11.14.2003.limited.dvdrip.xvid-ihqdr.txt

(32 KB) Pobierz
{1}{100}11.14.2003.limited.dvdrip.xvid-ihqdr|movie info:XVID 592x320 25.0fps 700.0 MB
{847}{951}11:14
{1020}{1100}T�umaczenie Sydney.
{4470}{4533}W�a�nie wracam od Benny`ego,|prawie jestem w domu.
{4559}{4614}Powiedz gdzie jeste�|to przyjad� po ciebie.
{4694}{4742}Nie powiedzia�bym, �e jestem pijany.
{4785}{4805}Halo?
{4839}{4864}Jeste� tam jeszcze?
{4943}{4975}Dobrze.
{5066}{5149}{y:i}Witamy w MIDDLETON|{y:i}Miejsce, w kt�rym mi�o si� mieszka.
{7230}{7267}O cholera!
{7670}{7687}Cholera.
{8291}{8322}Wszystko w porz�dku?
{8368}{8414}To ju� pi�ty raz w tym roku.
{8416}{8492}Ile jeszcze potrzeba,|aby w�adze stanu zbudowa�y ogrodzenie?
{8498}{8518}Kt�r�dy posz�a?
{8560}{8608}Sarna?|Gdzie posz�a?
{8750}{8776}O...w tym kierunku...
{8800}{8822}O, biedactwo.
{8840}{8885}Jeste� pewien,|�e wszystko w porz�dku?
{8889}{8973}Tak, w porz�dku.|Tylko troch� jestem roztrz�siony.
{9022}{9082}Hej, mam przy sobie now� kom�rk�...
{9082}{9115}mog� zadzwoni� po policj�...
{9115}{9134}Nie!
{9140}{9180}Wszystko w porz�dku...
{9196}{9229}i ju� s� w drodze.
{9230}{9296}Zadzwoni�, szeryf jest moim przyjacielem.
{9296}{9345}Nie, naprawd� nie ma potrzeby by to robi�.
{9346}{9425}Nie ma �adnego problemu.|P�ac� za to a nigdy nie u�ywam.
{9443}{9510}Mieszkam zaraz za wzg�rzem,|zapraszam je�li chcesz odetchn��.
{9522}{9550}Nie, dzi�ki...
{9557}{9631}powiedzia�em im, �e tutaj zaczekam.|Tak, dzwoni�...
{11720}{11744}Musia� podskoczy�.
{11769}{11786}Przepraszam?
{11798}{11836}Nie ma uszkodzenia ch�odnicy...
{11860}{11922}Normalnie, kratk� mia�by� w szcz�tkach.
{11959}{11988}Odnios�e� jakie� obra�enia?
{12012}{12042}Nie prosz� pana.
{12074}{12110}Pi�e� co� dzisiaj?
{12110}{12130}Nie.
{12167}{12209}Poka� prawo jazdy|i dow�d rejestracyjny.
{12235}{12265}Jasne.
{12516}{12565}Nie mam przy sobie prawa jazdy.
{12584}{12630}Musia�em zostawi� w domu.
{12630}{12719}To niezgodne z prawem,|by prowadzi� pojazd bez prawa jazdy.
{12724}{12807}Mam prawo jazdy...tylko,|�e nie przy sobie...zapomnia�em.
{12830}{12860}Nazywasz si� Jack Lavin?
{12865}{12908}- Levin.|- Levin?
{12932}{12970}Jeste� w�a�cicielem tego pojazdu?
{12978}{13004}Zgadza si�.
{13004}{13091}Panie Levin,|podda si� pan badaniu alkomatem?
{13156}{13203}Wola�bym test trze�wo�ci.
{13230}{13300}Ma pan takie prawo.|Prosz� wysi��� z samochodu.
{13374}{13416}Wytrze�wiej.|Mo�esz to zrobi�.
{13597}{13624}Tutaj, z ty�u.
{13729}{13769}Ok, przeliteruj alfabet od ty�u.
{13850}{13870}No dalej.
{14508}{14581}- Nie musz� i�� po linii prostej?|- Nie, to nie b�dzie konieczne.
{14633}{14659}Zaczekaj tutaj.
{15130}{15150}Panie Levin...
{15171}{15213}pa�skie prawo jazdy zosta�o zatrzymane...
{15213}{15274}trzy miesi�ce temu na skutek DGV.
{15292}{15340}Aresztuj� pana i zatrzymuj� pa�ski pojazd.
{15340}{15376}Prosz�, tylko nie samoch�d.
{15377}{15429}Odwr�� si� i po�� d�onie|na masce samochodu.
{15460}{15480}Natychmiast.
{15639}{15682}Przepraszam, �e tak ciasno,|takie kajdanki.
{15823}{15842}Co jest w baga�niku?
{15898}{15956}Musisz mie� nakaz by tam zajrze�.|Znam prawo.
{15972}{16045}Serio? A co je�li do tego zmuszaj� okoliczno�ci.
{16099}{16142}Nic tam nie ma,|z wyj�tkiem starego dywanu.
{16180}{16198}Widzisz?
{16462}{16490}Ty chory pierdolcu.
{16507}{16573}My�lisz, �e chocia� jej nie zastrzeli�e�,|to mo�esz j� zabra�?
{16622}{16639}J�!?
{16640}{16685}Nie widz� tu �adnej broni.|A ty?
{16705}{16738}To nawet nie jest jeszcze sezon.
{16738}{16793}Nie chcia�em, �eby si� zmarnowa�a.
{16793}{16854}Wiem, �e sarnina jest droga,|ale Jezu...
{16904}{16965}Jest nie�le roztrzaskana.|Nie s�dz�, �eby chcia� pan to ogl�da�.
{16965}{16984}Pyta�em ci�?
{17263}{17310}Nie�le sobie poradzi�e�,|przy tej wadze.
{17454}{17500}Centrala, w�z jeden, odbi�r.
{17511}{17556}{y:i}S�ucham George
{17556}{17648}Estakada, zderzenie z cz�owiekiem, a nie sarn�...|powtarzam: z cz�owiekiem.
{17648}{17690}Zlokalizuj krewnych...
{17722}{17750}na nazwisko Aaron Lewis.
{17750}{17813}Lima, echo, whisky, india, sierra.
{17813}{17868}Kierowca aresztowany,|potrzebuj� asysty.
{17891}{17962}{y:i}Jezu, co za paskudna noc,|{y:i}ju� s� w drodze, trzymaj si�.
{17982}{18062}Masz prawo nie odpowiada�.|Wszystko co powiesz mo�e by� u�yte przeciw tobie...
{18062}{18122}mo�esz wezwa� adwokata,|kt�ry b�dzie ci� reprezentowa�.
{18122}{18202}Znam swoje prawa,|mam do�� wys�uchiwania tego.
{18231}{18300}�wietnie, trzeci raz dzisiaj,|sam ju� mam do�� tego.
{18320}{18350}Przesu� si�, macie towarzystwo.
{18350}{18390}By�am tu pierwsza.
{18390}{18441}To nie taks�wka,|zamknij si� i przesu�!
{18456}{18514}Tutaj nie ma miejsca,|dlaczego nie usi�dzie z przodu?
{18514}{18589}Macie si� natychmiast przesun��,|�eby tutaj usiad�. Przesu�cie si�.
{18589}{18619}Duffy, mo�esz si� przesun��?
{18620}{18660}Popu�� sznur.
{18660}{18685}Jest za ciasny...
{18780}{18803}Kurwa...!
{18932}{18963}Duffy...spadamy.
{20015}{20048}Frank?
{20131}{20158}Ach, to ty.
{20194}{20227}Widzia�e� mojego m�a?
{20227}{20330}Wys�a�am go, �eby rozejrza� si� za sarn�.|Musz� go odnale��, pomo�esz mi?
{20334}{20416}Naprawd� musz� dosta� si� do domu.|Prosz�, co� strasznego...
{20458}{20511}Frank!|Ach,...wszystko w porz�dku.
{20525}{20559}Frank!
{20753}{20805}Frank, gdzie jeste�?
{20973}{21008}To nie mo�e si� wydarzy�.
{21055}{21078}Co si� sta�o?
{21114}{21219}Szeryf... Garvey dzwoni�...
{21370}{21430}Moje jedyne dziecko...
{21451}{21495}zosta�o potr�cone przez samoch�d.
{21553}{21575}W�a�nie dzwoni�?
{21620}{21668}Zaraz po tym jak wr�ci�am do domu, po...
{21708}{21758}kilku minutach, jak odjecha�am od ciebie.
{21983}{22010}Ty...
{22035}{22058}St�j!
{22077}{22113}Prosz� si� odsun��.
{22127}{22183}Chcia�am ci pom�c.|To by� wypadek.
{22183}{22215}Niech si� pani odsunie.
{22215}{22282}Jaka� cholerna sarna?!|To wszystko sta�o si� tak szybko.
{22283}{22325}Niech pani pozwoli mi si� tym zaj��.
{22326}{22356}Jeste� pijany?
{22407}{22431}Przepraszam.
{22461}{22503}Prosz� pani.|Zabij� ci�!
{22515}{22556}Zabij� ci�!|Uspok�j si�.
{23231}{23255}Nie ruszaj si�!
{23357}{23436}Sp�oniesz, za to co zrobi�e� mojej c�rce.
{23527}{23555}C�rce?
{24422}{24454}Ci�gnij se fiuta!
{24623}{24655}Fajnie, �e ci si� uda�o Timmy.
{24689}{24735}Przycisz t� pieprzon� muzyk�!|Zamknij si�.
{24815}{24862}Macie wszystko?|No to patrz.
{25199}{25219}Got�w?
{25353}{25373}Jestem bogiem.
{25373}{25439}Niez�y rzut.|Tak, to pierwszy trafiony znak tej nocy.
{25449}{25474}Mo�esz si� przymkn��?
{25491}{25516}A na co ksi��ki?
{25621}{25700}Zamierzasz spali� ksi��k�?|My�l�, �e to nie jest jaka� zajebista literatura.
{25729}{25828}Robi� �wiatu przys�ug�.|Nie pal tego g�wna w samochodzie, dobrze?
{25850}{25895}Cholera.|No dalej stary!
{25923}{25976}Jezu Danny...przesta�!
{25997}{26057}Daj moj� ksi��k�.|Zesz�ej nocy m�wi�em jak to si� robi...
{26121}{26156}Zapalniczka...
{26184}{26215}Dobrze...
{26225}{26294}Oto co musisz zrobi�,|zgnie�� par� kartek...
{26300}{26353}tak, �eby powietrze mog�o si� dosta�. Ok?
{26394}{26449}Sp�jrzcie na to, teraz...patrzcie, patrzcie...
{26630}{26665}Kurwa, jak ty zda�e� na prawo jazdy...
{26665}{26754}Hej ch�opaki, jak b�dziecie tak narzeka�,|to odwo�� was do domu. Dobrze?
{26772}{26812}Spr�buj teraz.
{26873}{26938}Tutaj...przypal tutaj, o tutaj.
{26960}{27022}O cholera, dawaj to tutaj, wyrzucaj...
{27120}{27176}Kurwa ma�, cz�owieku, to moja g�owa.
{27176}{27263}Dobrze, nowe zasady.|Ko�czymy z tymi wyg�upami.
{27281}{27316}Musz� si� odla�.
{27323}{27367}Ile ich wypi�e�.|Chyba ze cztery.
{27367}{27454}Przytrzymaj a� dojedziemy do centrum.|Tam gdzie� si� zatrzymam.
{27497}{27520}Nie, nie ma czasu...
{27520}{27589}Co ty wyprawiasz?|A na co to wygl�da?
{27648}{27704}Chyba �arty sobie stroisz?|Musz� si� teraz odla�.
{27723}{27771}Nie, nie, nie, i nie...|Taaaaakkkk...
{27845}{27993}Kurwa, dzi�ki, �e obeszczasz mi ca�y samoch�d.|Dzi�ki...dzi�ki...dzi�ki...
{28151}{28181}Cholera, co si� sta�o?
{28412}{28461}Nie, nie, nie, nie...
{28461}{28489}Kurwa!
{28510}{28543}Co� ty zrobi�...
{28568}{28643}Ona...wszystko b�dzie...dobrze...|Wszystko z ni� b�dzie dobrze.
{28768}{28820}Kurwa, o kurwa, jed�, jed�...!|Cholera!
{28985}{29019}Jebany...o bo�e...
{29095}{29122}O bo�e, wszystko w porz�dku?
{29187}{29203}Kurwa...
{29257}{29280}Jezu...
{29385}{29443}Zatrzymaj samoch�d.|Postrada�e� zmys�y?!
{29443}{29510}Nie zatrzymam tego pieprzonego samochodu.|Zatrzymaj!
{29566}{29632}Nie zachowuj si� jak wariat!|Uspok�j si�!
{29667}{29741}Moja matka nawet nie wie,|�e wzi��em ten pieprzony samoch�d.
{29842}{29880}Hej, uciskaj ran�.
{30018}{30080}Tutaj...trzymaj, przytknij...tutaj...
{30137}{30186}Ja piernicz�, on jest postrzelony!
{30187}{30231}Nie...jego kutas...
{30320}{30357}Ja pierdol�.
{30373}{30430}Musimy zawie�� go do szpitala.|Nie!
{30450}{30515}Co ma znaczy� nie, Eddie?|Jezu, popatrz na siebie.
{30528}{30581}Musimy wr�ci� i zabra� go.
{30581}{30610}Eddie...
{30611}{30654}Krwawisz naprawd� mocno.
{30668}{30719}Chyba powinni�my zabra� ci� do szpitala.
{30756}{30815}Nie chc� tak �y�...|Prosz�...
{30883}{30909}Wracamy.
{30921}{31007}Co kurwa...w�a�nie zostali�my ostrzelani.
{31007}{31032}Wracamy!
{31032}{31065}Ja tam nie wracam, Tim.
{31067}{31119}Dalej cz�owieku, popatrz na niego!
{31239}{31292}Dobrze, zrobi� to sam.
{31326}{31377}Trzymaj si�, dobrze?|Znajd� go.
{31409}{31432}Pospiesz si�.
{31548}{31604}Tim...zosta� odci�ty.
{31604}{31665}Mog� go z powrotem przyczepi�.|Jak mog� to zrobi�?
{31665}{31690}Operacyjnie...
{31703}{31739}U�yj� szw�w i takich tam...
{31784}{31870}To g�upie, a co z glinami?!|B�d� tylko tutaj, jak wr�c�!
{31909}{31920}Kurwa.
{32459}{32482}To by�o szybkie.
{32605}{32655}{y:i}Hej Kevin, podasz mi dla niej nakrycie?
{32710}{32780}{y:i}Kevin, podasz nakrycie?|{y:i}Dobrze, nie ma sprawy.
{32780}{32813}{y:i}Gdzie zostawi�e�?
{32813}{32860}{y:i}Z przodu.
{32865}{32890}{y:i}Jasne.
{33005}{33050}Tutaj jest prawo jazdy.
{33155}{3320...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin