Rynek_kapita_owy_i_gie_da.pdf

(3593 KB) Pobierz
Sliczna ksiazka 2008.indd
Rynek kapitałowy
i giełda papierów
wartościowych
Mirosław Kachniewski Bartosz Majewski Przemysław Wasilewski
www.kapital.edu.pl
25590387.001.png
Rynek kapitałowy
i giełda papierów
wartościowych
Mirosław Kachniewski
Bartosz Majewski
Przemysław Wasilewski
Publikacja wydana w ramach kursu e-learningowego Giełda Papierów Wartościowych i rynek
kapitałowy, realizowanego przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego we współpracy
z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, pod patronatem Komisji Nadzoru
Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
Warszawa, czerwiec 2008
25590387.002.png 25590387.003.png
© Copyright by
Fundacja Edukacji i Rynku Kapitałowego
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. (22) 627 09 40
fax (22) 537 79 85
www.ferk.pl
e-mail:fundacja@ferk.pl
&
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, lokal 150
02-554 Warszawa
tel./fax (22) 646 61 42
www.fundacja.edu.pl
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Recenzja naukowa:
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Recenzja ekspercka:
Konrad Krasuski, Gazeta Giełdy „Parkiet”
Korekta polonistyczna: Anna Matysiak
ISBN: 83-922607-9-1
Nakład: 1000 egz.
Spis treści
Wstęp ................................................................................................................. 5
Oszczędzanie, inwestowanie, spekulowanie ....................................................... 7
Rynek kapitałowy jako segment rynku finansowego ......................................... 24
Rynek usług bankowych .................................................................................. 49
Giełda Papierów Wartościowych ..................................................................... 69
Rynek akcji ..................................................................................................... 85
Rynek obligacji ............................................................................................ 101
Rynek instrumentów pochodnych ............................................................... 116
Zysk a ryzyko .............................................................................................. 135
Jak inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne? ......................................... 145
– codzienne i niecodzienne decyzje finansowe ........................................... 161
Słownik ....................................................................................................... 175
Bibliografia .................................................................................................. 190
Netografia ................................................................................................... 192
3
Przełożenie wiedzy na praktykę
25590387.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin