Ole Nydahl - Gniewni i lagodni Buddowie.pdf

(116 KB) Pobierz
Lama Ole Nydahl
Lama Ole Nydahl
Gniewni i łagodni Buddowie.
Dobrze jest wiedzieć, czym zajmują się w buddyzmie strażnicy. Przede wszystkim stanowią
część schronienia, które nazywamy Lamą. Najpierw przyjęliśmy schronienie w Buddzie, w celu,
którym jest pełne rozwinięcie umysłu; w Dharmie, różnorodnych metodach osiągnięcia tego celu,
przekazanych przez Buddę; oraz w Praktykujących, czyli przyjaciołach i tych, którzy pomagają
nam na ścieżce. Wreszcie przyjmujemy schronienie także w Lamie pamiętając o tym, że Lama
ma trzy aspekty.
Pierwszym aspektem jest błogosławieństwo - dobra energia, która daje pewność i sprawia, że
jesteśmy w stanie się otworzyć.
Drugim jest jidam, czyli związek naszego umysłu ze swoją oświeconą naturą, budowany przez
rozmaite praktyki medytacyjne.
Trzecim jest natomiast ochrona, wyrażana przez strażników, którzy w rzeczywistości są
aktywnością wszystkich Buddów.
Kolejną rzeczą, którą musimy zrozumieć jest to, że strażnicy są naszymi przyjaciółmi. Strażnik to
Budda, który przychodzi do domu z pracy (gdzie nosił krawat i pięknie pachniał perfumami
sekretarek, które trzymał w ramionach) wkłada wielki płaszcz, bierze siekierę i idzie ściąć
drzewo, albo bierze motykę i kopie grządki w ogródku. W ten sposób przekonujemy się, że nie
jest naszym wrogiem, ale że ochrania nas przed czymś znacznie gorszym. Przekonanie takie
przychodzi jednak po pewnym czasie i jestem pewien, że większość ludzi z Zachodu, którzy
oglądają strażników po raz pierwszy i widzą morza płomieni, wiele par rąk, broń, odcięte głowy i
węże, którymi są otoczeni, uważają ich za trudne przypadki. Ale wtedy stopniowo zaczyna się
odczuwać ich energię i dobrze ich odbierać.
Ogólne zrozumienie polega więc na tym, o czym już mówiłem : są punktem, w którym Buddowie
zmieniają swoją pokojową aktywność z biura, gdzie służą innym pomocą na pełną mocy
aktywność, która może polegać na ścięciu drzewa, czy zrobieniu kilku dziur w ziemi. Wtedy
pojawiają się umorusani, w wielkich rękawicach i z bronią w ręku. Są po prostu innym rodzajem
aktywności.
Buddowie działają na cztery sposoby. Pierwszą aktywnością jest moc uspokajania,
przynoszenia pokoju i dobrych uczuć. Po drugie, pomnażania i ukazywania pełni możliwości. Po
trzecie przyciągania, wzniecania uczuć i wreszcie - ochraniania.
Aktywności mają z kolei związek z wyglądem. Kiedy wyrażają aktywność uspokajającą,
najczęściej mają kolor biały. Kiedy pomnażają, są żółci jak żyzna ziemia. Buddowie, którzy
przyciągają i budzą uczucia to niebieskie lub czerwone formy w zjednoczeniu, natomiast
Buddowie ochraniający są czarni, czarno - niebiescy, lub biali. Tak czy inaczej, wszystkie te
formy są wyrazem tej samej miłości i mądrości wszechświata, różnią się jedynie tym, że
przejawiają się w różnoraki sposób, by być w stanie pomagać wszystkim istotom w różnych
sytuacjach, jakie wydarzają się w życiu. Dobrze jest o tym wiedzieć od samego początku. Te
łagodne formy oczywiście lubi każdy, trudno jest jednak od razu polubić formy gniewne, aż do
momentu, gdy potrzebujemy pomocy - wtedy momentalnie się z nimi zaprzyjaźniamy. Na
początku wymaga to jednak czasu.
1
Należy więc pamiętać, że Buddowie i Bodhisattwowie, z którymi pracujemy, przejawiają się
także na gniewny, ochronny i pełen mocy sposób. Ale na poziomie wewnętrznym nie ma w nich
gniewu ani żadnych innych przeszkadzających uczuć. Oni po prostu zajmują się rzeczami
koniecznymi, bo czasem trzeba usunąć coś szkodliwego, czy włożyć trochę energii w coś
pożytecznego i to wszystko. Są jak lekarz, który czasem odsyła pacjenta do domu, a czasem
zatrzymuje i przeprowadza operację. Oczywiście, nikt tego nie lubi, ale to konieczne dla
odzyskania zdrowia - bez operacji nie byłoby to możliwe.
Istnieje wiele rodzajów strażników i z tego powodu chcę wam opowiedzieć o nich parę rzeczy.
Powinniście też wiedzieć, że ozdoby, jakie noszą formy łagodne i gniewne są dokładnie takie
same, różnica polega jedynie na ich znaczeniu. Ozdoby łagodnych Buddów działają
uspokajająco, łagodząco i ogólnie, w przyjacielski sposób formują z nas kogoś dobrego. Ozdoby
gniewnych form odciągają to, co przeszkadza i potężnym uderzeniem łączą ze sobą części do
siebie pasujące, oraz przekształcają szybciej niż cokolwiek innego- niosą ze sobą największą
moc transformacji.
Chciałbym jeszcze opowiedzieć wam kilka rzeczy i choć niektóre z nich są raczej rodzajem
podań ludowych myślę, że są ciekawe. Na szczęście nie dysponujemy taką ilością folkloru, jak
hinduiści, ale szczególnie w Sikkimie i temu podobnych miejscach istnieją opowiadania
odstające nieco od głównego nurtu kulturowego.
Jedna z nich mówi o ojcu form pełnych mocy, Cziano Dordże. Oświecenie zaś działa przez
współczucie, które wyraża Budda Kochające Oczy, czyli Czenrezig; oraz przez mądrość,
wyrażaną przez Buddę Dziampel Jang, nazywanego też Mandziuśrim, czyli Złotym, trzymającym
miecz przecinający fałszywe poglądy i lotos, na którym spoczywa księga mądrości. Innym
wyrazem oświecenia jest moc, ponieważ nawet będąc współczującym i mądrym, bez mocy nie
osiągnie się wiele. Tak więc, potrzebujemy wszystkich tych właściwości razem.
Cziano Dordże w prawej dłoni trzyma dordże, a lewą ma złożoną w mudrze mocy,skacze a
ramiona ma tak grube, jak moje uda. Historia mówi, że nie był niebieski od samego początku.
Był za to najsilniejszy i Budda powierzył mu opiekę nad księgami.
Tak naprawdę, to najbardziej tajemne nauki przekazał Dakiniom, szlachetnym paniom, które
obdzielają swoją intuicją, mądrością i głębokim wglądem, jeśli tylko udać się do nich z
otwartością i postarać się obdarzyć je miłością w odpowiedni sposób.
Przekazał je też Nagom, czyli wężom i przez to na przykład, jeśli potrafimy odczytywać ruchy
wężów, możemy nauczyć się wiele o energii. Dał je także Cziano Dordże, swojemu
zaprzyjaźnionemu siłaczowi. Tak więc, Diament w Ręce, bo tak można przetłumaczyć jego imię,
strzegł tych nauk, ale pewnego razu musiał zrobić coś jeszcze i podczas jego nieobecności
pojawił się tłusty demon, który chciał skraść księgi. Cziano Dordże wrócił i rzucił się do obrony,
więc demon splunął na teksty trucizną po to, by je zniszczyć. Teraz trzeba było nie tylko
rozprawić się z demonem, ale i połknąć truciznę, bo inaczej nauki przestałyby istnieć. W ten
właśnie sposób Cziano Dordże stał się niebieski. Nie stracił przez to mocy, ale w ten sposób
zmienił kolor. Tak naprawdę jednak nie należy do strażników, jest bardziej aspektem mocy. Jest
także swojego rodzaju ojcem dla Czarnego Płaszcza, naszego głównego strażnika linii
przekazu. Jest dla niego podstawą, polem energii, z której ten szczególny strażnik się wyłania.
2
Inna historia dotyczy Kochających Oczu, który przez długi czas pomagał ludziom. Pracował
ciężko przez niezliczone ilości czasu, chociaż istnieje jedno jego wyobrażenie, na którym ma
ręce założone do tyłu, jest zadowolony i wygląda, jakby miał wakacje. W każdym razie, po długi
czasie pracy dla innych spojrzał w dół i zobaczył, że ludzie dalej sprzedają ołówki bez grafitów i
rwą sobie nawzajem włosy z głów. Bardzo go to zasmuciło, stwierdził, że dalsze działanie nie
ma sensu i rozpadł się na ogromną ilość kawałków.
Wówczas jego lama, Budda Nieograniczonego Światła zebrał je wszystkie do kupy i tak
powstała tysiącramienna forma z dziewięcioma głowami. Żeby dodatkowo uczynić Czenrezika
silniejszym, umieścił na jego szczycie głowę strażnika, a po to, żeby pokazać, że nie jest to nic
osobistego, zwieńczył całość swoją własną głową. Taka jest historia powstania jedenastogłowej i
tysiącramiennej formy związanej z przeróżnymi praktykami postnymi.
Istnieje jeszcze inna historia, według której Kochające Oczy znowu spojrzał w dół po ciężkiej
pracy i zobaczył coś, co wówczas robiliśmy. Uronił dwie łzy, z których powstały Zielona i Biała
Tara oraz inne Wyzwolicielki. Tak więc, opowieści tego typu jest naprawdę wiele i ponieważ są
tak pożyteczne, opowiem jeszcze jedną.
Otóż był sobie człowiek, który bardzo źle medytował. Miał, co prawda ogromną moc, ale w
medytacji robił tylko fazę budowania. Powód, dla którego należy ludzi sprawdzać jest taki, że
jeśli otrzymają nauki o niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu i z nieodpowiednią
motywacją mogą przynieść więcej szkody, niż pożytku. Tak więc, zanim zacznie się z kimś
pracować trzeba najpierw poczuć z nimi pewnego rodzaju więź. Natomiast w tym przypadku,
człowiek ten praktykował medytację na szczególnie potężnego Buddę i wykonując przy tym fazę
budowania gromadził energię - nie rozpuszczając formy strażnika, na którą medytował. Nie robił
po prostu tego, co trzeba: przemieniania Buddy w światło, rozpuszczania się razem z nim w
otwartej przestrzeni i wyłaniania się z powrotem, jak my to robimy. Przez całe swoje życie
budował ogromną ilość mocy, ale nie zajmował się odprężeniem, dobrymi uczuciami czy
poczuciem jedności. Tak więc, kiedy umarł, jego ego było bardzo silne. Wtedy, ze stanu
bezcielesnego zobaczył coś, co strasznie go rozzłościło i odrodził się jako straszliwy demon o
niebieskim ciele. Był tak przerażający, że zaraz po urodzeniu matka pobiegła z nim na cmentarz
i porzuciła go tam. Ale ponieważ była dobrą kobietą, po tygodniu wróciła sprawdzić, co się stało.
Kiedy rozejrzała się wokół zobaczyła, że wszystkie groby zostały rozkopane, a ze zwłok ktoś
wyrwał serca. I kiedy zbliżyła się do miejsca, w którym zostawiła potwora, ten wyskoczył i pożarł
jej serce. Był to więc naprawdę trudny gość.
Po jakimś czasie okolica zaczęła się wyludniać i Buddowie powiedzieli "Dość tego. tak nie może
być." Wysłali wtedy Mahakalę, który żeby zwalczyć ośmiorękiego demona musiał także uzbroić
się w cztery pary ramion. Na to potwór stworzył więcej rąk wyposażonych w różne rodzaje broni
tak, że miał ich w sumie 64. Nie było go stać na więcej, bo zły umysł jest zawsze ograniczony -
pociągnie tylko do pewnego poziomu, dalej sam się blokuje, korzysta bowiem z siły gniewu i tym
podobnych uczuć, a te są zawsze skończone. Strażnik natomiast był Bodhisattwą i miał
nieograniczoną moc współczucia, więc wyprodukował tysiąc ramion i jednym z nich zabił
demona.
To była jedna z historii, które opowiada się nie tylko dlatego, że są ciekawe, ale też dlatego, że
jest w nich coś więcej - obrazują działanie różnego rodzaju energii. Energie ochraniające, z
którymi my pracujemy funkcjonują tak, jak już mówiłem podając przykład kogoś, kto zakłada
wielki kombinezon i idzie przekopać ogródek. Istnieją więc formy będące bezpośrednim
wyrazem mocy i tego, że Buddowie widzą, że w łagodny sposób nie zawsze będą w stanie
3
przynieść korzyść każdemu, a czasem potrzebny jest kopniak czy rękawica bokserska
wymierzająca celny cios.
W naszej linii przekazu (Karma Kagyu) jest trzech głównych strażników męskich i dwóch
żeńskich. Są oni emanacjami najważniejszych Bodhisattwóch. I tak na przykład,
sześcioramienny, stojący Mahakala przedstawiany ze złączonymi nogami jest naturalnym
wypromieniowaniem Kochających Oczu (czteroramiennego Czenrezig ).W niektórych
przypadkach Mahakala bywa biały, jest wówczas bardzo szczodry i obdarza nas tym, czego
potrzebujemy - jednak najczęściej jest czarny. Z kolei czteroręki Mahakala jest emanacją
mądrości wszystkich Buddów - Mandziuśriego lub też Dziampe Jang. Jest czarny, trzyma miecz
i księgę tak, jak Mandziuśri, siedzi lekko pochylony i oprócz tego ma też łuk i strzałę. Dla naszej
linii przekazu bardzo szczególny jest dwuręki Mahakala, który pracuje tylko i wyłącznie dla
Karmapy.
Większość innych strażników ochrania wiele linii - dostają różne zlecenia i pomagają w różnych
sytuacjach. Z Czarnym Płaszczem jest inaczej, wyszczególnia się też tym, że jego głowa
stanowi jedną trzecią całego ciała - wygląda jak buldog z ogromnymi kłami. W prawej dłoni
trzyma nóż odcinający wszystkie przeszkody i ograniczenia ego, w lewej czarę z czaszki, w jego
płonących włosach widzimy Garudę, a cała jego postać otoczona jest przez morze płomieni.
Wyróżnia go także to, że inni strażnicy stoją, bądź też siedzą, on natomiast skacze wdeptując w
ten sposób wszystkie negatywności w rozżarzony dysk słońca. Ta trójka to najważniejsi męscy
strażnicy pochodzący wprost od Buddy. Są manifestacją oświeconej, ochraniającej energii,
niezakłóconej przeszkadzającymi uczuciami, negatywnościami, czy jakimikolwiek
zaciemnieniami. Są właśnie tym, co powinno się zdarzyć dla pożytku wszystkich istot.
Istnieje dwóch szczególnych dla nas żeńskich strażników. Jedna z tych niezwykłych pań ma
cztery ręce, jest partnerką dwuramiennego Mahakali i siedzi z nim w zjednoczeniu na mule,
który jest charakterystyczny przez to, że ma dodatkowe oko na zadzie i widzi wszystko, co się z
tyłu dzieje. Wokół widzimy płomienie, a muł brodzi w jeziorze krwi powstałej z odcięcia ego.
Otaczający ich ogień jest tak potężny, że ciała ich są całkiem białe. Inna forma partnerki
Mahakali ma dwie ręce, w których trzyma purbę - trójkątny sztylet; lustro, w którym widać
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i wężowe lasso do poskramiania negatywnych energii.
Ona także jest przedstawiana w zjednoczeniu z Mahakalą, lub też pojedynczo. Ci żeńscy
strażnicy są także manifestacją pełnej mocy, ochraniającej energii oświecenia, jednej z czterech
aktywności Buddy. Pozostałe trzy to, jak już wspominałem, aktywności: uspokajająca,
pomnażająca i przyciągająca. Wszystkie przynoszą pożytek i w żaden sposób nie są osobiste.
Oprócz tego istnieją jeszcze bardzo ważni strażnicy Guru Rinpocze, jest Guru Dragpo, i tak
dalej. Bardzo szczególna dla nas jest żeńska forma ochraniająca, która wyłoniła się z czubka
głowy Buddy - Dukar, czyli Biały Parasol. Główna forma gniewna Guru Rinpocze to Diamentowy
Zwisły Brzuch, Dordże Drollo, który jest czarno-czerwony, trzyma dordże i purbę stojąc na
ciężarnej tygrysicy. Inny strażnik, Guru Dragpo jest niebieski, stoi w nieco inny sposób, na jedną
stronę się ogląda, a z drugiej strony zwalcza negatywności. Takich strażników jest naprawdę
wiele. Jeden z nich, Vamaradża, jest naprawdę nieokiełznany - zanim weźmie się jego inicjację,
trzeba się dobrze zastanowić... Ci wszyscy strażnicy są bezpośrednim wyrazem oświecenia.
Wszystkich form Mahakali jest 43 - o głównych mówiłem przed chwilą, ale jest jeszcze
4
dynamiczny, skaczący Dordże Legpa i jego 360 braci. Jest on dzikim kowalem - używa młota i
miech i jest siłą sprawczą dla wielu przynoszących pożytek zjawisk.
Na tankach tybetańskich strażnicy zajmują miejsce pod postacią lamy, który umiejscowiony jest
w środku, w rogu zaś zobaczymy jego jidama - formę Buddy, która była dla niego największą
inspiracją i ukazywała mu jego oświeconą naturę. Czasem oprócz, lub zamiast jidama
namalowana będzie linia przekazu, ale w przypadku strażników, którzy są aktywnością lamy,
miejsce ich jest zawsze pod formą mistrza. Można się o tym przekonać oglądając chociażby
tanki z wyobrażeniami Karmapów.
(Lama Ole Nydahl, Groningen w Holandii, 26.06.1994)
tłum. Maria Przyjemska
Internetowa Biblioteka Buddyjska www.dharma.pl
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin