zestaw podstawowy.pdf

(104 KB) Pobierz
Microsoft Word - zestaw podstawowy.doc
Podstawowe produkty stylistki:
Lampa UV 4 x 9W – Lampa tunelowa na cztery Ň arówki, mo Ň na j Ģ
kupi ę na allegro, u Ň ywanie takiej lampy jest o wiele wygodniejsze od
lamp na 1 Ň arówk ħ , które s Ģ równie Ň dobre, osobi Ļ cie posiadam
obydwie ;-) Lampe u Ň ywamy wył Ģ cznie do metody Ň elowej, jednak
coraz cz ħĻ ciej ł Ģ czy si ħ obie metody chocia Ň by u Ň ywaj Ģ c na akryl,
specjalnego Ň elu wyka ı czaj Ģ cego, co znacznie przy Ļ piesza nasz Ģ prac ħ ,
ale wtedy musimy mie ę lamp ħ ;-)
Cena ok. 120 zł
P ħ dzelek do Ň elu i akrylu – warto tutaj zainwestowa ę gdy Ň ma du Ň e
znaczenie w aplikacji Ň elu czy te Ň akrylu, radz ħ unika ę tanich
p ħ dzelków z allegro, ju Ň lepiej od nich nadaj Ģ si ħ p ħ dzelki do
plakatówek ;-) ja u Ň ywam EF z włosia kolinsky koszt ok. 30 zł,
u Ň ywałam równie Ň z Christrio ale jest b. drogi ;-(
Pilnik prosty 100/180 – czym Ļ musimy te pazurki piłowa ę ;-), polecam
równie Ň firmowe pilniki np. Christrio, IBD, które kosztuj Ģ 9 zł za
sztuk ħ , ale starczaj Ģ na troch ħ dłu Ň ej ni Ň zwykłe i przyjemniej si ħ na
nich pracuje ;-)
Cena ok. 2 zł
Pilnik szklany – bardzo dobrze słu Ň y naturalnym paznokciom, idealnie
nadaj ħ si ħ do ich skracania i nadawania kształtu, w odró Ň nieniu od
zwykłych pilników nie powoduje ich osłabienia
Ceny si ħ wahaj Ģ , ze zdj ħ cia 14 zł
Tipsy – z czystym sumieniem polecam Activ Ultra Form zarówno
mleczne jak i prze Ņ roczyste, za t ħ cen ħ chyba nie ma lepszych,
odradzam tipsy z allegro za ok. 10 zł 100 szt. one nadaj Ģ si ħ jedynie do
ę wiczenia zdobie ı ;-) http://activeshop.pl
100 szt. w pudełku 58 zł
Klej do tipsów – ja stosuje klej firmy activ Klej EXPRES 7,5g z
p ħ dzelkiem, bardzo szybko zastyga i jest wytrzymały
Cena 19 zł
Gilotynka do tipsów – mo Ň na ju Ň kupi ę od 15 zł, ja posiadam z
gumow Ģ r Ģ czk Ģ EF, która kosztuje 29 zł, w sprzeda Ň y dost ħ pne ró Ň ne
kolory ;-)
Formy do paznokci (szablony) – do filmu u Ň yłam form pinnacle FPO,
polecam równie Ň szablony Christrio, IBD, Ez Flow, na allegro mo Ň na
dosta ę du Ň o taniej zwykłe bezfirmówki, ale praca na nich nie jest
przyjemna, nie s Ģ wystarczaj Ģ co sztywne i ci Ģ gle si ħ odklejaj Ģ
Pinnacle FPO - Cena za 300 szt. 55 zł
P ħ dzelki do zdobie ı – okazuj Ģ si ħ bardzo przydatne przy trudniejszych
wzorkach, ja u Ň ywam dwóch p ħ dzelków z EF pierwszy punktowy 10
zł, drugi z długim włosiem 15 zł
Waciki bezpyłowe – nie wystarcz Ģ nam zwykłe waciki kosmetyczne,
idealne do przemywania masy Ň elowej okazuj Ģ si ħ by ę waciki
bezpyłowe, nie „klej Ģ si ħ ” do Ň elu ;-)
Cena 12 zł za 1000 szt.
72544574.013.png 72544574.014.png 72544574.015.png 72544574.016.png 72544574.001.png 72544574.002.png 72544574.003.png 72544574.004.png 72544574.005.png 72544574.006.png 72544574.007.png 72544574.008.png 72544574.009.png 72544574.010.png 72544574.011.png
Oprócz przedstawionych tutaj produktów potrzebujesz jeszcze cały zestaw Ň eli lub akryli, w
zale Ň no Ļ ci od metody i firmy na której chcesz pracowa ę . Od razu wida ę Ň e to nie jest tani
interes, jednak daj ħ du Ň o satysfakcji ;-) O tym co jeszcze b ħ dziesz potrzebowała dowiesz si ħ
w specjalnie przeznaczonej do tego cz ħĻ ci kursu omawiaj Ģ cej poszczególne metody i firmy.
Wszystkie przedstawione tutaj produkty kupicie na jednej ze stron:
www.kosmetikon.pl
www.eurofashion.com.pl
www.allegro.pl
www.activeshop.pl
72544574.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin