Catalyst_dla_inwestor_w.pdf

(351 KB) Pobierz
208571088 UNPDF
Przewodnik
dla inwestorów
208571088.018.png 208571088.019.png 208571088.020.png 208571088.021.png 208571088.001.png 208571088.002.png 208571088.003.png 208571088.004.png 208571088.005.png 208571088.006.png 208571088.007.png 208571088.008.png
 
PRZEWODNIK
DLA INWESTORÓW
208571088.009.png 208571088.010.png
Wydawca:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
tel. (22) 628 32 32
fax (22) 537 77 90
www.gpw.pl
Opracowanie graiczne, skład i druk: Wydawnictwo ART
www.artgroup.pl
Copyright by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Warszawa, październik 2009
ISBN 978-83-60510-90-3
Oicjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
SPIS TREŒCI
Idea Catalyst
6
Co to jest Catalyst?
6
Zasady obrotu na Catalyst
7
Czym jest obligacja?
9
Klasyfikacja obligacji
10
Obligacje korporacyjne i komunalne
11
Cechy obligacji
12
Podstawowe pojêcia dotycz¹ce obligacji
13
Ryzyko inwestowania w obligacje
14
Ocena ryzyka, czyli jak korzystaæ z ratingów
15
Jak sk³adaæ zlecenia kupna i sprzeda¿y obligacji?
16
Koszty zawierania transakcji
17
Jaki podatek?
17
Prawda o obligacjach
18
208571088.011.png 208571088.012.png 208571088.013.png 208571088.014.png 208571088.015.png 208571088.016.png 208571088.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin