozpoczynamy gr� pomi�dzy|White Bears i Kenzan Fighters
{56650}{56686}Do ataku!
{56693}{56715}Uk�on
{56718}{56755}Do ataku!
{57795}{57909}Akira, trzymaj r�ce bli�ej,|w ten spos�b
{57918}{58022}Kiedy pojawi si� pi�ka, �ci�nij mocno
{58025}{58072}i zamachnij si�
{58281}{58333}Dobrze, �adny zamach
{58335}{58462}"Wielki, wielki, homerun, homerun"
{58465}{58538}"W niebie...|dziadek i babcia..."
{60136}{60165}Yuki
{60190}{60223}Yuki nie wstanie
{60280}{60309}Yuki!
{60381}{60423}Ona spad�a z krzes�a
{60662}{60690}Tak, s�ucham?
{60693}{60739}Czy Pani Keiko Fukushima jest tam?
{60747}{60803}Chwileczk�, poprosz� j�
{62539}{62623}Mamusia
{63926}{64033}Du�y, du�y
{64057}{64112}homerun
{64134}{64252}W niebie...|Dziadek i babcia
{64277}{64320}zdziwieni...
{64366}{64483}Du�y... homerun...|w niebie...
{64505}{64534}Akira
{65283}{65314}Co si� sta�o?
{65541}{65606}Te pieni�dze...|Czy mog� je po�yczy�?
{65673}{65750}Chc� pokaza� Yuki...|samoloty
{66050}{66159}Wybierasz si� na piknik?|Wygl�da na to, �e b�dzie fajnie
{66184}{66247}1895 jen�w
{66327}{66367}Dzi�kuj�
{67120}{67164}Kyoko, co to jest?
{67186}{67226}W�a�nie przysz�o
{67568}{67692}Do Akira, pozdr�w wszystkich.|Licz� na ciebie, Matka
{68422}{68449}Nie pasuje
{68518}{68594}Najwyra�niej Yuki... uros�a
{70402}{70443}Czy to koniec?
{77165}{77226}Kiedy dotkn��em Yuki|dzisiaj rano...
{77280}{77344}by�a taka zimna,|to by�o straszne
{77501}{77548}To by�o takie...
{77631}{77690}To by�o takie...
{79761}{79893}Kiedy pytam si� p�nocnego nieba
{79952}{80088}tylko gwiazdy �wiec�
{80138}{80281}w czarnym jeziorze|mojego rozpuszczonego serca
{80325}{80454}Mog� tylko p�yn��
{80513}{80648}Czy anio� kiedykolwiek obejrzy si� za mn�
{80694}{80829}Chcesz pluska� sie w moim sercu?
{80877}{81009}Wiatr nadchodz�cej zimy rozbryzguje fale
{81062}{81197}Przywo�uj�c mnie w ciemno��
{81238}{81414}z oczami zimnymi jak l�d
{81417}{81589}dorastam
{81595}{81765}Klejnot przesi�kniety smrodem
{81774}{81961}kt�ry nie pozwala si� nikomu zbli�y�
{83297}{83324}Dzi�kuj�
{85284}{85313}Znalaz�em jeden!
{86474}{86560}YAGIRA Yuuya
{86565}{86656}KITAURA Ayu
{86660}{86754}KIMURA Hiei
{86759}{86850}SHIMIZU Momoko
{86874}{86917}KAN Hanae
{86948}{87041}YOU
{87322}{87417}KUSHIDA Kazumi|OKAMOTO Yukiko
{87420}{87516}TATE Takako|KASE Ryo
{87994}{88087}KIMURA Yuichi|ENDO Ken'ichi
{88090}{88181}TERAJIMA Susumu|HIRAIZUMI Sei
{88190}{88283}Executive Producers: SHIGENOBU|Yutaka KAWASHIRO Kazumi
{88286}{88382}Development Producer:|YASUDA Masahiro
{88385}{88481}Associate Development Producers:|KOBAYASHI Eitaro Lee Bong-Ou
{88483}{88579}Associate Producers:|URATANI Toshiro KOHNO Satoshi
{88582}{88677}Producer KORE-ED A Hirokazu|Line Producer: TAGUCHI Hijiri
{88680}{88776}Cinematography:|YAMAZAKI Yutaka
{88778}{88874}Sound:|TSURUMAKI Yutaka
{88877}{88973}Art Direction: ISOMI|Toshihiro MITSUMATSU Keiko
{88975}{89071}Casting:|ARAE Yoshiko
{89074}{89170}Chief Assistant Director:|KUMAGAl Kiichi
{89173}{89269}Production Manager:|SHIRAISHI Osamu
{89271}{89367}Stylist:|KOBAYASHI Miwako
{89370}{89465}Hair and Make-Up:|SAKAl Mutsuki
{89468}{89564}Still Photography:|KAWAUCHI Rink
{89566}{89658}Pubicity Design:|KASAl Kaoru
{89661}{89720}Music: GONTITI
{89899}{89981}Theme Song "A Jewel":|TATE Takako
{90584}{90682}Production Assistance:|TV MAN UNION, INC.
{90768}{90948}Produced by TV MAN UNION, INC. BANDAl VISUAL CO., LTD. ENGINE FILM, NC. C|- style Cine Qua Non
{90950}{91162}Directed, Written and Edited by|KORE-EDA Hirokazu
{91200}{91286}English subtitles: Linda Hoaglund|Napisy polskie: Hangugin
Zgłoś jeśli naruszono regulamin