Robin of Sherwood [1x02] Robin Hood and The Sorcerer (Part 2) (XviD asd).txt

(14 KB) Pobierz
{335}{447}{c:$00ccff}ROBIN Z LASU SHERWOOD
{725}{802}W ROLACH G」モWNYCH:
{1275}{1402}ROBIN HOOD I CZARNOKSIハッNIK|(CZハ姑 II)|SCENARIUSZ:
{1425}{1499}Mi・ci, Robercie,|jest w przymierzu z Diabウem!
{1500}{1574}W jaki inny spos banici|mogli pokona・zbrojnych?
{1575}{1649}Nie wiem, Hugonie...
{1650}{1749}- Ale z pewno彡iケ zrobiウ z Gisburne'a durnia.|- Ten czウowiek jest niebezpieczny.
{1750}{1899}Nazywa siebie Robinem w Kapturze. Synem|Herne'a... Cokolwiek by to miaウo znaczy・
{1900}{1971}Pokaソ・ci co・
{2185}{2274}- Co o tym sケdzisz?|- To jaka・srebrna strzaウa.
{2275}{2363}Nie, bracie.|Nie "jaka・.
{2400}{2479}To Strzaウa Herne'a.
{2485}{2594}Doprawdy powiniene忿wi鹹ej czyta・ Hugonie.
{2595}{2719}Byウa ona opisana przez mnicha|Gildusa przed ponad pi鹹ioma wiekami...
{2720}{2769}Ale jest jeszcze starsza...
{2770}{2819}O wiele starsza.
{2820}{2944}- Wi鹹 jak ty wszedウe・w jej posiadanie?|- Pami黎asz t・ソaウosnケ, saksokケ rebeli・
{2945}{3019}- Ailric z Loxley byウ Straソnikiem.|- O co ci chodzi?
{3020}{3094}Straソnikiem Strzaウy!
{3095}{3194}To relikt kultu, Hugonie.|Jak berウo albo krzyソ.
{3195}{3244}To symbol.
{3245}{3310}Angielski.
{3320}{3386}Magiczny...
{3395}{3483}Nie zdoウasz tego odczyta・|Wケtpi・ ソeby ktokolwiek potrafiウ.
{3485}{3569}By・moソe poza|Baronem de Belleme.
{3570}{3594}I...
{3595}{3732}je徑i rzeczywi彡ie jest Synem Herne'a,|Robinem w Kapturze.
{3745}{3819}Gdzie miaウ ci・zabra・Gisburne?
{3820}{3894}Do opactwa Kirklees.
{3895}{3944}Dlaczego?
{3945}{4019}Mam zosta・zakonnicケ.
{4020}{4069}Zakonnicケ?
{4070}{4144}Co w tym takiego strasznego?
{4145}{4244}No c... Nie|wyglケdasz na zakonnic・..
{4245}{4331}Jeszcze nie...|Ale b鹽・
{4420}{4491}Zosta・ze mnケ.
{4495}{4562}W Sherwood?
{4570}{4665}I zosta・twojケ Majowケ Krowケ?
{4720}{4819}Ale co ze mnケ b鹽zie,|gdy nadejdzie zima?
{4820}{4894}Rozpal・ogie・u wej彡ia jaskini...
{4895}{4969}Zawin・ci・w owczケ sk・..
{4970}{5050}B鹽・tuliウ do serca.
{5420}{5508}Zabierz mnie do Kirklees.
{8745}{8819}/Wyciケgni黎o juソ pウugi.../
{8820}{8894}A zwierz黎a wydaウy|juソ pierwszy miot.
{8895}{8951}Pij!
{10145}{10216}/Co ujrzaウe・/
{10220}{10269}Sny...
{10270}{10344}Nie...|Nie, sny.
{10395}{10493}Co wiケソe ウowc・z jego zwierzynケ?
{10595}{10690}Zapytam ci・zn...|Teraz id・
{11133}{11272}- Co powinienem uczyni・|- Zdaj si・na instynkt.
{11770}{11844}- Tomaszu?|- Nottingham aソ caウe huczy!
{11845}{11894}Gisburne staウ si・po徇iewiskiem...
{11895}{11944}a Szeryf zwoウaウ wi鹹ej ludzi,|ソeby nas zウapa・
{11945}{11994}Nie wejdケ do lasu po zmroku,|tego jestem pewien.
{11995}{12069}Odb鹽ケ si・zawody ウucznicze.
{12070}{12169}Nagrody majケ by・w zウocie... Ale pierwszケ|nagrodケ ma by・jaka・srebrna strzaウa.
{12170}{12194}Strzaウa...
{12195}{12269}/Co wiケソe ウowc・z jego zwierzynケ?/
{12270}{12344}- Jad・..|- Nie kウopotaウbym si・
{12312}{12354}Chodzケ sウuchy, ソe przyjedzie Flambard.
{12355}{12394}- Walter Flambard?|- Kto to?
{12395}{12444}Krewski ウucznik.|Mistrz Anglii.
{12445}{12519}- Na twoim miejscu zapomniaウbym o turnieju.|- Nie mog・..
{12520}{12619}- Ale to moソe by・puウapka, Robinie!|- Dlaczego ryzykowa・ソycie za strzaウ・
{12620}{12703}Bo tak musz・zrobi・..
{13495}{13567}Witaj, Hugonie.
{13645}{13744}- Czy jeste・pewien, ソe si・skusi?|- Na tajemny artefakt Anglii?
{13745}{13844}O, tak... Zウapiemy tego Robin Hooda.
{13845}{13986}A Flambard, Francuz, zdeklasuje go|przed tutejszケ haウastrケ...
{13995}{14093}- Co nie jest wcale takie maウo waソne.|- A ty zatrzymasz Strzaウ・
{14095}{14185}To oczywiste. Ja|tutaj dzierソ・wウadz・
{16295}{16367}Witaj, Baronie.
{16395}{16469}Moim zawodnikiem jest Walter Flambard.
{16470}{16573}Dwie彡ie dukat zakウadu, ソe wygra?
{17495}{17569}Hedgar z Castleton,|panie Clark!
{17570}{17619}Jeste・na to za|stary, Hedgarze...
{17620}{17719}Za stary, co? Moje strzaウy|nie chybiケ, jeszcze zobaczysz...
{17720}{17814}Bajdy opowiadasz...|Nast麪ny!
{17895}{18049}- Czy・go zauwaソyウ juソ, Gisburne?|- Jeszcze nie, Wasza 詣iケtobliwo懈.
{18870}{18950}Szeryfie, m panie!
{19870}{19977}Zdaje si・ ソe b鹽zie pada・wieczorem...
{20170}{20333}No to na razie, panowie! Za duソo piwa,|za maウo 誣icze・.. Oto wasz problem!
{20370}{20471}Czysty fart...|Tylko si・o徇ieszy.
{20870}{20952}Patrz na Flambarda...
{21370}{21464}Nigdy nie pokonasz Flambarda.
{21520}{21621}Zostaje jeszcze czウowiek Barona...
{21845}{21919}Nie masz ソadnych szans|przeciwko tym dw.
{21920}{22006}Musz・chociaソ sprowa・
{22820}{22919}Oto finaウowa sztka,|Szeryfie, m panie...
{22920}{23006}Nasir z Zamku Belleme...
{23020}{23094}Walter Flambard...
{23095}{23169}/Adam Fornal.../
{23170}{23244}/John Barley.../
{23245}{23294}Hedgar z Castleton...
{23295}{23344}Oraz William Kowal...
{23345}{23469}Dobrze strzelali彡ie, przyjaciele.|Teraz przekonamy si・ kto jest godzien Strzaウy.
{23470}{23580}Przekonasz si・ panie m!|Przekonasz...
{23595}{23666}I co Gisburne?
{23670}{23744}Nie, panie. Chyba nie|ma go po徨 nich...
{23745}{23844}A wi鹹 jednak si・nie|skusiウ, co Robercie?
{23845}{23919}/John Barley.../
{23920}{23984}/Siedem!/
{24095}{24169}/Adam Fornal.../
{24320}{24381}/Trzy!/
{24470}{24547}/William Kowal.../
{24645}{24706}/Pi・!/
{24770}{24897}/- Ty nast麪ny, starcze!/|/- Hedgar z Castleton.../
{25045}{25112}/W 徨odek!/
{25320}{25444}- To dobry strzaウ...|/- Dzi麑i, mistrzu Flambard./
{25445}{25525}/Walter Flambard.../
{25570}{25637}/W 徨odek!/
{25745}{25818}I c, Baronie?
{25845}{25934}/Nasir z Zamku Belleme.../
{25995}{26062}/W 徨odek!/
{26245}{26319}Pozw, panie, ソeby徇y w trzech|strzelali do jednej tarczy...
{26320}{26444}I pozw jケ ustawi・ o jakie・..|pi・dziesiケt krok dalej?
{26445}{26504}Zgoda!
{26520}{26597}Co, Mistrzu Nasir?
{26645}{26694}Nie jest zbytnio gadatliwy, prawda?
{26695}{26756}Straソe!
{26770}{26843}Bra・t・trk・
{27220}{27269}Ty pierwszy, starcze!
{27270}{27433}Aleソ dzi麑uj・ mistrzu Flambard...|Ale nie, nie... Poczekam na swojケ kolej.
{27820}{27942}Patrz, Baronie, m panie!|/Ja wygraウem zakウad!/
{28720}{28797}Strzaウa jest moja.
{28945}{29019}Pokonaウ nas obydwu, Hedgarze!
{29020}{29134}Jeszcze nie strzelaウem,|mistrzu Flambard...
{30220}{30294}Udaウo mu si・|Wygraウ, wygraウ!
{30295}{30378}/Rozszczepiウ strzaウ・/
{30870}{30969}- Niemoソliwe...|- Nie dla Syna Herne'a.
{30970}{31102}Broda Hedgara moソe by・biaウa,|ale dウonie ma mウodziea.
{31145}{31219}Much!|No, dalej!
{31220}{31269}/Tomaszu!/
{31270}{31333}/Pr鹽ko!/
{31745}{31819}Twoje umiej黎no彡i sケ niebywaウe, starcze.
{31820}{31869}Aleソ dzi麑uj・ m panie.
{31870}{31994}/Niebywaウe jest rnieソ to, ソe nigdy|o tobie wcze從iej nie sウyszeli徇y./
{31995}{32019}C...
{32020}{32099}Nagroda jest twoja.
{32370}{32471}- Gisburne!|- Drgnij, a on zginie!
{32845}{32934}Nie stcie tak!|Strzela・
{33820}{33894}Straソe!|Za nimi!
{34470}{34544}Dalej, Much!|/Skacz!/
{34545}{34613}Skacz, Much!
{34670}{34728}Much!
{34820}{34882}Wstawaj!
{35270}{35294}Sウuchajcie...
{35295}{35394}Musimy jako・wywabi・tego|Robin Hooda i jego band・z lasu!
{35395}{35444}Z armiケ wkroczymy do Sherwood.
{35445}{35494}- Zostawcie nas!|- Nie, Hugonie. Nie wkroczymy do lasu!
{35495}{35544}Nawet, gdyby徇y mieli tysiケc ludzi.
{35545}{35619}Wystrzelajケ nas z drzew, Wasza 詣iケtobliwo懈.|Ich strzaウy przebijケ kaソdケ zbroj・
{35620}{35735}- Wi鹹 co nam pozstaje?|- Simon de Belleme!
{35995}{36105}Nie tak dawno, byウem|u was, moi panowie.
{36120}{36169}/Prosiウem o r麑・waszej wychowanicy./
{36170}{36219}M Baronie, ona wybraウa...
{36220}{36319}Ostrzegaウem wczas przed|Synem Herne'a... Teraz ma Strzaウ・
{36320}{36369}/Je徑i si・go w czas nie zatrzyma,|zgromadzi armi・/
{36370}{36469}Nie moソna go pokona・siウケ, nie w lesie.
{36470}{36544}Ale ja go zwyci・・..
{36545}{36639}Ogie・naleソy zwalcza・ogniem.
{36670}{36794}- Ale nie ogniem piekielnym.|- Widzisz w czym problem, panie?
{36795}{36844}Nie moソesz oczekiwa・ ソe Ko彡i|b鹽zie si・sprzymierzaウ z...
{36845}{36944}- Jakby to nazwa・.. opozycjケ.|- Dokウadnie! To byウoby blu殤ierstwo!
{36945}{37039}Wiem, ソe przyjdzie do mnie...
{37045}{37094}I wiem, ソe przyjdzie sam.
{37095}{37194}Jego ludzie go nie posウuchajケ|i pdケ za nim, wychodzケc z lasu.
{37195}{37269}Skケd ta pewno懈?
{37270}{37319}Azael mi to powiedziaウ.
{37320}{37369}Doprawdy?
{37370}{37444}A co go zmusi do wyj彡ia|z lasu, Baronie, m panie?
{37445}{37519}Jakaソ to magia to uczyni?
{37520}{37626}Miウo懈 do dziewczyny.|Oddajcie mi jケ!
{37670}{37719}A on wtedy przyjdzie...
{37720}{37794}Nie! Nie mog・si・na to zgodzi・
{37795}{37902}Nie poソケdam jej wウo彡i!|Tylko jケ samケ!
{37920}{37969}To chyba niewielka cena?
{37970}{38044}Ale ona jest juソ w opactwie Kirklees,|nie mog・tego cofnケ・
{38045}{38094}Nie masz nic do stracenia, Hugonie.
{38095}{38219}Jedna uparta saksoka dziewica,|w zamian za zakozenie niebezpiecznej rebelii!
{38220}{38269}To raczej niecodzienna|okazja, jak dla mnie.
{38270}{38319}Poza tym, kto si・dowie?
{38320}{38369}- Wasza 詣iケtobliwo懈 nie moソe tego uczyni・|- Zamilcz!
{38370}{38419}Opacie, to jeden z najnikczemniejszych...
{38420}{38595}Jeszcze jedno sウowo bracie Tuck, tylko jedno,|a kaソ・spu彡i・z twego ciaウa tウuszcz!
{38745}{38819}Kiedy chcesz jケ zabra・
{38820}{38894}- Jutro jest pierwszy dzie・maja.|- 詣i黎o Beltaine.
{38895}{38969}Znasz si・na rzeczy, jak na laika.
{38970}{39044}Zabobony to m konik.
{39045}{39112}Zabobony...
{39145}{39194}Jeste・gウupcem, De Reinault...
{39195}{39271}No wi鹹, Hugonie?
{39295}{39398}Je徑i b鹽・mウ zatrzyma・ziemi・..
{39420}{39524}Posウuchajmy zatem, jakie masz plany.
{40295}{40411}Przyszedウem wysウucha諫spowiedzi Lady Marion.
{40580}{40644}- Powinnam byウa zosta・w Sherwood.|- Z tym banitケ?!
{40645}{40718}Z Robin Hoodem!
{40720}{40794}I byウabym jego narzeczonケ...
{40795}{40880}Je徑i by mnie zechciaウ.
{41320}{41369}Nie...
{41370}{41482}Zウo poウケczyウo swoje|siウy przeciwko tobie!
{41495}{41586}Strzaウa b鹽zie ci・chroni・
{43345}{43398}W imi・Ojca i Syna, i Ducha...
{43399}{43437}詣i黎ego!
{44065}{44129}/Nie!/
{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin