zagadki(1).pdf

(247 KB) Pobierz
Zagadki należą do zabaw dydaktycznych, które można wprowadz
www.awans.net Publikacje nauczycieli
Jolanta Cyrulik
Przedszkole Samorządowe w Herbach
Zagadki dla Jacka i Agatki
Wybór zagadek dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET
1
7394655.001.png
Zagadki należą do zabaw dydaktycznych, które można wprowadzać
w przedszkolu w różnych sytuacjach i różnych grupach dzieci,
oraz w klasach I – III. S. Szuman uważa, iż „Zagadka jest dla dziecka zabawą
i zarazem zadaniem umysłowym” .
W literaturze stosuje się różne kryteria podziału zagadek. W zależności
od formy i treści zagadki można podzielić na:
- obrazkowe (m.in. historyjki obrazkowe, zagadki rysunkowe, rebusy),
- zagadki werbalne.
Zagadki werbalne bardzo często wykorzystywane są w pracy przedszkola.
Zaliczają się do nich:
- łamigłówki słowne,
- zagadki słowne – zwykłe (przekazywane prozą) i wierszowane.
Rozwiązywanie zagadek werbalnych wymaga angażowania procesów
myślowych w celu domyślania się, o czym jest mowa w podanym tekście.
Chociaż tego rodzaju zagadki zaliczane są do najtrudniejszych form zabaw
dziecięcych, to jednak najbardziej aktywizują i rozwijają one procesy myślowe
biorące udział w odgadywaniu.
Zagadki – zdaniem prof. Szumana – mają nie tylko uczyć dzieci myślenia,
ale je także bawić. Dziecko powinno odczuwać radość z rozwiązywania zagadki
oraz zdawać sobie sprawę, że to co powiedziano w niej było dowcipne i ładnie
wyrażone.
Zagadki dla dzieci powinny być tak sformułowane, aby dziecko chętnie
je zgadywało, interesowało się żywo ich rozwiązywaniem i aby z wysiłku
i doświadczeń zgadywania odnosiło jak największe korzyści dla rozwoju
umysłu i wyobraźni oraz swojej wiedzy o rzeczywistości.
Rozwiązywanie zagadek pomaga w rozwijaniu takich procesów
myślowych, jak: porównanie, analiza, synteza, uogólnienie.
2
 
Poprawnie zbudowana zagadka skłania dziecko do uzasadnienia
wniosków, uczy nazywać cechy przedmiotów, dostrzegać różnice
i podobieństwa. Zagadki stanowią skuteczny i atrakcyjny środek wzbogacenia
języka poprzez symbole, przenośnie i porównania.
Odgadywanie zagadek jest zabawą zapewniającą radość i przyjemność.
Pokonanie trudności przynosi zadowolenie i satysfakcję oraz zachęca
do uczenia się.
Rola nauczyciela polega na umiejętnym stosowaniu zagadek i właściwym
ich wyborze, uwzględniającym stopniowanie trudności i atrakcyjność formy.
Różne też są sposoby wykorzystania zagadek. Nadają się do zajęć z całą grupą,
w małych zespołach i pracy indywidualnej.
Głównym celem mojej pracy, było zebranie zagadek dotyczących
tematów i treści najczęściej realizowanych wśród najmłodszych dzieci. Są one
o różnym stopniu trudności, co pozwala na dokonanie ich wyboru
i dostosowanie do możliwości dzieci.
Zagadki pogrupowano w zestawy tematyczne dotyczące zagadnień
przyrodniczych, technicznych, pracy ludzi w różnych zawodach, kalendarza.
Pogrupowanie winno ułatwić dobór odpowiedniej do tematu zagadki
i pomóc nauczycielkom przedszkoli i klas I – III w ich codziennej pracy
z dziećmi.
3
 
Spis treści:
Zwierzęta domowe ........................................................................................... 5
Zwierzęta dziko żyjące ..................................................................................... 6
Ptaki .................................................................................................................. 7
Owady .............................................................................................................. 8
Kwiaty .............................................................................................................. 9
Drzewa ..............................................................................................................10
Owoce ...............................................................................................................11
Warzywa ...........................................................................................................12
Zabawki ............................................................................................................13
Przybory szkolne ..............................................................................................14
W domu ............................................................................................................15
Żywność ...........................................................................................................16
Narzędzia ..........................................................................................................17
Urządzenia ........................................................................................................18
Pojazdy .............................................................................................................19
Zawody .............................................................................................................20
Kalendarz .........................................................................................................21
Zjawiska przyrodnicze .....................................................................................22
Bajki .................................................................................................................23
Litery ................................................................................................................24
Cyfry i figury geometryczne ............................................................................26
Poczta ...............................................................................................................27
Higiena .............................................................................................................28
Bibliografia ......................................................................................................29
4
 
Zwierzęta domowe
Bywa siwy, gniady, kary,
Wozi ludzi i towary.
(koń)
Mieszka w chlewiku
tłuścioszka znana.
Przez ludzi na słoninkę
i mięso chowana.
(świnia)
Za kości rzucone dziękuje ogonem.
(pies)
Dzięki niej na zimę
masz czapkę i szalik.
Gdy w góry pojedziesz,
ujrzysz ją na hali.
(owca)
Dobre ma zwyczaje
– ludziom mleko daje.
(krowa)
Zawsze blisko krowy i ogonem
miele, każdy już odgadnie,
bo to przecież...
(ciele)
Chodzi po podwórku
i grzebie łapami,
mówią o niej ptak domowy,
nazwijcie ja sami.
(kura)
Żywa pułapka na myszy,
dobrze widzi, dobrze słyszy.
(kot)
Jest panem podwórka
i chlubą gosposi,
wielki elegant,
zawsze grzebień nosi.
(kogut)
W nocnej ciszy łowi myszy.
(kot)
Długi ma ogonek,
oczy – jak paciorki,
gdy zobaczy kota – ucieka do norki.
(mysz)
W każdej wsi jest taki budzik,
który co dzień wszystkich budzi.
(kogut)
Na jego widok, drżysz zuchu.
Ma mocne nogi i chodzi w kożuchu.
(baran)
Maleńkie, puszyste,
gdy wrona je spłoszy,
wnet z piskiem się kryją
pod skrzydła kokoszy.
(kurczęta)
Cukrowe – są blisko pisanek.
Prawdziwe, rogate – wiodą stado
latem na górską polanę.
(baranki)
Ma długie uszy, futerko puszyste.
Ze smakiem chrupie sałaty listek.
(królik)
5
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin