Jan Strelau - Psychologia - Podręcznik akademicki Tom III 3.pdf

(12832 KB) Pobierz
708410618 UNPDF
708410618.003.png
708410618.004.png
Podręcznik wydany pod patronatem
Komitetu Nauk Psychologicznych PAN
Rada Redakcyjna Podręcznika:
Augustyn Bańka (UAM), Anna Brzezińska (UAM),
Jerzy Brzeziński (UAM), Danuta Kądzielawa (UW),
Andrzej Falkowski (KUL), Irena Heszen−Niejodek (UŚ),
Mirosław Kofta (UW), Ida Kurcz (PAN),
Wiesław Łukaszewski (UO), Tomasz Maruszewski (UAM),
Edward Nęcka (UJ), Tytus Sosnowski (UW),
Małgorzata Toeplitz−Winiewska (UW i PTP),
Bogdan Wojciszke (UG)
708410618.005.png 708410618.006.png
708410618.001.png
Podręcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Recenzje wydawnicze:
prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Copyright © by Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 1999
Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być reprodukowana bez
pisemnej zgody Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego
Wydanie pierwsze
Edytor: Anna Świtajska
Redakcja polonistyczna: Małgorzata Jaworska, Barbara Pałasz
Korekta: zespół
Projekt okładki: Agnieszka Wójkowska
Opracowanie graficzne: Piotr Geisłer
Ryciny: WISART
ISBN 83−87957−06−2
Druk: Drukarnia Stella Maris
ul. Rzeźnicka 54/56, 80−882 Gdańsk
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
ul. Bema 4/1a, 81−753 Sopot, tel./fax 0−58 551−61−04, tel. 0−58 551−11−01
e−mail: gwp@gwp.gda.pl http://www.gwp.gda.pl
708410618.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin