Allen James - Tak jak człowiek myśli(1).pdf

(922 KB) Pobierz
93145766 UNPDF
93145766.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl & Centrum Kreowania Liderów SA
Data: 19.10.2007
Tytuł: Czynniki osiągania sukcesu
Tytuł oryginału: The Achievement Factor
Autor: Eugene Griessman
Tłumaczenie: Piotr Sut
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Skład: Marcin Kwapuliński
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
93145766.002.png
poświęcone Charlesowi T. Brigueleur
SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO . .............................................6
Potrzeba przywództwa . ...............................................................6
Przywództwo na światowym poziomie . .............................................8
PODZIĘKOWANIA . .........................................................................9
WSTĘP . ....................................................................................11
................................18
Złe początki . ..........................................................................18
Jak odnaleźć swoją drogę? . .........................................................24
Specjalności . ..........................................................................29
Wczesne a późne decyzje . ...........................................................31
SPECJALIZACJĘ?
.......................................................41
Kompetencja: warunek sine qua non . .............................................46
Natura kompetencji . .................................................................51
Przywiązywanie wagi do szczegółów . ..............................................54
Zdawanie sprawdzianów . ............................................................63
Głód wiedzy . ..........................................................................64
Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć . ................................................68
Nawyk doskonałości . .................................................................73
Natura/Praca . .........................................................................74
Marzenie a rzeczywistość . ...........................................................76
........................................................79
Świadomość czasu . ...................................................................79
Organizacja czasu . ....................................................................85
Ciężka praca . ..........................................................................90
Elastyczność . ..........................................................................93
Czas wolny . ............................................................................95
......................................................................100
Wytrwałe poświęcenie . .............................................................100
Cele, zadania i
. .........................................................104
Nieustępliwość . .....................................................................107
Jak przetrwać rozczarowanie? . ....................................................111
Wprowadzanie pomysłów w
priorytety
. ................................................115
Sztuka kompromisu . .................................................................117
Pewność siebie i
życie
. ..................................................118
Wzmocnienie . ........................................................................121
Radość . ...............................................................................123
Nadmiar energii . .....................................................................124
Wytrwałość do przesady . ..........................................................125
jej następstwa
............................................129
Potrzeby ekonomiczne . .............................................................131
Poważanie innych . ..................................................................135
Poczucie własnej wartości . ........................................................141
Ignorowanie poczucia niższości . ...................................................143
Potrzeby neurotyczne . ..............................................................150
Samorozwój/Samorealizacja . ......................................................152
Potrzeba stworzenia czegoś, co przetrwa . ......................................156
Przyjemność/Dobra zabawa . ......................................................159
...........................................................................166
Koncentracja . ........................................................................166
1. JAK ODNALEŹĆ POWOŁANIE I
2. ROZWIJANIE KOMPETENCJI
3. CZAS W NASZYCH RĘKACH
4. WYTRWAŁOŚĆ
5. CHCIEĆ, PRAGNĄĆ, POTRZEBOWAĆ
6. SKUPIENIE
Intensywność . ........................................................................171
Stan wzrostu i stan przepływu . ....................................................175
Miej tylko jeden cel . ................................................................181
Trzymanie się priorytetów . .......................................................184
.................................188
Właściwe miejsce . ...................................................................189
Wyczucie czasu . .....................................................................195
Środki . ................................................................................198
Inni ważni ludzie . ....................................................................201
Rodzice . ..............................................................................201
Nauczyciele . .........................................................................204
Odkrywcy . ............................................................................208
Mentorzy . .............................................................................212
Współpracownicy . ...................................................................217
Konkurencja . .........................................................................220
...........................................................222
Widzieć jasno . .......................................................................222
Widzieć w
. ..................................................226
Widzieć sposoby użycia starych pomysłów . ......................................227
Widzieć sposoby wykorzystania nowych pomysłów . ............................231
Widzieć okazje w
nieoczekiwanych wydarzeniach
.............................235
...............................................................240
Zdecydowanie . .......................................................................240
Zwinność . .............................................................................244
Odwaga, zimna krew, ryzyko i
. ...........................................248
Jak wykorzystywać szczęście? . ...................................................255
hazard
.................................................................260
Cena osiągnięć . ......................................................................261
Pointa . ................................................................................269
Resumé . ..............................................................................273
NOTY BIOGRAFICZNE . .................................................................287
ANKIETA . ................................................................................316
CZYNNIKI OSIĄGANIA SUKCESU WYBRANE ANKIETY . ............................318
BIBLIOGRAFIA . .........................................................................320
7. WŁAŚCIWE MIEJSCE WE WŁAŚCIWYM CZASIE
8. DOSTRZEGANIE OKAZJI
nietradycyjny sposób
9. CHWYTANIE OKAZJI
10. PODSUMOWANIE
Zgłoś jeśli naruszono regulamin