Systemy_multimedialne-_Flash_i_HTML.pdf

(320 KB) Pobierz
Systemy multimedialne
Systemy multimedialne
Połączenie Flasha i HTML
2949378.003.png
Podstawy
Aby plik SWF można było wyświetlić w przeglądarce stron WWW, należy go osadzić na stronie.
Kod HTML umieszczony na stronie kontroluje sposób wyświetlania pliku SWF.
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="100"
HEIGHT="100"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=
5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="mainpage.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="mainpage.swf"
WIDTH="100"
HEIGHT="100"
PLAY="true"
LOOP="true"
QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>
2949378.004.png
Ramki
Ramki umożliwiają wyświetlanie dwóch lub więcej stron
HTML w tym samym oknie przeglądarki.
Wysokość i szerokość ramki zawierającej każdą stronę
jest kontrolowana przez dokument HTML noszący nazwę
zestawu ramek.
Dokument ten nadzoruje również właściwości takie jak
pasek przewijania.
Zastosowanie ramek zapewnia że plik SWF zostanie
wyświetlony na pełnym ekranie bez względu na to w
jakiej przeglądarce został uruchomiony.
2949378.005.png
Ramki
Przykładowy zestaw ramek HTML dla strony wyświetlającej dwie ramki:
<FRAMESET ROWS="80%, 20%„
MARGINWIDTH="0"
MARGINHEIGHT="0"
FRAMESPACING="0"
BORDER="0„
FRAMEBORDER="NO">
<FRAME NAME="flash"
SRC="flash.html"
SCROLLING="NO"
MARGINWIDTH="0"
MARGINHEIGHT="0"
FRAMESPACING="0"
BORDER="0"
FRAMEBORDER="NO">
<FRAME NAME="bottom"
SRC="bottom.html"
SCROLLING="NO"
MARGINWIDTH="0"
MARGINHEIGHT="0"
FRAMESPACING="0"
BORDER="0"
FRAMEBORDER="NO">
</FRAMESET>
2949378.006.png
Ramki
2949378.001.png 2949378.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin