Maryja Matka śpiewała (opr. ks. W. Wargowski).pdf

(48 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Maryja Matka œpiewa³a]
2. Ześ -
Bos -
li
swój
po -
kój
Bo -
łoś - ci
Ŝy
Syn,
na -
ro -
dom
wszem.
1. Śpij
œ
œ
kie
œ œ
Dzie -
cię
œ
mi -
œ
œ
œ
ma,
Tyś
Pan
i
Bóg.
7
b b b b
.
œ
œ .
œ
S
A
&
œ
.
œ
œ
˙
.
œ
œ
œ
œ
œ
laj,
li -
laj,
Tyœ
na -
Pan
ro -
i
dom
Bóg.
wszem.
li -
b b b b
œ
œ œ œ œ
œ .
œ
œ .
œ
œ
œ
œ
T
V
œ
Li -
-
- li
li - laj
Tyś
na -
Pan
ro -
i
dom
Bóg.
wszem.
œ
?
b b b b
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ .
œ
œ
œ
B I
II
Tyś
na -
Pan
ro -
i
dom
Bóg.
wszem.
laj,
li -
laj, li - laj
li -
Ześ -
Bos -
li
swój
po -
kój
Bo -
łoś - ci
Ŝy
Syn,
na -
ro -
dom
wszem.
Śpij
œ
œ œ
Dzie -
cię
œ
mi -
œ
œ
ma,
Tyś
Pan
œ
Bóg.
10
b b b b
.
œ
S
A
&
œ
.
œ
œ
˙
.
œ
œ œ
œ
œ
.
laj,
li -
laj
Tyœ
na -
Pan
ro - dom
i
Bóg.
wszem.
b b b b
œ
œ œ
œ
œ
œ .
œ
œ
œ œ
œ .
œ
œ
œ
V
T
li
li
li - laj
œ
Tyś
na -
Pan
ro -
i
dom
Bóg.
wszem.
?
b b b b
œ
.
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ .
œ
.
B I
II
Tyś
Pan
i
Bóg.
laj,
li -
laj, li - laj
na -
ro -
dom
wszem.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
kie
i
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
376489147.005.png 376489147.006.png 376489147.007.png 376489147.008.png
MARYJA MATKA ŚPIEWAŁA
z czeskiego kancjonału Adama Michna [1647]
opr. ks. W. Wargowski
adaptacja tekstu polskiego St. Kusztyb
œ
Sopran
Alto
&
b b b b
6
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
n
œ .
œ
.
œ
œ
œ œ
œ
.
b b b b
6
1. Ma -
2. Śpi
œ
ry -
Bos -
œ
ja
ki
Mat -
Syn;
ka
u -
œ œ œ
wa -
cie
³a,
się,
Sy -
a -
nacz -
nioł -
œ œ œ
ko -
ko -
wi.
wie.
Tenor
V
œ œ
œ
.
œ
œ
.
Bass I
II
?
b b b b
6
4
b b b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
S
A
&
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
.
œ
œ
œ œ œ
œ
.
œ
œ
U -
Przed
ko -
swo -
cha -
im
ne -
Bo -
mu
giem
swo -
klęk -
je -
nij -
mu,
cie,
Pa -
pa -
ni -
stusz -
czo -
ko -
wi.
wie.
Li -
b b b b
œ
œ
œ œ
œ
œ .
œ
œ œ
œ
œ
.
T
V
œ
œ
1.U -
2. Przed
ko -
swo -
cha -
im
ne -
Bo -
mu
giem
œ
swo -
klęk -
je -
nij -
œ .
mu,
cie,
Pa -
pa -
ni -
stusz -
czo -
ko -
wi.
wie.
?
b b b b
œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
.
œ
œ
œ .
œ œ
B I
II
Li -
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œpie -
ciesz -
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
376489147.001.png 376489147.002.png 376489147.003.png 376489147.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin