eu-45.pdf

(11506 KB) Pobierz
Microsoft Word - 00_Kap_Deckbl._BR 189_VD-VR_V2_PL.doc
Industry
INSTRUKCJA OBSŁUGI
CZTEROSYSTEMOWEJ
LOKOMOTYWY WYSOKIEJ MOCY
SERII
189
Platforma ES64F4
Warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R
s
Sektor przemysłowy
I MO RS LC LOC SP 4
Werner-von-Siemens-Str. 67
D-91052 Erlangen
Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990
Strona 1 z 25
Stan na dzień: 15.06.2008
Wersja 2.0
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.
Rozdział 0
325968390.002.png
Industry
SPIS TREŚCI
1 DANE TECHNICZNE
1
1.1
Materiały eksploatacyjne
6
2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1
2.1
Wskazówki i informacje
1
2.2
Pojęcia dotyczące bezpieczeństwa
1
2.3
Ogólnie obowiązujące pojęcia dotyczące bezpieczeństwa
2
3 INFORMACJE OGÓLNE
1
3.1
Sposób konstrukcji, warianty i przeznaczenie
1
3.2
Główne dane identyfikacyjne
2
3.3
Schemat siły pociągowej, hamowania i prędkości
3
3.4
Warianty BR 189 / ES64F4
5
3.4.1
Wariant D
6
3.4.2
Wariant E
7
3.4.3
Wariant H
8
3.4.4
Wariant I
9
3.4.5
Warianty J i K
10
3.4.6
Wariant L
11
3.4.7
Wariant M
12
3.4.8
Wariant O
13
3.4.9
Wariant P
14
3.4.10
Wariant R
15
4 CZĘŚĆ MECHANICZNA
1
4.1
Karoseria lokomotywy
1
4.2
Rama pudła
2
4.3
Wózek skrętny
3
4.4
Zestaw kołowy
4
4.5
Napęd 5
4.6
Silnik trakcyjny
8
4.7
Rozmieszczenie czujników
8
4.8
Elementy montażowe wózka skrętnego i podwozia
9
4.8.1
Smarowanie obrzeży kół
9
4.8.2
Piasecznica
10
4.9
Rozmieszczenie głównych podzespołów
10
Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990
Strona 2 z 25
Stan na dzień: 15.06.2008
Wersja 2.0
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.
Rozdział 0
325968390.003.png
Industry
5 INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
1
5.1
Wytwarzanie sprężonego powietrza
1
5.1.1
Zasilanie sprężonym powietrzem
1
5.1.2
Układ powietrza pomocniczego
2
5.1.3
Zestaw sterowania sprężonym powietrzem
2
5.2
Układy odwadniania (odpowietrzania)
4
6 UKŁAD HAMULCOWY
1
6.1
Informacje ogólne
1
6.2
Urządzenia hamujące
1
6.3
Układ zaworów hamulców maszynisty
1
6.3.1
Odblokowanie i zablokowanie układu zaworów hamulców maszynisty
1
6.4
Sterownik przewodu powietrza głównego
8
6.5
Hamulce elektrodynamiczne w trybie AC i DC
9
6.6
Hamulec pośredni (KE G P R)
10
6.7
Cechy szczególne sterowników hamulców
11
6.8
Przewód szybkiego hamulca
12
6.9
Hamulec bezpośredni
14
6.10 Pneumatyczny hamulec sprężynowy
15
6.10.1
Test pneumatycznego hamulca sprężynowego w sieci kolei RFI (Włochy)
19
6.10.2
Cechy szczególne pneumatycznego hamulca sprężynowego
20
6.10.2.1 Załączanie i luzowanie pneumatycznych hamulców sprężynowych przy trakcji ukrotnionej
20
6.10.2.2 Ustawienie postojowe
21
6.11 Hamulec elektropneumatyczny (ep)
24
6.12 Mostkowanie hamulca bezpieczeństwa (NBÜ)
26
6.13 System antypoślizgowy
26
6.14 Przełącznik ciśnieniowy
28
6.15 Funkcja hamulca opóźnionego w sieci ÖBB (Austria)
29
6.15.1
Włączanie i wyłączanie funkcji hamulca opóźnionego
30
6.15.1.1 Włączanie i wyłączanie funkcji hamulca opóźnionego w wariantach D, E, F (E 474),
H, K, L, M, O i R
30
7 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
1
7.1
Główny obwód prądu
1
7.1.1
Obwód prądu trakcyjnego AC (napięcie zmienne)
1
7.1.2
Obwód prądu trakcyjnego DC (napięcie stałe)
1
7.1.3
Rozłącznik dachowy
2
7.1.4
Uziemienie robocze trybu pracy AC i DC
2
7.2
Transformator
2
7.3
Przekształtnik prądu trakcyjnego
5
7.4
Silniki trakcyjne
8
7.4.1
Kontrola temperatury silnika trakcyjnego
8
Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990
Strona 3 z 25
Stan na dzień: 15.06.2008
Wersja 2.0
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.
Rozdział 0
325968390.004.png
Industry
7.4.2
Rozpoznanie prędkości obrotowej
9
7.5
Szyna zbiorcza pociągu
9
7.6
Kontrola temperatury
12
7.7
Urządzenia chłodzące głównego transformatora, przekształtników
prądu i silników jezdnych
12
7.8
Zasilanie prądem stałym 110 volt
13
7.9 Światła sygnalizacyjne i reflektory
18
7.9.1
Koncepcja obsługi
25
7.9.2
Diagnostyka świateł sygnalizacyjnych
27
8 STEROWANIE PANTOGRAFU
1
8.1
Automatyczny układ nastawczy
6
9 STEROWANIE WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO
1
9.1
Automatyczny układ nastawczy
7
10 TECHNIKA STEROWANIA LOKOMOTYWY
1
10.1 Sterownik centralny (ZSG)
1
10.2 Sterowniki napędu (ASG)
3
10.3 Procesor hamulców (BrR)
4
10.4 Uczestnik magistrali DMI
5
10.5 Wyświetlacz diagnostyczny
5
10.6 Wyświetlacz DMI
6
10.7 Zdalny przekaźnik danych i GPS
6
10.8 Komunikaty akustyczne
6
10.9 Wieloczasowe sterowanie nawrotowe (ZWS)
7
10.10 Wieloczasowe sterowanie trakcji ukrotnionej (ZMS)
7
10.11 Urządzenia pomiarowe i ochronne
8
11 URZĄDZENIA POMOCNICZE
1
11.1 Falowniki urządzeń pomocniczych (HBU)
1
11.1.1
Włączanie falowników urządzeń pomocniczych
6
11.1.2 Żądanie częstotliwości
6
11.2 Pozostałe odbiorniki na falownikach urządzeń pomocniczych
10
11.2.1
Wentylator oporu hamowania
10
11.2.2
Wentylator falowników urządzeń pomocniczych
10
11.2.3
Wentylator przekształtnika prądu
10
11.2.4
Klimatyzatory i ogrzewanie
10
11.2.5
Ochrona przed nagłym wzrostem ciśnienia
10
11.2.6
Odbiornik 1 AC 220 V 60 Hz
11
11.3 Pozostałe urządzenia
12
Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990
Strona 4 z 25
Stan na dzień: 15.06.2008
Wersja 2.0
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.
Rozdział 0
325968390.005.png
Industry
11.3.1
Prędkościomierz
12
11.3.2
Rejestrator z pamięcią danych
12
11.3.3
Instalacja przeciwpożarowa
12
12 ELEMENTYOBSŁUGI
1
12.1 Pulpit maszynisty (F1, F2)
1
12.1.1
Pulpit maszynisty lewy
2
12.1.2
Pulpit maszynisty środkowy
3
12.1.3
Pulpit maszynisty prawy
4
12.1.4
Pulpit maszynisty pół lewy
6
12.1.5
Instalacja gaśnicza
7
12.1.6
Zawór szybkiego hamulca SBV 1
10
12.1.7 Środkowa konsola panelu maszynisty
11
12.1.7.1 Obsługa klimatyzatora i dodatkowego ogrzewania kabiny maszynisty
12
12.1.8
Konsola pulpitu maszynisty prawa
14
12.1.9
Pomocniczy nastawnik jazdy bądź boczne urządzenie odjazdu
15
12.1.10 Konsola na ścianie bocznej prawa i lewa
16
12.2 Tylna ściana kabiny maszynisty
Pulpit sterowniczy
17
12.3 Przedział maszynowy
18
12.3.1
Centralny pulpit nastawczy
18
12.3.2
Zestaw sterowania sprężonym powietrzem
19
12.3.3
Zespół pneumatyczny SHP
20
12.3.4
Zespół pneumatyczny ATB / ETCS
21
12.4 Okno boczne – sposób obsługi podczas odstawiania
22
13 ELEMENTY INFORMACYJNE I KONTROLNE
1
13.1 Informacje ogólne
1
13.2 Wyświetlacz DMI (Driver-Machine-Interface)
2
13.2.1
Kontrolka uszkodzenia wskaźnika prędkości
3
13.3 Wyświetlacz diagnostyczny
4
13.4 Komunikaty akustyczne
5
13.4.1
Komunikaty głosowe
6
13.4.2
Sygnały dźwiękowe (brzęczyk, Włochy)
7
13.4.3
Zatwierdzenie komunikatu akustycznego
8
13.4.4
Zatwierdzenie brzęczyka we Włoszech
10
13.5 Kamera zewnętrzna (urządzenie widoczności z tyłu)
10
13.6 Ogranicznik prądu trakcyjnego
12
13.7 Czuwak bezpieczeństwa („Sifa“)
14
13.8 Wyłączenie kontroli 50 Hz w sieci kolei RFI
17
13.8.1
Sposób obsługi w celu wyłączenia na wyświetlaczu
18
13.8.2
Sposób obsługi w celu włączenia na wyświetlaczu
23
13.9 Licznik długości
25
13.10 Wyświetlacz ETCS
26
13.11 Zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu (Zug-Besy)
30
13.11.1 LZB 80/PZB 90
31
Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990
Strona 5 z 25
Stan na dzień: 15.06.2008
Wersja 2.0
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.
Rozdział 0
12.2.1
18
325968390.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin