EWIDENCJA.pdf

(55 KB) Pobierz
Microsoft Word - EWIDENCJA.doc
E WIDENCJA
śywego RóŜańca Forum Frondy
nick na FF
zdjęcie
1. Dane personalne
Imię:
Nazwisko:
Adres ulica:
miejscowość:
kod:
poczta:
tel. domowy:
tel. praca:
Data ur.:
Miejsce ur.:
Imiona rodz. ojciec:
matka:
2. Rycerstwo w śywym RóŜańcu Forum Frondy
Data wstąpienia:
Data przyrzeczenia:
Nr identyfikacyjny:
Nr deklaracji:
Nr legitymacji:
Funkcje: Dama/ Rycerz śywego RóŜańca Forum Frondy
zelator FFRóŜy śRFF
Uwagi:
Pieczęć oddziału/ koła:
77952368.001.png 77952368.002.png 77952368.003.png 77952368.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin