Gdy śliczna Panna.pdf

(107 KB) Pobierz
33833925 UNPDF
Gdy śliczna Panna
! " # $ %
G C D
G G 7
% % % %
C G
$ $
$
$
%
1. Gdy !licz - na
Pan - na
Sy - na ko - "y -
sa - "a,
! "
G C D
G G 7
a D
% %
%
$ $
$ %
%
$ $
z wiel - kim we -
se - lem
tak Je - mu !pie -
wa - "a:
! " % % % %
e
$
&
'
D
% %
C G
%
%
$
$
Li - li, li - li,
laj,
mo - je Dzie - ci# -
te - czko,
! " % % % %
e
( C
G D
% % % % %
C G
$
$
li - li, li - li,
laj,
!licz - ne Pa - ni# -
te - czko.
2. Przyb#d$cie z nieba, !wi%ci anio"owie,
Spieszcie do ludzi z pokojem, pos"owie.
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebia&ski Dziedzicu.
3. '#czcie si% w dzi%kach, wszystkie ziemskie dzieci.
Niechaj si% mi"o!( w sercu waszym nieci.
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 59,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
a D
%
C G
a
%
33833925.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin