Wychwalajcie Boga z radością.pdf

(100 KB) Pobierz
33608738 UNPDF
Wychwalajcie Boga z radością
s�. wg Ps 66
m. Jan Borowski
G
D
flet
Ref. Wy-chwa -
G
� � �
� �
C A
D
laj - cie Bo-ga z ra-do -
�ci�, o - pie -
waj-cie Je - go chwa -
��, cze�� Mu
a
� � � �
D 7
� �
C
1 � �
G
2
G
(Fine)
�wi� - t� od - da-waj -
cie, u - wiel -
bia -
jcie. Wy-chwa-
-jcie.
� �
C
D
� �
e
� � � �
� �
1. Po - wiedz-cie Bo -
gu:
Dzie - �a Twe s� pi�k -
ne,
niech ca - �a zie-
D
G
G 7
� �
D
G H 7
� �
mia wiel-bi
Ci�!
Z po - wo - du wiel -
kiej,
Pa - nie, Twej po-t� -
� �
e
a
� �
D
C
G
� �
� �
gi,
na - wet wro-go -
wie schle -
bia - j�
Ci. Ref. Wych-wa -
2. Bogu naszemu b�ogos�awcie ludy
I rozg�aszajcie Jego moc!
Bo On obdarzy��yciem nasz� dusz�
I prost� drog� prowadzi nas.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: ks. Stanisław Sierla „Pan moją mocą i pieśnią”, str. 170
Księgarnia św. Jacka - Katowice 1989
D
C
a
G H 7
C
33608738.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin