Podstawy zwalczania stresu (stres, relaks, psychika, depresja).pdf

(228 KB) Pobierz
6175930 UNPDF
!
;7 $ < & ; =
!"#" $ %&
'('))*
!
"#$!
%&' (&
)*(
+$,%-
./0&&
&123
451156
7 &$ %&
8%.+97:&
#(
+*,-(
!"./0&&> $, %- ?@A@;
(.
6175930.003.png
!
;7 $ < & ; =
/01234506
5% =
7 , =
8% =
2 >
0 ?
/ % # A
9 C.
9: C;
!"./0&&> $, %- ?@A@;
(;
6175930.004.png
!
;7 $ < & ; =
0(%<
5%
@B " ! , ;
;-!& ; > B
,C D -!& @- B ;B
; B ,!, E ;- F ,B ; D
-! & G ; C = ; ,C
"= # "& - >
- , ;- !D ;"> "
- ; ,C C = " #&
G DC ! " #!" ""> D
,CB;B&
7,
" ! , - B ;
;& , ,!,! DC B #;
"B> - " !B = C C&
H" " D " " B ;
D & , " ,CB ;
, C = B !> C ;
;>;D";B;;B&
8%
- # "& AC
,! - > , # " I
C = C" > , ;>
! -> B> > &
$ " , DC ; B B #
"& > -= B
!"./0&&> $, %- ?@A@;
(=
6175930.005.png
!
;7 $ < & ; =
,!&
@-;=D>;B
;=BCD,&=&>C
CC,C&
DCJ
00($
G ; B B ;
D! ;BB " -6 "
!" " !D "& % !,
> !B D C & $B " "
-=& AC C = " = & @
-=-="IB&
$B;-&
2
B B BB CB =
& / B B> ! ; =&
+ > D " B "
!C ! > B &
B ; " " " B "> D =
- " = & H!D C => C B
B , ;= ;-" B!;
> D ! > " ;> -C B !;
& B!; ! ;
!, ! " =6& @ ! C ;-=
, ; - !,;"
;= & KB> ; ;
"=>!,-!=B&
$ =6 = !D "
& E&&&; # B" ,
$ > D; " 722 & &2 LF
!"./0&&> $, %- ?@A@;
(>
6175930.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin