This Is It 2009 DvDrip-aXXo.txt

(73 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: DX50  608x336 23.976fps 701.2 MB|/SubEdit b.4072 (http://subedit.com.pl)/
{100}{190}Napisy do wersji|This.Is.It[2009]DvDrip-aXXo
{195}{280}Synchro by saimon321
{300}{500}C:$fd209c}Nie zapomnijcie kupi� DVD/BR...| b�d� dodatki (na BR wi�cej).
{593}{645}By�a wiosna 2009.
{645}{732}W wieku 50 lat, po 10 letniej| przerwie w wyst�powaniu na scenie,
{732}{826}Michael Jackson spokojnie rozpocz��| przygotowania do nowej serii koncert�w.
{826}{904}Jego jedyn� publiczno�ci�| by�a ekipa techniczna i tancerze,
{904}{1040}kt�rzy przygl�dali si�, jak Michael tworzy show,| kt�re by�oby jego wielkim powrotem na scen�.
{1040}{1141}Ten film zawiera materia� nakr�cony| podczas pr�b od marca do maja.
{1141}{1213}Pierwotnie mia� on trafi�| do prywatnej biblioteki Michaela
{1213}{1303}oraz by� wykorzystany przy produkcji filmu| b�d�cym upami�tnieniem tych koncert�w.
{1303}{1381}25 czerwca brakowa�o zaledwie 8 dni| do planowanego wyjazdu Michaela
{1381}{1484}i jego zespo�u do Londynu, gdzie mia�y mie�| miejsce ko�cowe przymiarki do 50 koncert�w.
{1484}{1597}Za zgod� zarz�dcy maj�tku Michaela Jacksona| i dzi�ki kilku kamerom, kt�re uchwyci�y magi�,
{1597}{1712}mo�emy do�wiadczy� u�amek tego, co Michael| szykowa� dla fan�w i widz�w na ca�ym �wiecie.
{1712}{1788}This Is It| (To jest to)
{1844}{1880}15 kwiecie� 2009
{1880}{1954}{Y:i}- Sk�d jeste�?| - Z Holandii.
{1954}{2029}A to jakie� 10 godzin drogi st�d.
{2029}{2099}Przyjecha�em na to przes�uchanie| z drugiego ko�ca �wiata.
{2099}{2181}Powiedzia�em wszystkim znajomym,| �e jad� wyst�powa� przed Michaelem,
{2181}{2267}�e b�d� dla niego ta�czy�,| nie wa�ne czy mi si� uda, nic mnie nie obchodzi.
{2267}{2322}Dzi�ki Michael.| Jestem podekscytowany.
{2322}{2446}By�e� inspiracj� wszystkiego w moim �yciu.| Mojej energii, sposobu w jaki ta�cz�.
{2446}{2533}Pami�tam, jak by�am ma�� dziewczynk�| i ogl�da�am Thriller w TV z mam�,
{2533}{2597}i my�la�am,| �e to najfajniejsza rzecz na �wiecie.
{2597}{2704}Pierwsza rzecz, jak� robi� po| obudzeniu si� to nie jest jedzenie, tylko...
{2704}{2808}puszczam muzyk�, zaczynam ta�czy�,| robi� Moonwalk na dywanie.
{2808}{2907}Zawsze zastanawia�am si�,| co bym da�a, aby znale�� si� z tob� na scenie...
{2907}{3006}a fakt, �e mog� to zrobi�...| jest niesamowity...
{3006}{3078}Jestem z Australii.
{3167}{3270}Przylecia�em na przes�uchanie| zaledwie dwa dni przed tragedi�...
{3270}{3347}a teraz pozosta� mi| jedynie lot z powrotem.
{3347}{3448}To si� zaczyna. To pocz�tek,| a nie ma mnie jeszcze na scenie.
{3448}{3561}Nie mog� sobie wyobrazi�, co si� stanie| za kulisami po pierwszym koncercie w Londynie.
{3561}{3674}Patrz� na moj� przysz�o�� i nawet nie wiem,| co b�d� chcia� robi�... w ko�cu to jest Michael.
{3674}{3805}Chc� ta�czy�, wiesz o co mi chodzi.| Ta inspiracja przysz�a, wiesz, od ciebie.
{3813}{3938}Zainspirowa�e� mnie| i da�e� pow�d do inspirowania innych.
{3975}{4024}�ycie jest ci�kie, tak?
{4024}{4198}Szuka�em czego�,| co mn� potrz��nie i poka�e mi znaczenie,
{4198}{4315}da pow�d by w co� wierzy�.| To jest to.
{4656}{4715}dla fan�w....
{4715}{4818}{Y:i}Show rozpoczynamy,| jak wiesz, ze zgaszonymi �wiat�ami.
{4818}{4906}{Y:i}To b�dzie spektakularne otwarcie| z efektami pirotechnicznymi.
{4906}{4986}{Y:i}B�dzie mn�stwo wybuch�w,| trzask�w i wystrza��w.
{4986}{5074}{Y:i}Mamy przygotowane nagranie zwane| "Migni�cia i urywki".
{5074}{5188}{Y:i}I w�a�nie wtedy uka�e si�| l�ni�cy cz�owiek unosz�cy nad scen�.
{5188}{5299}{Y:i}Na nim b�d� mieni� si� filmiki.
{5378}{5439}{Y:i}I kawa�ek po kawa�ku...
{5439}{5512}{Y:i}MJ b�dzie odkrywany,| a� do momentu, gdy wyskoczy.
{5512}{5605}{Y:i}Nast�pnie rozpoczniemy na jego sygna�...
{5699}{5782}{C:$fd209c}{Y:b}T�umaczenie: Maddie| Spora korekta, piosenki i technikalia: Elektron
{5782}{5836}{c:$ffda50}{y:i}Mi�ego ogl�dania ;)
{5836}{5949}{C:$2040f0}{Y:i}MICHAEL JACKSON'S| THIS IS IT
{5959}{6046}{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| You gotta be (startin' somethin') {S:14}
{6046}{6141}{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
{6141}{6223}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{6223}{6322}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
{6322}{6416}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
{6416}{6501}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
{6501}{6598}{C:$398dc6}{Y:i}You love to pretend that you're good| When you're always up to no good {S:14}
{6598}{6692}{C:$398dc6}{Y:i}...| So your tongue became a razor {S:14}
{6692}{6775}{C:$398dc6}{Y:i}Someone's always (tryin')| to keep my baby (cryin') {S:14}
{6775}{6873}{C:$398dc6}{Y:i}... (lyin')| Now baby's slowly dyin' {S:14}
{6873}{6953}{C:$398dc6}{Y:i}... (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
{6953}{7057}{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
{7057}{7143}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{7143}{7238}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
{7238}{7324}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{7324}{7420}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{7420}{7506}{C:$398dc6}{Y:i}You're a vegetable (You're a vegetable) x2 {S:14}
{7506}{7600}{C:$398dc6}{Y:i}Still they hate you (Still they hate you)| You're a vegetable (You're a vegetable) {S:14}
{7600}{7692}{C:$398dc6}{Y:i}You're just a buffet (You're just a buffet)| You're a vegetable (You're a vegetable) {S:14}
{7692}{7806}{C:$398dc6}{Y:i}They eat off of you (They eat off of you)| You're a vegetable... OW! {S:14}
{8130}{8181}{C:$398dc6}{Y:i}Yee-haw! {S:14}
{8489}{8562}Chc�, �eby� da� tego wi�cej, dobrze?
{8566}{8664}Tak jest bardziej rytmicznie.| Nie wyczuwam tej cz�ci dostatecznie.
{8762}{8808}{Y:i}Postaram si� to doda� nast�pnym razem.
{8808}{8853}- Tego brakuje.| {y:i}- Powinno by�.
{8853}{8913}Powinno by�.| To wszystko dla mi�o�ci.
{8913}{8985}{y:i}- B�dzie.|- Dojdziemy do tego.
{9011}{9217}{C:$398dc6}{Y:i}Your love is magical, that's how I feel {S:14}
{9217}{9358}{C:$398dc6}{Y:i}But I have not the words here to explain {S:14}
{9375}{9493}{C:$398dc6}{Y:i}To tell you...| I love you. {S:14}
{9621}{9712}Michael Jackson wyst�powa�| na �ywo po raz ostatni...
{9712}{9815}...pokaza� si� niedawno | na World Music Awards 2006.
{9945}{10025}To jest to. To jest to...
{10158}{10213}Kocham was.
{10325}{10468}B�d� wykonywa� piosenki,| kt�re chc� us�ysze� moi fani.
{10477}{10607}To jest to.| To ostateczne ods�oni�cie kurtyny.
{10626}{10690}Do zobaczenia w lipcu.
{10884}{10975}{C:$398dc6}{Y:i}If you can't feed your baby (yeah, yeah)| Then don't have a baby (yeah, yeah) {S:14}
{10975}{11064}{C:$398dc6}{Y:i}And don't think maybe (yeah, yeah)| If you can't feed your baby (yeah, yeah) {S:14}
{11064}{11161}{C:$398dc6}{Y:i}... (tryin')| ... (cryin') {S:14}
{11161}{11255}{C:$398dc6}{Y:i}... (lyin')| Now baby's slowly dyin' {S:14}
{11255}{11334}{C:$398dc6}{Y:i}... (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
{11334}{11431}{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
{11431}{11516}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
{11516}{11605}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
{11605}{11694}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
{11694}{11783}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{11783}{11868}{C:$398dc6}{Y:i}Lift your head up high| And scream out to the world {S:14}
{11868}{11959}{C:$398dc6}{Y:i}I know I'am someone| And let the truth unfurl {S:14}
{11959}{12056}{C:$398dc6}{Y:i}No one can hurt you now| Because you know what's true {S:14}
{12056}{12135}{C:$398dc6}{Y:i}Yes, I believe in me| So you believe in you {S:14}
{12135}{12204}{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it| (Ma Ma Se, Ma Ma Sa, Ma Ma Coo Sa) {S:14}
{12204}{12285}{C:$398dc6}{Y:i}Ma Ma Se, Ma Ma Sa, Ma Ma Coo Sa x7 {S:14}
{12503}{12610}{C:$398dc6}{Y:i}Sing it to the world,| Sing it out loud {S:14}
{12865}{12928}{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
{13044}{13107}{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
{13681}{13731}{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
{13797}{13884}{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| You gotta be (startin' somethin') {S:14}
{13884}{13990}{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
{14313}{14386}"Kenny Ortega: re�yser"| Jest was tak du�o. Dzi�kuj� za to.
{14404}{14519}Chodzi�o o to, aby zebra� najlepsze rybki| z ca�ego �wiata i wpu�ci� do tego samego stawu.
{14628}{14740}{Y:i}Tancerze wyst�puj�cy u boku Michaela Jacksona| musz� by� przed�u�eniem Michaela.
{14740}{14805}{y:i}Oni s� przed�u�eniem kr�la.
{14805}{14891}Wszystko jest wi�ksze| i bardziej intensywne w jego �wiecie.
{14891}{14926}Pierwsza grupa, dzi�kuj�.
{15099}{15166}Nast�pna grupa.| Brawo, panie.
{15275}{15363}Tancerze musz� by� cudowni,| seksowni i musz� si� piorunuj�co porusza�.
{15363}{15490}Ale je�li nie maj� w sobie| tego czego�, nie dostan� pracy.
{15888}{16055}{Y:i}G��wnymi tancerzami| na This is it... s�...
{16411}{16467}{Y:i}Hej, ch�opaki, chod�cie tutaj.
{16488}{16563}Ch�opaki, to ma by� tutaj.
{16569}{16633}Uwaga, jedzie!
{16704}{16802}Dzi� szykuje si� ciekawy dzie�,| poniewa� mamy by� wyrzucani.
{16802}{16881}Chodzi o pr�dko�� podnoszenia| i pr�dko�� wyrzutu.
{16904}{16979}Najwa�niejsze,| �eby byli gotowi na start.
{16995}{17140}Ramiona wyprostowane, utrzymujcie �rodek| ci�ko�ci... przyjmijcie p...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin