zagorski Energetyka rozproszona.pdf

(1334 KB) Pobierz
(Microsoft PowerPoint - Park technologiczny- Szans\271 dla samorz\271d\363w i gmin w energetyce rozproszonej_20.06.07.ppt)
GRUPA KAPITAŁOWA
ELEKTROWNI
SZCZYTOWO - POMPOWYCH
Park Technologiczny – SzansĢ dla
SamorzĢdów i Gmin
w Energetyce Rozproszonej
Łukasz Zagórski
Warszawa, 2007 rok
459849962.008.png 459849962.009.png
Kierunek rozwoju energetyki
459849962.010.png 459849962.011.png
Prognoza produkcji
energii elektrycznej w UE-25
ń ródło: Komisja Europejska, 2004
EU stycze ı 2007 cel 20% -2020 r.
459849962.001.png
Odnawialne Ņródła energii
technologia
wodna
• wiatrowa
• spalania biogazu
• fotowoltaiczna
• geotermalna
459849962.002.png 459849962.003.png 459849962.004.png 459849962.005.png
Technologia wodna
• małe elektrownie wodne - obiekty, których moc
zainstalowana nie przekracza 5 MW
• turbiny uŇywane przy
małych spadach:
- Francisa
- rurowe
- Ļlimak
hydroenergetyczny
459849962.006.png 459849962.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin