instrukcja PP2000.pdf

(245 KB) Pobierz
instrukcja PP2000
INSTALACJA PROGRAMU SERWISOWEGO DLA PEUGEOT
Uruchamiamy plik InstPC.exe umieszczony w katalogu PP2000_09A_21.14V1.8.5 na płycie DVD ukazuje na się takie
okienko
dajemy OK > wybieramy polska flage OK
dajemy ok aż do czasu instalacji
459655211.008.png 459655211.009.png 459655211.010.png
po zakonczeniu procesu instalacji
podłączamy kabel lexia3 do portu usb
powinien sie nam pojawić dymek informujący o znalezieniu nowego sprzętu (system wykrywa nowe urządzenie jako
USB Device) po końcowej fazie dymek informuje nas że sterowniki są już zainstalowane
Klikamy 2 razy w ikonę na pulpicie Peugeot Planet Office
459655211.011.png 459655211.001.png 459655211.002.png 459655211.003.png
Po włączeniu aplikacji widzimy menu główne wciskamy przycisk F5 (zarządzanie aplikacjami)
Następnie wybieramy polecenie Aktywacja / Dezaktywacja > klikamy w polecenie Aktywacja
Widzimy takie okienko (jak na zdjęciu powyżej) wciskamy F3
459655211.004.png 459655211.005.png 459655211.006.png
Pojawia sie okienko w którym wpisujemy np. PL0001 I klikamy OK
Po pojawieniu się tego okienka jak powyżej , uruchamiamy plik PP2000_KEYGEN.EXE umieszczony na płycie DVD w
katalogu PP2000_KEYGEN
Musimy podać dane aby wygenerować klucz ( dane mogą być fikcyjne )
Your cursomer code : wpisujemy kod użytkownika PL0001 .
Kod ten musi być taki sam jaki jest wyświetlony w okienku otwarcie aplikacji (Wasz kod RRDI)
Identifier of your PC : identyfikacja waszego PC (numer ten jest generowany osobno dla każdego laptopa )
Number of the version : wpisujemy PP2000-21 (tego nie zmieniamy , musi tak być wpisane)
Server recuest code : Kod żądania serwera (jest generowany losowo) .Należy pamiętać , że tan kod będzie przy
każdej aktywacji inny , dlatego nie należy zamykać okienka z aktywacją aż do czasu wygenerowania klucza
KLIKAMY na GET CODE i mamy wygenerowany klucz który kopiujemy lub przepisujemy w pole aktywacji widoczne na
zdjęciu powyżej > KLIKAMY OK
a oto efekt końcowy mamy aktywowany program dla Peugeot
459655211.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin