Pawlak Antoni - Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia.pdf

(999 KB) Pobierz
22555044 UNPDF
Aby rozpocząć lekturę,
kliknij na taki przycisk ,
który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.
Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym
LITERATURA.NET.PL
kliknij na logo poniżej.
22555044.003.png 22555044.004.png
Antoni Pawlak
Strach
w moich oczach
jest g∏´boki
jak studnia
Ich werde mich niemals wieder bekreuzen,
so bitter schmerzt mich dies Zeichen.
Christine Lavant
Tower Press , Gdaƒsk 2002
3
22555044.005.png
Opracowanie graficzne
Tomasz Bogus∏awski
Fotografia autora
Pawe∏ Klein
Redakcja i korekta
Zespó∏
Druk:
Drukarnia STELLA MARIS
80-822 Gdaƒsk, ul. Rzeênicka 54/56
tel. 769 45 54, fax 769 45 04
© by Antoni Pawlak & Tower Press 2002
ISBN 83-87342-52-1
Tower Press, Gdaƒsk 2002
4
22555044.006.png
22555044.001.png
1.
podà˝am wcià˝ po twoich Êladach Kurt
cierpliwie
krok po kroku
czujesz mój oddech na plecach
czujesz?
szukam ci´
najpierw w czasie
który wiruje od ciebie
do mnie i ode mnie do ciebie
potem w przestrzeni ulic które obaj
dobrze znamy ale pod innymi nazwami
w przestrzeni miasta które mimo ˝e od stuleci
trwa w miejscu jest miastem ruchomym miastem
wcià˝ zmieniajàcym flag´ ∏opoczàcà nad ratuszem
i j´zyk gazet urz´dowych dekretów i sklepowych szyldów
7
22555044.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin