Wspólnota mieszkaniowa w praktyce.pdf

(813 KB) Pobierz
119517231 UNPDF
119517231.002.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
Niniejszy ebook jest własnością prywatną .
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana,
ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani
odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody
wydawcy. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie,
oraz odsprzedaży zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 18.06.2007
Tytuł: Wspólnota mieszkaniowa w praktyce
Autor: Stanisław Starkiewicz
Wydanie II
ISBN: 978-83-7521-315-7
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW: www.ZloteMysli.pl
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
119517231.003.png
 
SPIS TREŚCI
WSTĘP ...............................................................................................4
Wykaz skrótów .....................................................................................................5
I. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LOKALI
..................................................................6
.............................6
2. Koszty nieruchomości wspólnej
.....................................................................7
..............................................................................................11
4. Wydatki na remonty
.....................................................................................12
5. Finansowanie kosztów zarządu
....................................................................15
6. Zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej
.....................................................17
II. WARIANTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
....20
...................................................................21
3. Sukcesywne wyodrębnienie lokali
...............................................................22
...........................................................................23
III. ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MAŁĄ
(2- 7 LOKALI) ...................................................................................24
1. Rodzaje zarządzania
......................................................................................24
2. Wyznaczenie zarządcy
........................................................29
4. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy
.......................................................30
......................................................................................33
6. Czynności zachowawcze
...............................................................................34
......................................................................................35
IV. ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ DUŻĄ
.........................................37
....................................................................................37
2. Uchwały właścicieli lokali
............................................................................................46
4. Zaskarżanie uchwał wspólnoty
.............................................................................39
....................................................................48
...................................................................................51
6. Wynagrodzenie zarządu
...............................................................................52
7. Główne obowiązki zarządu
...........................................................................53
8. Zwoływanie zebrań
.......................................................................................55
V. ORZECZNICTWO
........................................................................57
............................................................................62
1. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej
3. Licytacja lokalu
1. Odrębna własność lokalu
..............................................................................20
2. Notarialne powierzenie zarządu
4. Brak umowy o zarządzanie
..................................................................................27
3. Obliczanie większości współwłaścicieli
5. Rachunek z zarządu
7. Zarząd przymusowy
1. Uprawnienia zarządu
3. Tryb głosowania
5. Zarządca przymusowy
VI. WZORY PISM
119517231.004.png
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W PRAKTYCE – Stanisław Starkiewicz
Wstęp
str. 4
Wstęp
Tematem niniejszego opracowania jest problematyka
funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji pomiędzy przepisami ustawy z 24.06.1994r.
o własności lokali (Dz.U.z 2000r. Nr 80, poz.903), a ustawą
z 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.).
Wyjaśniono w nim problemy pojawiające się w praktyce na tle praw
i obowiązków właścicieli lokali, przychodów i wydatków
nieruchomości wspólnej, zarządu tą nieruchomością oraz
finansowania jego kosztów, odpowiedzialności za zobowiązania
dotyczące tej nieruchomości, a także przymusowej sprzedaży lokalu
wraz z eksmisją jego właściciela.
Autor tego ebooka pracując jako radca prawny w obszarze wspólnot
mieszkaniowych, od początku ich powstania uczestniczył w wielu
sprawach sądowych dotyczących ustawy o własności lokali. Jest
także autorem kilku komentarzy z prawa cywilnego.
Jako właściciel wyodrębnionego prawnie mieszkania powinieneś
znać prawo, które dotyczy TWOJEGO funkcjonowania we
wspólnocie mieszkaniowej. Bez tego jesteś skazany na
status ,,lokatora'' gorszej kategorii. Dlaczego? Ponieważ nie potrafisz
zadbać o swoje prawa, a TWOJE wystąpienie na zebraniu wspólnoty
mieszkaniowej może wywołać zażenowanie innych osób.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Stanisław Starkiewicz
119517231.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin