Bionic Woman 2007 Sezon 1 DVD-RIP XviD Napisy PL S01E08.txt

(28 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{24}{62}/W poprzednich odcinkach...
{63}{148}Gdybym mia� przyjemno�� wyko�czenia|tego potwora, to by�bym sam na tamtym dachu.
{149}{188}Ju� to robi�e�, prawda?
{189}{240}Mo�e powiesz mi, sk�d|wiedzia�e�, �e facet wcze�niej
{241}{294}przylatuje, zanim|Jonas do mnie zadzwoni�?
{295}{365}Po prostu mi ufaj!
{372}{397}Wiedz�, �e tu jeste�.
{398}{443}W�a�nie wysy�aj� wi�cej ludzi.
{444}{489}Antonio kontaktuje si� z zamachowcem.
{490}{524}Musisz go sprowadzi�.
{525}{618}Nie, w�a�ciwie to ty musisz to zrobi�.
{619}{654}Powiesz mi, co si�,|do diab�a, dzieje?
{655}{688}S�ysza�am twoj� rozmow� z zamachowcem.
{689}{721}Nie wsp�pracuj� z zamachowcem,
{722}{776}ale znam j�.|Uratowa�a mi �ycie.
{777}{833}Dlaczego, do diab�a,|mia�abym w to uwierzy�?
{834}{881}Tym razem musisz mi uwierzy�.
{882}{944}Julia, st�j!
{952}{976}Strzelaj, Antonio.
{977}{1047}Zamknij si�, Sommers.
{1048}{1104}Gotowe!
{1285}{1396}Mia� po prostu tak�|szorstk� powierzchowno��, wiecie?
{1400}{1423}Wydawa�o si�, �e nie dba
{1424}{1476}o to czy masz ci�ki dzie�, czy nie,
{1477}{1507}ale dba.
{1508}{1567}Znaczy dba�.
{1568}{1610}Za Antonio Pope'a.
{1611}{1642}Zaszczytem by�o go zna�,
{1643}{1709}pracowa� z nim.
{1748}{1778}B�dzie mi ci� brakowa�, kolego.
{1779}{1832}Tak.
{2139}{2171}Raz z nim spa�am.
{2172}{2244}To by�o niesamowite.
{2594}{2661}Chod� na chwil�.
{2774}{2809}Jak sobie radzisz?
{2810}{2866}Dobrze.
{2912}{3006}Bo wiesz, kto� umar�.|Kto�, kto by�...
{3009}{3063}Twoim przyjacielem,|kto o ciebie dba�...
{3064}{3156}Wiesz co?|Zaczynam si� z tym oswaja�.
{3388}{3466}Bia�as z dredami|jest wypasiony.
{3467}{3524}/Powiedz szczerze,|/jakby mi w nich by�o?
{3525}{3574}Wiem kiedy przewracasz oczami.
{3575}{3627}/Wiesz kiedy mnie co� nie obchodzi?
{3628}{3658}Touche.
{3659}{3703}/Dlaczego nie spyta�a�
{3704}{3754}/kim jest ten facet|/i dlaczego go �ledzimy?
{3755}{3802}/Dlaczego nie zasypujesz mnie pytaniami?
{3803}{3823}Dobra, kto to?
{3824}{3845}/To z�y typ.
{3846}{3881}/Dlaczego?
{3882}{3926}Bo robi z�e rzeczy.
{3927}{3984}To zaczyna brzmie� jak sekstelefon.
{3985}{4021}Je�li to dla ciebie tak brzmi,
{4022}{4077}to kiepsko ci idzie.
{4078}{4111}/Nie masz poj�cia, prawda?
{4112}{4156}O czym, o seksie?|Nie, nic, zero.
{4157}{4187}Wiem tylko, �e kobiety
{4188}{4260}/du�o po nim p�acz�.
{6663}{6717}- Kim, do diab�a, jeste�?|- Zamknij si�!
{6718}{6748}Co to, do diab�a, by�o?
{6749}{6782}/Mo�e si� zamkniesz w choler�?
{6783}{6823}/Pojedziemy do Berkut|/i b�dziesz m�g� popyta�
{6824}{6902}osoby, kt�re to obchodzi.
{6989}{7027}/No wstawaj.
{7028}{7070}Chyba ma zesp� napi�cia|przedmiesi�czkowego.
{7071}{7130}/Wstawaj!
{7450}{7509}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl::.|.:: Napisy24.pl::.
{7510}{7618}{C:$aaccff}T�umaczenie: Highlander|Korekta: Animol
{7625}{7728}{C:$aaccff}Bionic Woman [01x08]|Do Not Disturb
{8001}{8038}Hej, to ja.
{8039}{8091}Przykro mi, �e si� mijamy.
{8092}{8120}Znowu mia�am ci�ki dzie� w pracy
{8121}{8201}i potrzebowa�am us�ysze� przyjazny g�os.
{8202}{8272}Zaczynam mie� powa�ne w�tpliwo�ci
{8273}{8311}wobec tego co robi� i dlaczego.
{8312}{8364}A teraz musz� wej�� na g�r�,
{8365}{8427}przywdzia� szeroki u�miech,|spotka� si� z siostr�,
{8428}{8463}udawa�, �e wszystko gra.
{8464}{8508}I...
{8509}{8544}Taa.
{8545}{8581}Tak czy owak, te� pewnie pracujesz,
{8582}{8647}zatem oddzwo�.
{8986}{9051}Co on tu robi?
{9101}{9167}Zmywa naczynia.
{9168}{9203}Dlaczego?
{9204}{9223}Jaime, nie wiem.
{9224}{9262}To tw�j szef.|Z nim o tym pogadaj.
{9263}{9335}Hej, chcesz wyciera�?
{9336}{9430}Becks, zostawisz nas|na chwil� samych?
{9478}{9504}Nie wiem,|czy zdajesz sobie z tego spraw�,
{9505}{9532}ale to moje prywatne miejsce.
{9533}{9559}Twoja siostra
{9560}{9585}ogl�da za du�o telewizji.
{9586}{9630}To dom osoby z depresj�.
{9631}{9674}Pracuj� ca�ymi godzinami,|a ty tu przychodzisz
{9675}{9704}i krytykujesz m�j|styl prowadzenia domu?
{9705}{9764}Przyszed�em, bo si� o ciebie martwi�.
{9765}{9808}Wiele przesz�a�.|Potrzebujesz odpoczynku.
{9809}{9868}To dlatego,|�e skopa�am ty�ek temu facetowi?
{9869}{9894}Nie.
{9896}{9933}Dlatego, �e Antonio|by� twoim przyjacielem.
{9934}{9968}Umar�.|A ty potrzebujesz czasu.
{9969}{10033}Obecnie tylko dzi�ki|pracy si� trzymam.
{10035}{10062}Je�li si� zatrzymam i pomy�l�
{10064}{10099}o tym wszystkim|co mi si� przytrafi�o,
{10101}{10118}to pewnie oszalej�.
{10119}{10136}Rozumiem to.
{10138}{10196}Ale to nie jest|dobra taktyka, Jaime.
{10198}{10227}To nie pro�ba.
{10228}{10281}Zrobisz sobie wakacje,|a Berkut je op�aci.
{10282}{10340}Nie przyjmuj� ja�mu�ny.
{10342}{10402}Ok, zatem dostarczysz co� dla mnie.
{10404}{10446}Potrzebuj�, by kto� dostarczy�|teczk� facetowi w Montanie.
{10447}{10489}Przeka�esz mu teczk�|i we�miesz tydzie� wolnego.
{10490}{10510}Lubisz podr�owa�?
{10512}{10556}Jeste� pewny, �e to wszystko?
{10557}{10604}To tylko teczka.
{10605}{10628}Antonio zwyk� mawia�,
{10630}{10714}�e teczka nigdy nie jest|po prostu teczk�.
{10716}{10764}Tak, c�...
{10765}{10833}Antonio nie �yje.
{11394}{11464}Jeste� na mnie z�a?
{11505}{11557}Nie.
{11586}{11639}Wygl�dasz, jakby� mia�a|mi co� do zarzucenia.
{11640}{11726}To wszystko, co powiedzia�a�|przez dwa dni.
{11728}{11757}Co my robimy?
{11759}{11819}Dlaczego nagle to w porz�dku,|�e wagaruj�?
{11820}{11841}Nie wagarujesz.
{11843}{11896}Napisa�am ci usprawiedliwienie,|wi�c wszystko gra.
{11898}{11992}Po prostu wybra�y�my si� na ma�� wycieczk�.|To w�a�nie robimy.
{11993}{12073}Mam na my�li to, �e przez tydzie� snujesz si�|po mieszkaniu i nie dbasz o siebie.
{12074}{12133}I najwyra�niej co� jest nie tak.
{12135}{12203}I nagle ni st�d, ni zow�d|jedziemy na wycieczk�.
{12205}{12238}Co my�lisz, �e osi�gniemy?
{12240}{12275}My�lisz, �e b�dziemy|powa�nie rozmawia� i tworzy� wi�zi?
{12277}{12325}Tak, dok�adnie to zrobimy.
{12326}{12379}B�dziemy rozmawia�|i posiedzimy w spa,
{12381}{12427}zjemy co�,|powspominamy.
{12429}{12495}B�dzie �wietnie.
{12789}{12821}Co ty tu robisz, Nathan?
{12822}{12853}Chc�, �eby� mnie potrenowa�.
{12855}{12917}Potrenowa� w czym?
{12918}{12996}Chc� si� nauczy� walczy�.
{13039}{13088}Nie powiniene� by� na zlocie|Star Trek czy czego�?
{13090}{13161}M�wi� powa�nie, Jae.
{13228}{13263}Co z twoim okiem?
{13264}{13287}J.R.
{13288}{13342}Kim jest J.R.?
{13343}{13414}To m�j starszy brat.
{13415}{13464}Czasami robi si�|wobec mnie agresywny.
{13465}{13505}Czy nie jeste� za stary,
{13506}{13536}by brat si� ciebie czepia�?
{13537}{13563}Taa, jestem te� troch� za stary,
{13565}{13589}by mieszka� z rodzicami,
{13591}{13629}ale pracuj� nad tym.
{13630}{13694}Zatem czemu ci� bije?
{13696}{13785}Zawsze by� troch� o mnie zazdrosny.
{13798}{13857}Dlaczego?
{14176}{14234}Musz� jeszcze zadzwoni�.
{14235}{14263}Mia�a� i�� do �azienki.
{14265}{14315}Id�, tylko musz� wpierw zadzwoni�.
{14316}{14344}Do pracy?
{14346}{14382}Taa.
{14383}{14440}To ostatni raz, ok?
{14441}{14479}Potem dam ci swoj� kom�rk�.
{14481}{14548}�adnych wi�cej telefon�w.
{14549}{14581}- Naprawd�?|- Naprawd�.
{14582}{14643}W porz�dku.
{15082}{15143}Przepraszam.
{15215}{15277}Przepraszam.
{15321}{15351}Jeste� dziewczyn� od Jonasa?
{15352}{15399}M�w co wiesz i si� wynosz�.
{15400}{15472}Daj mi teczk� i id�.
{15482}{15515}A co z kr���cymi o tobie plotkami?
{15517}{15568}Powiedz to wreszcie.
{15570}{15646}Naprawd� masz super-wzrok?
{15648}{15665}Taa.
{15667}{15725}Tak, mam.
{15857}{15909}M�w.
{16025}{16083}W 1972 oddzia� komandos�w zosta�|skazany przez s�d wojskowy
{16084}{16125}za zbrodni�, kt�rej nie pope�ni�.
{16126}{16186}Ci ludzie niezw�ocznie uciekli|ze �ci�le strze�onego obozowiska
{16187}{16214}do podziemi Los Angeles.
{16215}{16251}Obecnie nadal �cigani przez rz�d,
{16252}{16287}�yj� dzi�ki pracy jako najemnicy.
{16288}{16306}Je�li masz problem,
{16307}{16327}gdy nikt inny nie pomo�e,
{16328}{16346}i je�li dasz rad� ich znale��,
{16347}{16378}mo�esz naj�� "Dru�yn� A".
{16379}{16447}Bang. Bang. Bang.
{16448}{16506}Zanuci� ci piosenk� pocz�tkow�?
{16507}{16571}Mi�ego �ycia.
{16867}{16912}Nale�ysz do Partii Zielonych?
{16913}{16945}Co?
{16946}{17003}/Naprawd� zamierzasz g�osowa�|/na Dennisa Kucinicha?
{17004}{17029}Sk�d wiesz?
{17030}{17068}Wizualna identyfikacja dzwoni�cego.
{17069}{17089}Gdy kto� do mnie dzwoni,
{17090}{17123}widz� jego zdj�cie,|dat� urodzenia,
{17124}{17176}numer ubezpieczenia,|rejestr s�dowy i co tam jeszcze.
{17177}{17219}Nathan to dla mnie zrobi�.
{17220}{17264}/Czy to legalne?
{17265}{17307}Jak si� podobaj� wakacje?
{17308}{17338}/Ten tw�j kole� to �wir.
{17339}{17360}Za�atwione?
{17361}{17410}Taa.
{17411}{17471}Pa, Jonas.
{17486}{17542}Dzi�ki.
{17697}{17732}Na pewno nie b�dzie ci|brakowa�o telefonu?
{17733}{17763}Ani troch�.
{17764}{17803}Twoje palce pewnie czuj� si�|jak abstynenci.
{17804}{17849}Nie wys�a�a� nikomu|SMS-a od godziny.
{17850}{17915}Daj mi spok�j.
{17932}{17976}Co zatem b�dziemy robi�y?
{17977}{18024}S� miliony rzeczy do robienia.
{18025}{18069}Jest jazda konna.|Spa.
{18070}{18130}S� nawet pieprzone lekcje|ta�ca w sali balowej.
{18131}{18174}Medytacje z kamieniami.
{18175}{18199}To co� nowego.
{18200}{18226}A mo�e p�jdziemy do pokoju,
{18227}{18288}zam�wimy obs�ug� hotelow�,|w��czymy telewizor.
{18289}{18320}Wiesz, objemy si� i przytyjemy tak,
{18321}{18344}�e nikt nas nie pokocha.
{18345}{18379}Bo�e, uwielbiam ci�.
{18380}{18438}Idziemy.
{18723}{18781}Zamiana.
{18936}{18994}Zamiana.
{20262}{20286}W czym mog� pom�c?
{20287}{20355}Nasza telewizja na ��danie nie dzia�a,|a jest dla nas bardzo wa�na.
{20356}{20389}Wy�lemy technika.|Kt�ry pok�j?
{20390}{20419}108.
{20420}{20487}- Wy mieszkacie w 108?|- Tak.
{20488}{20519}Jaki� facet dzwoni� do was
{20520}{20554}przez ostatni� godzin�.
{20555}{20581}Prosi�, bym posz�a do waszego ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin