W chmurach - Up in the Ai.2009.DVDRip.RMVB.UP.txt

(70 KB) Pobierz
{1645}{1723}T�umaczenie: zdzislaw
{1733}{1877}Dopasowanie do: DVDRip.XviD-Larceny|{y:b}/rocco525
{1942}{2046}{C:$0000FF}{Y:b}W CHMURACH
{4576}{4681}To to dostaj� w zamian za 30 lat pracy?
{4683}{4756}I wysy�aj� tu takie yo-yo, jak ty,
{4758}{4818}by mi powiedzia�,|�e jestem zwolniony.
{4820}{4877}To tobie powinni powiedzie�:|"Jeste� zwolniony!".
{4879}{4978}Masz tupet zwalnia� najlepszego producenta.
{4980}{5062}Jutro sobie pojedziesz do domu|i zarobisz najwi�ksze pieni�dze w �yciu
{5064}{5121}a ja wr�c� do domu bez wyp�aty.|Wal si�!
{5123}{5223}Chyba jestem oszo�omiony.|Nie wiem sk�d to si� bierze.
{5225}{5332}Jak ja mam wr�ci� do domu, do �ony|i wyja�ni� jej, �e w�a�nie straci�em prac�?
{5335}{5493}W stresie s�yszysz, �e straci�e� prac�.|To jak �mier� w rodzinie.
{5501}{5606}Ale osobi�cie czuj� si� jakby
{5608}{5716}ci z kt�rymi pracowa�em byli moj� rodzin�,|a to ja umar�em.
{5718}{5780}Nie sta� mnie na bezrobocie.
{5782}{5852}Mam rachunki za dom.|Mam dzieci.
{5854}{5911}Nie wiem jak ty znosisz,
{5913}{6000}ale jestem pewien, �e znajdziesz spos�b|�eby reszta cierpia�a.
{6002}{6065}Kim ty cz�owieku jeste�, do cholery?
{6083}{6160}{Y:i}�wietne pytanie!|Kim ja do cholery jestem?
{6162}{6219}{Y:i}Biedny Steve, pracowa� tutaj prez 7 lat.
{6221}{6326}{Y:i}Nigdy wcze�niej mnie nie spotka�|nie min�� mnie na korytarzu,
{6328}{6381}{Y:i}ani nie opowiedzia� historyjki w kanciapie.
{6383}{6421}{Y:i}Dlatego, �e ja tu nie pracuj�.
{6423}{6505}{Y:i}Pracuj� dla innej firmy, kt�ra u�ycza mnie|takim cipkom jak szef Steve'a,
{6509}{6570}{Y:i}kt�ry nie ma jaj,|by wyla� swoich pracownik�w.
{6572}{6703}{Y:i}A dzieje si� tak nie bez powodu,|bo ludzie wariuj� kiedy si� ich zwalnia.
{6810}{6859}Czy co� zrobi�em �le?
{6861}{6919}Czy jest co� co m�g�bym zrobi� inaczej?
{6922}{7054}Tu nie chodzi o twoj� produktywno��.|Nie traktuj tego osobi�cie.
{7062}{7105}Nie osobi�cie.
{7107}{7176}Steven, chcia�bym �eby� przejrza� t� teczk�.
{7178}{7274}Zr�b to na powa�nie.|Znajdziesz w niej wiele odpowiedzi.
{7276}{7334}Jestem pewien,|�e b�dzie to bardzo pomocny "pakiet".
{7337}{7426}Dzi�kuj�... "Pakiet".
{7487}{7627}Ka�dy kto zbudowa� imperium lub zmieni� �wiat|by� na twoim miejscu.
{7630}{7711}I dlatego, byli zdolni tego dokona�.
{7714}{7767}Taka jest prawda.
{7910}{7972}Daj mi swoj� kart� magnetyczn�.
{8019}{8055}Wspaniale!|Dobrze!
{8057}{8186}Teraz we� wolne, spakuj swoje rzeczy osobiste,|a jutro
{8188}{8267}po�wicz troch�.|Wyjd� pobiega�,
{8269}{8376}zbuduj sobie jaki� harmonogram,|a szybko staniesz na nogi.
{8389}{8478}- Jak si� z tob� skontaktuj�?|- Nie martw si�, my si� wkr�tce skontaktujemy.
{8480}{8545}To dopiero pocz�tek.
{8560}{8625}{Y:i}Nigdy wi�cej nie zobacz� Steve'a.
{9104}{9204}{Y:i}�eby mnie pozna�, trzeba ze mn� lata�.|To tu mieszkam.
{9278}{9306}{Y:i}Kiedy u�ywam mojej karty
{9308}{9429}{Y:i}system automatycznie informuje recepcjonistk�|�eby wita�a mnie dok�adnie tym zdaniem:
{9433}{9476}Mi�o pana zn�w widzie�, panie Bingham
{9478}{9589}{Y:i}Te usystematyzowane przyjacielskie gesty|utrzymuj� m�j �wiat na orbicie.
{10467}{10526}{Y:i}Wszystko czego najpewniej|nie cierpisz podczas podr�y
{10528}{10628}{Y:i}Przetworzone powietrze, sztuczne o�wietlenie,|dozowniki do sok�w
{10630}{10748}{Y:i}Tanie sushi-|to wszystko mi m�wi, �e jestem w domu.
{11060}{11117}Chce pan raka?
{11168}{11233}- Czy co chc�?|- Czy chce pan raka?
{11236}{11283}Raka?
{11287}{11434}- Puszk� prosz� pana? /can, sir/|- Nie dzi�kuj�.
{11723}{11807}"Co masz w plecaku"
{11968}{12042}Ile wa�y wasze �ycie?
{12066}{12136}Wyobra�cie sobie,|�e niesiecie plecak.
{12138}{12274}Chc� by�cie go poczuli na waszych barkach.|Czujecie?
{12282}{12369}Chcia�bym �eby�cie zapakowali do niego|wszystko co posiadacie.
{12371}{12414}Pocz�wszy do drobiazg�w,
{12417}{12525}z p�ek, szuflad,|bibeloty, kolekcje.
{12527}{12586}Czujecie �e jest ci�szy.
{12588}{12640}Teraz dodajcie wi�ksze rzeczy...
{12642}{12745}ubrania, sprz�ty domowe, lampy, po�ciel,
{12748}{12800}wasz telewizor...
{12802}{12893}Plecak powinien robi� si� naprawd� ci�ki.|A teraz wi�ksze.
{12905}{12999}Kanapa, ��ko, st� kuchenny.|Wszystko jest w �rodku.
{13002}{13054}Wasz samoch�d jest tam
{13056}{13165}Wasz dom, bez r�nicy czy kawalerka,|czy dom z dwiema sypialniami.
{13167}{13271}Chcia�bym �eby�cie upchn�li|wszystko do tego plecaka.
{13301}{13360}Teraz spr�bujcie z nim i��.
{13396}{13455}Troch� to trudne, nie?
{13460}{13509}Tak jest na porz�dku dziennym.
{13511}{13632}Przeci��amy si�, a� nie mo�emy si� ruszy�,|I nie pope�nijcie b��du...
{13634}{13681}ruch to �ycie.
{13683}{13791}Zamierzam wrzuci� wasz plecak do ognia.|Co by�cie z niego wyj�li?
{13793}{13835}Zdj�cia?
{13837}{13954}Zdj�cia s� dla ludzi, bez pami�ci.|Wypijcie troch� ginkgo, a zdj�cia niech p�on�.
{13962}{14122}W�a�ciwie niech wszystko p�onie,|a wy budzicie si� rano z niczym.
{14151}{14224}W pewien spos�b rozkoszne, prawda?
{14393}{14457}Witamy z powrotem panie Bingham!
{14679}{14710}Biuro Ryana Bingham'a.
{14712}{14773}Za�atw mi Dodge'a Stratusa w Kansas City.
{14775}{14839}- W og�le nie maj� du�ych sedan�w.|- Pr�bowa�e�...
{14841}{14907}{Y:i}Tak! Przypomnia�em im,|o twoim znacz�cym numerze 1
{14909}{14952}w Gold Klubie|i o wielu latach w programie.
{14955}{15032}Porusz� g�ry,|by zobaczy� ci� w Chryslerze Sebringu.
{15034}{15116}{Y:i}- W porz�dku. Jakie� inne wiadomo�ci?|- Dzwoni�a twoja siostra Kara.
{15118}{15180}Chce pilnie z tob� rozmawia�|o weselu twojej siostry
{15182}{15258}Powiedzia�em, �e jeste� w powietrzu|i �e nawet nie wiem dok�d lecisz.
{15260}{15287}Dobra robota.
{15289}{15382}{Y:i}I masz zaproszenie|na pogadank� w GoalQuest w Vegas.
{15407}{15434}GoalQuest 20?
{15436}{15495}{Y:i}Od czasu do czasu mam przem�wienia.
{15497}{15556}takie motywacyjne.|Ale GoalQuest?
{15558}{15619}{Y:i}M�wimy tu o Tonym Robbinsie, tym od olbrzyma.|/np. Obud� w sobie olbrzyma./
{15621}{15736}Jest na nim hologram.|Nazywaj� to Dos Equis.
{15739}{15798}- Dobra, zg�osz� si�.|- Mam Craig'a Gregor'a do ciebie.
{15800}{15888}Czekaj...|Cholera...
{15890}{15939}Ja tam m�j ma�y wojownik szos?
{15941}{16011}Hej. od 20 minut jestem na pok�adzie|�wiata szcz�liwo�ci wiecznej.
{16013}{16070}Liczby z Phoenix s� naprawd� dobre, facet...
{16072}{16163}a wiesz, �e Big-auto|wylej� w tym miesi�cu kolejne 10.000?
{16165}{16210}- Nie �artuj.|- Bo�e Narodzenie przysz�o wcze�niej.
{16212}{16258}Chcia�bym ci� mie� ci� w 5 miejscach, ale
{16260}{16307}masz by� tu w Omaha na koniec tygodnia.|Pasuje?
{16309}{16350}S�dzi�em, �e wsz�dzie mnie potrzebujesz.
{16352}{16421}Mamy tu co� du�ego,|prawdziw� zmian� regu� gry.
{16423}{16458}O czym my tu m�wimy?
{16460}{16608}Zobaczysz. Dzisiaj, postawi�em|pierwszego kloca od 2 tygodni. Alleluja.
{16610}{16716}- Bo rzuc� s�uchawk�.|- Wspaniale. Kocham ten d�wi�k.
{17174}{17248}Jeste� zadowolona z Maestro?
{17311}{17363}Tak.
{17372}{17422}Troch� sk�pi ze swoimi milami.|Wol� Hertza.
{17424}{17481}Hertz zbyt d�ugo eksploatuje swoje samochody.
{17483}{17577}Je�li samoch�d ma ponad 32 tys. km,|ja nim nie pojad�.
{17580}{17652}Maestro nie ma natychmiastowej weryfikacji.|Na parkingu lubi� wsi��� i odjecha�.
{17654}{17709}Hertz nie gwarantuje nawigacji satelitarnej.
{17711}{17769}To zabawne. Nie wygl�dasz na dziewczyn�,|kt�r� trzeba kierowa�.
{17771}{17887}Nie cierpi� pyta� o drog�,|dlatego bior� nawigacj�.
{17927}{18017}Ten nowy sprz�t, Colonial,|nie jest z�y.
{18042}{18092}- Czy to �art?|- Tak.
{18094}{18180}- Usytuowanie ich budek jest wkurzaj�ce.|- Nigdy nie maj� uaktualnie�.
{18182}{18280}W�a�ciwie, s� do niczego.|Nie wiem dlaczego jeszcze funkcjonuj�.
{18282}{18364}- Jestem Ryan.|- Alex.
{18441}{18563}Karta Maplewood.|Jak mo�esz to bra� do tego pa�acu.
{18565}{18603}Hilton daje jednakow� cen� i lepsze jedzenie,
{18605}{18658}ale Maplewood daje ciep�e ciasteczka|przy rejestracji.
{18662}{18692}Z�apali ci� na ciasteczka.
{18694}{18748}Jestem �asa na udawan� go�cinno��.
{18750}{18906}W bran�y jest na to okre�lenie,|to mieszanka sztuczny i domowy - sztudom.
{18908}{19005}O m�j Bo�e, nie by�am pewna czy to istnieje.
{19008}{19135}- Czy to American Airlines...|- Tak. To klucz portiera.
{19214}{19303}- Co to, w��kno w�glowe?|- Grafit.
{19306}{19390}Kocham jego wag�.|By�em bardzo podniecony w dniu gdy przyszed�.
{19392}{19551}Wyci�gn�am ca�kiem niez�e liczby.|60 tysi�cy na rok, na liniach krajowych.
{19558}{19615}- Ca�kiem nie�le.|- Nie traktuj mnie protekcjonalnie.
{19618}{19676}- Jaki jest tw�j wynik?|- To osobiste pytanie.
{19678}{19716}- Prosz�.|- Prawie si� nie znamy.
{19718}{19824}Oka� troch� nieposkromionej pychy.|No, zaimponuj mi.
{19832}{19896}- Podejrzewam, �e du�o.|Nie masz poj�cia.
{19898}{19956}Jak du�o?
{19965}{20065}- Jak du�o, tyle? Tyle?|- Nie chc� si� przechwala�.
{20068}{20117}No powiedz!
{20119}{20216}Powiedzmy, �e mam w g�owie liczb�,|kt�rej jeszcze nie zdoby�em.
{20294}{20336}To jest cholernie sexy.
{20340}{20380}Mam nadziej�,|�e to nie zdewaluuje naszego zwi�zku.
{20419}{20469}Jeste�my lud�mi, kt�rych kr�ci status elity.
{20472}{20523}S�dz�, �e tandeta to nasz punkt wyj�cia.
{20525}{20615}W lojalno�ci nie ma nic tandetnego.
{20676}{20799}Zacz�li�my wi�c realizowa� plan,|w kt�rym ja
{20801}{20913}...za�o�y�em gaz� i banda�e na obie r�ce.
{20915}{21056}Tak dostali�my si� do samolotu,|transatlantyku, lec�cego do... Zurychu.
{21059}{21174}Podeszli�my, czekali�my a� zrobi si� ciemno|i wszed�em z ni� do toalety.
{21177}{21245}Wszyscy ogl�dali film,|a ja...
{21249}{21289}otworzy�em i wszed�em do �rodka.
{21291}{21383}Otworzy�a dla mnie drzwi|i wszed�em za jej pomoc�.
{21385}{21444}Dali�my z siebie wszystko.|Nie by�o cudownie.
{21446}{21486}Ale by�o zabawnie.|By�o trudno.
{21488}{21564}- Daj mi jakie� szczeg�y.|- To nie by�o wcale �atwe. Pr�bowa�a� kiedy�?
{21566}{21641}- Nie jest w cale tak �atwo.|- Tak. Pr�bowa�am.
{21658}{21736}- Naprawd�?|- Tak.
{21848}{21909}Zrobi�a� to?|Tak,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin