TCiM sem 3, wykład 2 - Wstęp do transportu ciepła.pdf

(900 KB) Pobierz
przewodzenie_bio
transport ciepła i masy
©Ryszard A. Białecki
wstęp do transportu ciepła
1
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
Przepływ ciepła a zasady termodynamiki
Istnienie temperatury
konsekwencja
Zerowej Zasady Termodynamiki
Pojecie ciepła
wynika
Pierwszej Zasady Termodynamiki
Kierunek przepływu ciepła
zdefiniowany przez
Drugą Zasadę Termodynamiki
Pierwsza Zasada termodynamiki wyznacza ciepło jako
wielkość zamykającą bilans energii
Jak wyznaczyć strumień ciepła znając pole
temperatury i właściwości materiałowe ciał?
2
1
Wst
24825430.012.png 24825430.013.png 24825430.014.png
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
Sposoby transmisji ciepła
przewodzenie
konwekcja
promieniowanie
przewodzenie –
transport dzięki bezpośredniemu oddziaływaniu
bezładnych ruchów molekuł
konwekcja
dwa mechanizmy: uporządkowany ruch płynu
(transport entalpii - adwekcja)
i przewodzeniem między płynem a ścianką
promieniowanie
transmisja ciepła za pośrednictwem fal
elektromagnetycznych
3
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
4
2
Wst
Wst
24825430.015.png 24825430.001.png 24825430.002.png
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
5
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
6
3
Wst
Wst
24825430.003.png 24825430.004.png 24825430.005.png
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
Promieniowanie
emisja promieniowania
7
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
Promieniowanie
absorpcja
r
8
4
Wst
Wst
q 1
24825430.006.png 24825430.007.png 24825430.008.png
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
Promieniowanie
absorpcja
r
9
transport ciepła i masy
Wstęp
©Ryszard A. Białecki
Promieniowanie
absorpcja
r
q 2
absorpcja
r
10
5
Wst
q 1
Wst
q 1
24825430.009.png 24825430.010.png 24825430.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin